I naturen med Dan Damberg  www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Startsidan för natur

Minst men ändå kung
En naturkrönika i 5 bilder om vår minsta fågel.
Text och bild, Dan Damberg, Skillingaryd i mars 2010.
Inlagt måndag 5 april 2010

Små tunna högfrekventa ljud från tallen borta vid dammvallen får mig att stanna upp och lyssna. Jag känner mig lyckligt lottad som fortfarande kan höra dessa mycket höga toner från vår minsta fågel, kungsfågeln, ”Regulus regulus”, vilket för övrigt betyder, ”småkonung”. Lock- och kontaktlätena från kungsfåglarna ligger nämligen i människans övre hörområde, det vill säga ända upp emot 20.000 Hertz, eller svängningar per sekund, och framför allt äldre personer har svårt att höra dessa ljud.

Det har överallt ansetts föra olycka med sig att döda en kungsfågel. I Frankrike berättas det att blixten då ska drabba brottslingen, hans fingrar skall förtvina eller att hans boskap skall få dåliga fötter.

En saga som berättas över hela Europa och även bland nordamerikanska indianer handlar om hur kungsfågeln fått sitt namn och den låter såhär;

Fåglarna beslöt en dag att välja en kung. De beslöt att den som kunde flyga högst skulle få kungavärdigheten. Örnen flög med mäktiga vingslag allt högre upp i skyn, högre än någon annan förmådde. När han inte orkade mer, ropade han:

– Nu är jag kung! Nu är jag högst av alla!
Men då flög en liten, liten fågel upp från örnens rygg och kvittrade:
– Nej, ännu högre är jag! Nu är jag kung!

Och sen den dagen får den lilla fågeln bära namnet kungsfågel.

En del kungsfåglar lämnar landet under vinterhalvåret, men de flesta är stannfåglar. Detta kan under vissa år med stränga vintrar, som till exempel denna, leda till att upp till 90 % av populationen i norr dör som en följd av sträng kyla. Den höga vinterdödligheten kompenseras dock snabbt, eftersom arten lägger två kullar med i genomsnitt nio ungar per kull. Uppgifter från 1900-talet visar att kungsfågeln spritt sig allt längre norrut och idag finns det mellan 2 miljoner och ända upp till 5 miljoner häckande par i Sverige.
Kungsfågeln är Europas minsta fågel med en längd på 9 centimeter och en vikt på bara 5–6 gram, vingspannet är 14–16 centimeter. Kungsfågeln förekommer i merparten av tempererade Eurasien och i Sverige häckar den allmänt i skogsmark med gran men förekommer mer sparsamt i de nordligaste delarna av landet och saknas nästan helt i den nordvästra halvan av Lappland. Kungsfåglarnas taxonomi är omdiskuterad och tidigare räknades den ibland till familjen mesfåglar men idag delas de istället in antingen som den egna familjen kungsfåglar ”Regulidae” eller som underfamilj ”Regulinae” till familjen sångare ”Sylviidae”.
Denna fartfyllda bild på en energiskt födosökande kungsfågelhanne, det ser man nämligen på den kraftigt orangeröda hjässan, honor har gul hjässa, är mycket typisk för dess beteende. De är ständigt på språng efter nytt protein i form av insekter och spindlar för att ha tillräckligt med energi till att klara natten. Dessa små varmblodiga varelser lever i en verklighet där skillnaden mellan liv och död är hårfin under en lång, kall och mörk ”vargavintervårnatt”.