Lägerkvällar 2014 – Skillingaryds Militärhistoriska Förening
      www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Till startsidan för föreningen

Lägerkvällar 2014

Inlagt 20 juli 2014
Samling vid NBV-lokalen kl. 18.00. Entré 10:- för medlemmar, 20 kronor för övriga intresserade. Efter varje vandring blir det möjlighet till fika i mässen.
Årets lägerkvällar har fastställts till följande
Datum Tema Ansvarig (besökande)
14/8

Vi inleder med årsmöte följt av flyget i Skillingaryd 1913–1914 – Nils Bondeson

22
21/8

Jönköpings regemente lämnar Skillingaryd 1914 – Per Bunnstad

30

28/8

Skillingaryds mejeri – Göran Byman

40

Arrangör: Föreningen Skillingaryds Militärhistoriska Förening
Medarrangör: Studieförbundet NBV