Brev säljes
  www.skillingaryd.nu
  Startsidan för frimärken/brev/vykort
  Kontakt: Per Bunnstad, Box 91, 568 22 Skillingaryd. 070-213 14 66

(mer kommer att läggas ut här senare)

Beställning = skick ett ebrev: info@skillingaryd.nu eller brevledes: Per Bunnstad, Box 91, 568 22 Skillingaryd. Ring för information
Porto (min 6:-)och expavg (10:-/beställning) tillkommer (inget porto eller avgift vid köp över 400 kronor inom Sverige).

Breven är utan innehåll - där annat inte anges

Med reservation för att brevet är sålt

Förklaringar:
Adrkinrpak = adresskort inrikes paket
Firma = Firmakuvert
Intr. = intressant
Mbv=Mottagningsbevis
Nst = normalstämpel
Panv = postförskottsanvisning
St = stämpel

F-län - brev (priset står sist på varje rad)
Bankeryd 420910 Brevkort 12
Emarp 881220 Brevkort 15
Brötjemark 220818 Brevkort 05 SÅLT
Gisebo 220613 Brevkort 05 SÅLT
Gripenberg 621916 Mbv 07
Gränna 340106 Firma. Riss i brev. Intr. innehåll 20
Gränna (ej filateli) reklam Alla vägar bär till Gyllene Uttern (1953) 10
Hovslätt 331011. Firma. Sandseryds Fattigvårdsst..Innehåll 25
Hovslätt 490124. 10
Huskvarna 220711 Riss 10
Huskvarna 240306 Panv Nst 58 ”A” 20
Huskvarna 240306 Panv Nst 58 ”....” 20
Huskvarna 250225 Firma Nord. Handelsbanken Hva 15
Huskvarna 2500318. Firma. Ebbes Bruk. Riss. 15
Huskvarna 250304 Firma Simon Gustafsson Herrek. 15
Huskvarna 2?0418 Firma Hva Stads Drätselk. 10
Huskvarna 551115 Mbev. Litet riss 03
Jönköping 660328 Brevframsida. Hålslag 05
Jönköping 801211 Brevkort fr Norrahammars Bruk 30
Jönköping 820324 12 öre. Brev till Uddevalla. Svag stpl 15
Jönköping 050923 Firma Skand. Alliansmiss. Jkpg. Inneh 15
Jönköping 051007 Firma Skand. Alliansmiss. Jkpg. Inne 15
Jönköping 061013 Firma Skand. Alliansmiss. Jkpg. 12
Jönköping 140714 Adrkinrpak. Veck. 20+30öre 12
Jönköping 141220 Adrkinrpak. 50 öre 15
Jönköping 150922 Firma Jönk Missionsför + stpl Sv Alliansmiss. Nst 58 ”L” 15
Jönköping 180524? Firma Sm Enskilda Bank Jkpg. Rek. 25 öre. Svag stpl 15
Jönköping 160219? Firm Jönk Läns brandstodsbolag.15 öre, ngt svag. 15
Jönköping 1 180628 nst 58 ”L” Firma Jönk Läns Hushållningssällskap. Tjänst 5+10 ö 30
Jönköping 1 181021 nst 58 ”L” Firma Jönk Läns Hushållningssällskap. Tjänst 5+10 ö 30
Jönköping 1 180?05 nst 58 ”L” 12 öre 15
Jönköping 1 200626 nst 58 ”L” 15 öre 05
Jönköping 1 200816 nst 14. Firma. Sm Enskilda Bank Jkpg. Rek. 40 öre 10
Jönköping 1 231222 maskinst. Firma Sv Alliansmiss. Ungdförb. 15
Jönköping 1 240303 Nst 58 PANVA. Panv 15
Jönköping 1 240304 Nst 58 PANVA. Panv 15
Jönköping 1 240428 ma.st. Firma. Olga Bergkvist Matvaruaffär 15
Jönköping 1 240724 maskinst. Firma. Sv Alliansm Jkpg. 15
