Götafors posthistoriawww.skillingaryd.nuTill startsidan om posthistoria

Jag är tacksam för kompletterande uppgifter. Skicka ett e-brev

Sidan är uppbyggd så här med snabblänkar ned på sidan
(ibland finns det direktlänkar till frimärken, brev mm):

Kort om postens öppnande
Stämpeltyper
Poststationsföreståndare och annan personal
Bilder på brev, vykort mm

Kort om postens öppnande med mera

Vaggeryd hade ingen riktig station när järnvägen kom 1880 utan den kom att hålla till i banvaktstugan. Denna byggnad finns kvar än i dag och ligger vid Storgatan närmast järnvägen och är numera privatbostad.

Till Götafors
1884 flyttades posten till Götafors. Stationen var inrymd i den järnvägen närmast liggande av smedstugorna. Men kom bara att vara där i knappt två år.

Flyttas tillbaka
Ett brev från postinspektionen i södra distriktet från järnvägens trafikchefsexpedition, daterat den 11 augusti 1886 har följande inledning:
”Sedan stationsbyggnader numera blivit uppförda vid Waggeryd, ej fullt en kilometer norr om Götafors station, kommer i anledning härav sistnämnda station att indragas från och med den 1 nästkommande september, då samma dag stationen Waggeryd öppnas för allmän trafik”.

Läs mer under Vaggeryd

 

Stämpeltyper 841015-860831
Stämpel Använd Känd Egen samling Diam.
14 1884-1886 841024-860819 841024-860819      
Anm. Före och senare: Waggeryd

Till sidans topp

Föreståndare och annan personal

Föreståndare: Karl Artur Hjelmström, som avlöstes den 1 april 1885 av Carl Gustaf R Thelander.
Hjelmström var född i Torup. Som stins började han i Vaggeryd, kom sedan till Kinnared och slutade i Landeryd.
Thelander fick den 1 september flytta till Kärda.

Till sidans topp

Bilder på brev, vykort mm
Den tidigast kända stämpeln Götafors är den 24 oktober 1884. Det var den tionde dagen från öppningsdagen räknat. Stämpeln är omvänd och här har vi vänt på frimärket för att stämpeln ska synas bättre.
Klicka på frimärket för en större bild
G. Andersson skrev det här brevkortet den 23 januari 1885 och det stämplades med Götafors. G Andersson kan vara Gustaf Andersson. Enligt en artikel av Nathan Boberg var denne G Andersson en av tillskyndarna att det blev Vaggeryd i stället för Götafors som kom att få poststationen.
Klicka på bilderna för större bilder
Detta är baksidan av brevkortet ovan och det är G Andersson som frågar efter priset på ”hafre”.
Till sidans topp