I naturen med Dan Damberg  www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Startsidan för natur

Brudanden vid Tinas Ö
En naturkrönika i 12 bilder från Värnamo om en mycket vacker fågel.
Text och bild, Dan Damberg, Skillingaryd, söndagen den 11 april 2010.
Inlagt måndag 12 april 2010

Passa på att gå och se den mycket vackert och bjärt färgade brudanden i ävjan mellan Tinas ö och Prostsjön i Värnamo. Den upptäcktes under lördagen och låg kvar under söndagen.
Brudand, ”Aix sponsa”, är en amerikansk fågelart inom underfamiljen änder. Den tillhör, tillsammans med mandarinand det lilla släktet ”Aix” vars båda arter är små färggranna simänder. Arten brukar, trots sin stora utbredning, inte delas upp i några underarter. Den häckar i sötvatten i inlandet från Kanada till norra Mexiko, Kuba och Bahamas.
Brudanden är liksom sin släkting mandarinanden en mycket vacker fågel och hålls som parkfågel i bland annat Europa. Den häckade, som sagt, ursprungligen i Nordamerika men har nu etablerat sig som häckfågel även i södra England genom parkrymlingar. Fågeln på bilden, vid Tinas ö, har med största sannolikhet en parkrymlingshistoria bakom sig.
Brehms bok ”Tierleben”, är en uppslagsbok som först publicerades på 1860-talet och som gjorde dess författare, Alfred Edmund Brehm, 1829-1884, känd över hela världen. I denna bok kan man läsa följande om brudanden;
”BRUD-AND, den med glänsande fjäderskrud försedda andfågeln, Aix sponsa, Linné. Den vack¬raste af alla änder är Brudanden, eller Karolina¬Anden, en öfver hela Nordamerika utbredd och derstädes talrikt förekommande fogel.”
Kanske är detta samma fågel som observerades den 25 mars i år i Tovrida, söder om Lekeryd, öster om Jönköping.
Brudanden liksom mandarinanden häckar i håligheter i träd eller i holkar, båda arterna sitter också ofta i träd. Gruppen kallas därför trädänder.
Honorna lägger vanligen 9–14 ägg men om holkar placeras för nära varandra, lägger ibland honorna ägg i sina grannars bon, vilket kan leda till att vissa bon kan innehålla så mycket som 40 ägg.
Brudanden är en av de vackraste av de amerikanska sjöfåglarna men jagades nästan till utrotningens gräns under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Jaktsäsongen år 1918 var därför helt inställd och de kommande två decennierna ökade antalet stadigt. Det finns nu långt över en miljon brudänder i Nordamerika.
Hallå, vem kommer där! Ett par gräsänder, nu kan det bli hett om öronen!
Som sagt, det blev en konfrontation men bara för några sekunder och bara med vatten- och vingstänk. Gräsänderna är större och dubbelt så många, det är bäst att ge sig av.
Så var det över, skönt, vad gör jag nu?

Jag snattrar vidare!

Avslutningsvis ett tack till David Göransson som upptäckte denna lilla vackra juvel i lördags förmiddag.