Vykort Skillingaryd – från skjutfältet
www.skillingaryd.nuStartsidan för vykort

Ur Per Bunnstads vykortssamling
Klicka på bilderna för större bilder (ganska tunga dokument)
Senast inlagt i blågrönt
568.MI.SKJ-101 113 Vykortsmotiv: Skillingaryds skjutfält. (inlagt 15 nov 2006)
Förlag: Bror Malmquist.
Fotograf: Bror Malmquist (troligen).
Stämpel: Skillingaryd 4.9.1903. Ankomststämpel Jonköping 4.9.03.
Adressat: Studeranden, Herr Sven Rosell, Smedjegatan 18, Jönköping.
Text: den 3/9 1903. Bäste Putte!
568.MI.SKJ-102 257 Vykortsmotiv: K. Smålands Art. Reg:te, Fältöfning. (inlagt 15 nov 2006)
Förlag: Halls Bokhandel.
Tryck: Svenska Litografiska AB Stockholm.
Stämpel: Ofrankerat.
Beskrivning: Kortet har en rivkant, vilket tyder påa tt det suttit i ett häfte med kanske tio kort. Troligen har det i övrigt i detta block funnits militärmotiv från Jönköping, bland annat med tanke på att förlaget är Halls Bokhandel från Jönköping. Kortet bör vara från omkring 1905–1910.
568.MI.SKJ-103 129 Vykortsmotiv: Skillingaryd. Artilleri. (inlagt 15 nov 2006)
Förlag: M. Izikowitz, Jönköping.
Tryck: Jkpgs Lit A.B. Arr.
Stämpel: PKXP no 55 B 20.8.1912.
Adressat: Herr Axel Andersson, Nytorp, Vesterby, Åtvidaberg.
Text: Jönk. Skillingaryd den 19/8 12. Många hälsningar ifrån W.... Anderson.
Beskrivning: Det är ett sexspann. Dessutom syns en del som "red bredvid". Kortet är taget1909 eller tidigare.
568.MI.SKJ-104 127 Vykortsmotiv: Skillingaryd. Artilleri. (inlagt 16 nov 2006)
Förlag: M. Izikowitz, Jönköping.
Stämpel: PKXP No 55 B 5.9.1909.
Adressat: Herr Erik Hasselberg, Järnvägsg nr. 13.a. Falköp Ranten.
Text: Skillingaryd den 5/9 09. Jag mår bra önskar dig detsamma vi kansken kommer hemmåt i slutet af månaden vi skall vist ha fältmarch till Skara men det är inte bestämt ännu vi har det rätt så drägligt ännu men det blir väl värre om vi skall dit upp här rängnar för var enda dag vi skall vara här tils den 11/9 du kan vara snäll och skfiva snart jag kan inte mer nu min adrs är densamma
Text vykortssidan: jag skall snart skrifva ett bref men jag hinner inte nu hälsa Far o mor fron mig ni undrar väl varför jag aldrig skrifver men det är så svårt att komma vid nu. En hjärtlig hälsning från Yngve.
568.MI.SKJ-105 105 Vykortsmotiv: Skillingaryd. Artilleri. (inlagt 16 nov 2006)
Förlag: M. Izikowitz, Jönköping.
Stämpel: Skillingaryd 30.9.1909.
Adressat: Herr Einar Carlsson, Prästg, Sm. Burseryd.
Text: De hjärtligaste lyckönskningar på födelsedagen den 30.9.09. från Johan.
Beskrivning: Enligt Rolf Dallas Gustavsson 15/3 95: Utanför stallarna vid ett speciellt magasin. Namn?
568.MI.SKJ-106 114 Vykortsmotiv: Skillingaryds skjutfält. (inlagt 16 nov 2006)
Förlag: Bror Malmquist.
Stämpel: Skillingaryd 3.9.1903. Ankomststämpel: Göteborg 4.9.03 1 tur.
Adressat: Fröken Ninnie Bryntesson, 10 Sten Sturegatan, Göteborg.
Text: Hälsningar från 5. batteristen.
Beskrivning: Seth Lindgren berättar i en intervju den 23 april 1991:
- Fotot är taget öster om fru Österbergs och åt höger ser man Lilla Hesslehult.
568.MI.SKJ-107 Vykortsmotiv: Från andra Göta Art.regem. Exercisplats. (inlagt 19 nov)
Det här vykortet är inte till 100 procent säkert tt det kommer från Skillingaryd, men troligen.
568.MI.SKJ-108 112 Vykortsmotiv: Skillingaryds skjutfält. (inlagt 19 nov)

Förlag: Bror Malmquist. C.L. Kholm 1108.
Stämpel: Skillingaryd 12.9.190....
Adressat: Herr Uno Kullberg, Linköping.
Beskrivning: Det har troligen varit en olycka. En del skott ligger till vänster om kanonen. Det är 7,5 cm pjäser. Kortet är från 1905 eller tidigare.

568.MI.SKJ-109 111 Vykortsmotiv: Artilleriskjutning Skillingaryd.(inlagt 19 nov)
Stämpel: Ofrankerat.
Beskrivning: Fyra pjäser syns. Det är troligen kanoner av modell 02. Strax ovanför förvaltarbostaden. Vid Östersjövägen, vid gölen. Vid General Sparres Väg
Sex män syns vid pjäsen längst till vänster. Ungefär lika många vid nästa.