Föreningen Skillingaryds Militärmuseum
Till föreningens startsidawww.Skillingaryd.Nu

Våreld- mars 2003

•••• Här följer först några bilder från Våreld 18 mars 2003
•••• Längst ned på sidan ett par bilder från ÖB Jophan Hederstedts besök den 23 mars 2003

Utdrag ur Onsdagstidningen 19 mars 2003
Text nederst

Stridsvagnar vid Östra Lägret.
Foto: Per Bunnstad
Pressen med flera väntar på en stids som uteblir på den här platsen. Det är inte lätt att vara ”krigskorrespondent”.
Foto: Per Bunnstad
Vakande ögon. Var finns fienden?
Foto: Per Bunnstad
De stora stridsvagnarna klarar sig bra på vägarna trots att det är tjällossning.
Foto: Per Bunnstad

Stridsvagnarna passerar pressens kameror men fienden har omgrupperat sig och det blir strid först en bit norrut på Malmstigen.
Foto: Per Bunnstad


7 500 på övning i Skillingaryd

Under loppet av tio dagar kommer 6.000 värnpliktiga och 1.500 officerare att ha bekantat sig med terrängen kring Skillingaryd i årets stora svenska försvarsövning Våreld.
Det är lite som förr i tiden, till och med militärer i köpingen. På kaféerna och även i övrigt är det fler grönklädda än vanligt.
Ute i skogen strider förbanden och flera vapenslag finns på plats. Det är nästan bara kustartilleriet, flyget och marinen som saknas.
I går var det stor pressvisning av Våreld. Tanken var att få se några pansarvagnar i eldstrid, men därav blev intet. Fiendegruppen fanns en bit norrut på Malmstigen.

Efter Haubits-77
Militären provar just nu i Skillingaryd en engelsk och en tysk stor haubits, men den kommer inte att bli efterträdare till svenska Haubits-77. Det svenska försvaret vill dock se fördelar och nackdelar med de utländska pjäserna för att det kanske ska bli en ännu bättre svensk haubits om något år.
De tre stora grupperna roterar runt. En grupp finns i Skillingaryd, en i östgötska Kvarn nära Borensberg och en i västgötska Skövde.
I dag på förmiddagen lämnar de 2 500 värnpliktiga och befälen Skillingaryd för resa till Borensberg. Lika många kommer i stället senare i veckan och den sista gruppen anländer i början av nästa vecka.
För två år sedan hölls den stora övningen i Boden, men nu övar man i södra Sverige. Om två år blir det norrut igen, men 2007 lär det bli en övning i södra Sverige. Kanske, kanske blir det i Skillingaryd igen.
– Skillingaryds om skjutfält räcker till och vi har fin bärighet för stridsvagnar och övriga fordon här, konstaterar överste Tommy Göransson, som leder övningen i Skillingaryd.

Per Bunnstad

 

Besök av ÖB Johan Hederstedt 030323

Helikoptern landar strax för 12 på Slätten. Ur kliver snart landets ÖB
ÖB Johan Hederstedt kom till Skillingaryd.