I

I naturen med Dan Damberg  www.skillingaryd.nu Startsidan för natur

Elghammar, väster om Skillingaryd, juli 2007
Inlagt 3 augusti 2007
Det gamla grustaget söder om Elghammar, väster om Skillingaryd är numera en liten sjö och ett intressant botaniskt utflyktsmål.
Här vid det gamla grustaget växer nysört, ”Achillea ptarmica” med ovanligt långa strålblommor, eller? Döm själva, foto DD juli 2007.

När man vandrar runt den lilla sjön i grustaget hittar man rikligt med åkermynta,”Mentha arvensis”. Passa på att njuta av den aromatiska doften, foto DD juli 2007.

Även i år häckar forsärlan, ”Motacilla cinerea” vid Elghammar. Denna vackert gula hanne med sin svarta haklapp satt vid kanten av Österån alldeles öster om det gamla grustaget, foto DD juli 2007

Igelknoppar är svårbestämda arter men jag påstår ändå att detta är en art som heter gyttrad igelknopp, ”Sparganium glomeratum”, bland annat för att den har två hanhuvuden som sitter mycket tätt i toppen av blomställningen. Den växer i den lilla sjön i grustaget vid Elghammar, foto DD juli 2007.