I naturen med Dan Damberg  www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Startsidan för natur

Flyghangarsbranden
En kulturkrönika i 5 bilder om förgänglighet och om kraften hos den röde hanen.
Text, Dan Damberg, Skillingaryd den 7 april 2010.
Foto Dan Damberg, bild 1, samt Åke Karlsson, bild 2–5.
Inlagt den 10 april 2010

Den gamla anrika flyghangaren hade åter blivit en prydnad för Skillingarydslägren i allmänhet och för Östra lägret och ljungheden i synnerhet, bara lite ny färg fattades men historien ville annorlunda.

Sent på kvällen tisdagen den 6 april gick brandlarmet och inget gick att rädda, bara förvridna metalldelar och kol återstår.
Rädda det virke som går att återanvända och använd försäkringspengarna till att återskapa en kopia av den gamla flyghangaren med de ursprungliga stora skjutdörrarna. Med ett antal sparrar och bjälkar av det ursprungliga virket blir det i så fall så nära ett återskapande som det är möjligt.

Mot den röde hanen, det vill säga mot elden som skadegörare, hjälper militära 10.5 centimeters haubitsar föga.

Jag hoppas verkligen att militären omedelbart efter polisens undersökningar tar tag i detta med upprensning och uppsnyggning av området i kombination med en snabb återuppbyggnad av flyghangaren enligt originalritning så att flyghangaren likt en Fågel Fenix snart kan återuppstå samt att inget otrevligt släckvatten har runnit ner i vår mycket fina vattentäckt.

Fågel Fenix var en övernaturlig fågel med anknytning till soldyrkan och i antika Egypten betraktad som ett helgon. Den egyptiska Fågel Fenix var stor som en örn med ädelstensglimrande fjäderskrud och guldplym. Dess sång var underbart melodisk och endast en Fågel Fenix kunde finnas i taget och den blev mycket gammal, 500 alternativt 1461 år.

När Fågel Fenix kände att livet närmade sig sitt slut, byggde den ett rede, satte sig själv däri, satte eld på redet och allt blev till aska. En ny Fågel Fenix steg därefter upp ur askan. Denna pånyttfödelse sägs symbolisera solens nedgång och uppgång. Den nya Fågel Fenix lade därefter askan av sin föregångare i ett ägg av myrra och flög sedan med ägget till Solriket och lade det på Solgudens altare.

Fågel Fenix symboliserar odödlighet, pånyttfödelse och liv efter döden och inverkan av Fågel Fenix kan märkas i kinesisk, hinduisk, egyptisk och grekisk konst och litteratur under mycket lång tid. Senare användes Fågel Fenix även i medeltida kristen litteratur som symbol för död och pånyttfödelse. Dess flykt påstås ha styrkan att lämna världen och dess problem bakom sig och flyga mot solen i en klar och ren himmel.

I Kina var Fågel Fenix ett av ett antal gudabesläktade djur och en vanlig scen är Fågel Fenix attackerande ormar med utspärrade klor och vingar. Faktiskt har bilder av Fågel Fenix funnits i Kina i mer än 7000 år, ofta i jade och ursprungligen på lyckoföremål.
Under Han-dynastin, år 200 före Kristus, var dessutom Fågel Fenix symbol för söder, utpekande väderstrecket med en honfågel och en hanfågel vända mot varandra.

Fågel Fenix användes också som symbol för den kinesiska kejsarinnan när hon parade sig med en drake som symboliserade kejsaren. Här fungerade Fågel Fenix som överförare av himmelsk kraft till kejsarinnan.

Om en Fågel Fenix prydde ett hus betydde det att de boende i huset var ärliga och redliga. Man trodde också att Fågel Fenix bestämde över den kinesiska musikens fem toner och att den företrädde konfucianismens fyra dygder nämligen, trohet, ärlighet, artighet och rättvisa. Symboler med Fågel Fenix placerades i kryptor och på gravar och smycken med Fågel Fenix visade att bäraren var en person av hög moral. Bara betydande personer fick bära sådana smycken.

I Sverige i modernare tid har Fågel Fenix också varit förebild och symbol för den ”röde hanen”, som bland annat återfinns på räddningskårers emblem.

Ett tack till Åke Karlsson för bilderna 2–5.