Lägerkvällar 1994 - Föreningen Skillingaryds Militärmuseum

www.skillingaryd.nu

Datum Tema Medverkande
30/6 Seth Lindgren ”Brooklyn”, en försvunnen stadsdel
7/7 Enar Skillius Officersmässen och andra byggnader
14/7 Per Bunnstad Internering av besättning från Albatross
21/7 Hans Falk Dåtid, nutid och framtid på Skillingaryds Läger
28/7 Lars Svensson Hemvärnet förr och nu
4/8 Sven ”Föreberg” Carlsson Generalmönstringr på Slätten
11/8 Lennart Olsson Soldathistoria
SOLDATHEMMET ÄR ÖPPET FÖR SERVERING I ANSLUTNING TILL VANDRINGARNA