I naturen med Dan Damberg  www.skillingaryd.nu Startsidan för natur

Skjutfältsnatur december 2007
Inlagt 30/12 2007
I det eviga skymningsljuset som drabbat oss sedan ett antal veckor tillbaka är det skönt att promenera en stund i skog och mark men det är inte lätt att fotografera utan blixt, dock kunde jag inte låta bli att föreviga denna vackra och täta lavmatta på en berghäll av vaggerydssyenit på Berget i norra delarna av Skillingaryds skjutfält. Det är i huvudsak tre arter lavar som bygger denna täta matta, det vill säga, gulvit- och grå renlav, ” Cladina abuscula” och ”C. rangiferina”, samt små partier av den gulgröna islandslaven, ”Cetraria islandica”. Text och foto: Dan Damberg, 2007.
Inte långt från den vackra lavmattan fann jag rikligt med den ljusgula granlaven, ”Vulpicida pinastri”, som här kontrasterar vackert mot de friskt gröna lingonbladen, ”Vaccinium vitis-idaea”. Granlaven trivs bra här uppe på Berget där luftfuktigheten är hög. Text och foto: Dan Damberg, 2007.
Inte ens midvinternattens köld som var hård och där stjärnorna gnistrade och glimmade och där bonden sov i enslig gård djupt under midnatts timma avskräcker i dag, i de stora klimatförändringarnas tidevarv, skogens gula guld att i stället gnistra och glimma. Dessa två vilsna gula kantareller, ”Cantharellus cibarius”, ligger väl inbäddade i husmossan, ”Hylocomium splendens”, på sydvästra delen av Berget. Text och foto: Dan Damberg 2007.
Ljungheden upphör aldrig att förvåna, denna gång med den bruna sköldmossan, ”Buxbaumia aphylla”. Det vi ser på bilderna är sporkapslarna, mossan är brandgynnad och lär trivas då ljungheden måste brännas regelbundet. Fotot är taget alldeles norr om General Sparres väg, norr om Fort Meiier, Skillingaryds skjutfält. Text och foto: Dan Damberg, 2007.
Brun sköldmossa, ”Buxbaumia aphylla”, sporkapslar. Text och foto: Dan Damberg, 2007.
Plattflätan, ”Hypnum jutlandicum”, skiljer sig mikroskopiskt från cypressflätan, ”Hypnum cupressiforme”, genom att bladkanterna är fintandade åtminstone ner till bladmitten. Plattflätan har en sydlig utbredning och är en raritet hos oss. Det är första gången den hittas på Skillingaryds skjutfält. Under senare år har arten hittats både på Gotland och i Stockholms skärgård, men i dessa områden är den också en raritet. Plattflätan växer i huvudsak på marken, både i skog och på hedar, och dessa exemplar är fotograferade på sydvästra delen av Berget, för övrigt samma lokal som plattlummern, ” Diphasiastrum complanatum”, och den stora revmossan, ”Bazzania trilobata”, växer på. Den skiljer sig i fält från cypressflätan, eller bergklomossan som den hette förr, genom att den är mer tillplattad, som om man hade pressat skotten mellan två fingrar. Den är också mer regelbundet förgrenad och har en betydligt blekare grön färg. Sveriges kanske störste auktoritet på mossor, Thomas Hallingbäck, har bekräftat den knepiga artbestämningen. Text och foto: Dan Damberg, 2007.
Likt vårtor i ett ansikte av granbark ser man fruktkropparna, apotecierna, av den ovanliga urskogslaven gammelgranslav, ”Lecanactis abietina”. Laven växer rikligt på granstammar inom urskogsområdet på Berget, Skillingaryds skjutfält, och indikerar mycket höga naturvärden. Lavbålen ger ett svagt lila intryck vilket gör att den är lätt att upptäcka.
Gör gärna en utflykt till Berget med kikare, kamera och kaffe och Ni kommer inte att bli besvikna. Text och foto: Dan Damberg, 2007.
Avslutningsvis…en god fortsättning till Er alla från oss alla i familjen Damberg-Blomén.