Lägerkvällar 2003 - Föreningen Skillingaryds Militärmuseum

www.Skillingaryd.Nu

Samling vid militärmuseet kl. 18.00. Entré 10:- för medlemmar, 15 kronor för övriga intresserade. Efter varje vandring blir det möjlighet till fika i museet där man också kan studera samlingarna.
Årets lägerkvällar har fastställts till följande
Datum Tema Medverkande
7/8 Artilleriets Skjutskola Axel Forthmeiier
14/8 Lägerhyddan 100 år Åke Sköld, Per Bunnstad
21/8 Fornminnen på och kring skjutfältet Rolf Gustafsson, Jörgen Åberg
28/8 Första bilen i Skillingaryd och bilismens barndom Kjell Boberg, Per Bunnstad
11/9 Tallnäs 50 år Lars Björksell
Missa inte Storsöndagen den 17/8 kl. 10-14 på Slätten
Arrangör: Föreningen Skillingaryds Militärmuseum.
Medarrangör: Studieförbundet Vuxenskolan