Bågstämplar
Copyright www.skillingaryd.nu
  www.skillingaryd.nu
  Startsidan för frimärken/brev/vykort
  Startsidan för posthistoria
  Kontakt: Per Bunnstad, Box 91, 568 22 Skillingaryd. 070-213 14 66

På denna sida ska vi presentera bågstämplar från bland annat Värnamo, Qvarsebo och Ljungby

Jag är tacksam för kompletterande uppgifter. Skicka ett e-brev


Värnamos bågstämplar
Inlagt 30/3 2008
Värnamo fick 1819 en rakstämpel som 1830 ersattes med en bågstämpel typ 6–1. 1834 byttes denna i sin tur ut mot en ny bågstämpel, typ 6–2. Efter bågstämpeln kom en fyrkantstämpel.
Värnamos bågstämpel 6–1 1830–1834

Bågstämpel 6–1
18.5.1832
Från Värnamo (Nöbbeled) till Vimmerby
Porto: 5 skilling
Kartering: 1
Befordringsväg: Brevet bör ha gått via Jönköping
Mer information: I brevet berättas om ett lån.

Bågstämpel 6–1
11.10.1833
Från Värnamo (Nöbbeled) till Jönköping
Porto: 4 skilling.
Kartering: 3
Befordringsväg: Brevet bör ha gått direkt till Jönköping
Mer information: Inget innehåll men sigill på baksidan
Värnamos bågstämpel 6–2 1834–1837
Bågstämpel 6–2
26.5.1834
Från Värnamo till Växjö (Kosta)
Befordringsväg: Värnamo–Jönköping–Växjö–Kosta
Kartering: 1
Porto: 4 skilling (1.1.1831–30.6.1855)
Bågstämpel 6–2
6.3.1837
Från Värnamo till Jönköping
Kartering: 1
Porto: 4 skilling (1.1.1831–30.6.1855)
Befordringsväg: Direkt från Värnamo till Jönköping
Mer information: Brevet är skickat av prästen Lagergren från Hjälshammar utanför Värnamo. Brevet är daterat 7 mars 1837 (tisdag) men poststämplat 6 mars (måndag). Någon gjorde alltså fel, brevskrivaren eller den som stämplade brevet. Brevet kunde annars ha stämplats senare. Breven stämplades den dag de skickades från Värnamo och det var inte alltid liktydigt med inlämningsdagen.
 
Till sidans topp