Jönköping 1 240910 maskinst 15öre UPU. Innehåll 10
Jönköping 1 250319 Nst 58 ”LBR”, Firma. Skogsvårdsst. Tjänste 10
Jönköping 1 25???? Kludd stpl. Firma; Albin Johansson 15
Jönköping 260105 Firma: Sm Ensk Bank. Rek 50 öre 10
Jönköping 1 260408 Maskinst. LBR 10
Jönköping 1 260503 maskinst LBR 08
Jönköping 1 261223? Firma: Jkpg Kommunala Affärsverk 15
Jönköping 261124 Firma: Sm Ensk Bank 08
Jönköping 261231 Fa: Munksjö AB, även egen stpl. Rek 25 öre 15
Jönköping 1 270412 maskinst LBR 10
Jönköping 1 270614 Tryck till AB Hva Borstfab 10
Jönköping 1 279630 Maskinst LBR. Firma: Sm Ensk Bank Jkpg 10
Jönköping 1 270711 Kludd stpl. Firma: Ekelund & Co 20
Jönköping 280502 St Hantverksmässan 10
Jönköping 280509 St Hantverksmässan. Ngt fläck 08
Jönköping 1 281222 maskinst 08
Jönköping 1 301008 Maskinst. Firma: Munksjö AB. Egen avg.stpl 15
Jönköping 1 310131 maskinst. Firma: AB Jordbrukarbanken 08
Jönköping 310613 Nst 58 ”***”. Pfsk. Firma: Jönk Läns Skyddsförening. Innehåll 15
Jönköping 310613 Nst 58 ”***”. PFsk. Firma: Jönk Läns Skyddsförening. 15
Jönköping 320514 Trycksak. Pfsk 30 öre. Firma: Smål Vävnadsindust. 12
Jönköping 320530 Trycksak. Pfsk 30 öre. Firma: Smål Vävnadsindust. 20
Jönköping 320514 Trycksak, Pfsk 30 öre. Firma: Smål Vävnadsind. (ankst Norra Valbo) 20
Jönköping 1 320616 Nst 59 LBR. Firma: Elander & Lundbergs Järnh. 15
Jönköping 370722 Maskinst. Innehåll fr Konfektyrindustrin 10
Jönköping 370727? Firma: Sm Ensk Bank. Rek 10
Jönköping 3????? Firma: S Lindman & Co Eftr 20
Jönköping 1 400827 Nst 59 LBR. Firma: Stpl Kristidsnämnden i Jkpg 15
Jönköping 1 410410 Nst 59 LBR Kludd. Firma: Bengt H Skantzes Adv.byrå 15
Jönköping 1 410309 Nst 58. Tjänste. Firma: Kristidsstyrelsen. Rek. Innehåll 40
Jönköping 410729 Nst 59. Politiskt innehåll 10
Jönköping 411001 Nst 58. Firma: Riksteatern Jkpg. Pfsk. ankst Hovslätt 15
Jönköping 1 411108 Maskinst LBR. Firma: Maskinfirman Bore 15
Jönköping 420418 Maskinst. Firma: Elander & Lundbergs Järnhandel 15
Jönköping 410418 Nst 59 LBr. Firma: Jönk Läns Köpmannaförb Jkpg. Rekl: Tändsticksask 20
Jönköping 1 450717 Maskinst LBR. Firma: Jkpgs Tändsticksfabrik 10
Jönköping 1 461108 Maskinst LBR. 05
Jönköping 1 46???? Kludd. Firma: Sv Alliansmiss. Jkpg 15
Jönköping 1 461108 Maskinst LBR. Firma: Auk revisorn Per Magnell Jkpg 20
Jönköping 46???? maskinst svag. Firma: Pfsk Odd Fellow Erik Dahlberg 20
Jönköping 1 480129 Nst 59 LBR. Trycksak tjänste. Firma: stpl Länsarbetsn 10
Jönköping 1 480617 Maskinst LBR. Firma: Jkpg Armaturindustri 20
Jönköping 1 4????? Svag st. Pfsk. Stpl; Riksteaterns Publikorg Jkpg 15
Jönköping 1 500112 Maskinst LBR. Firma: Jkpg stads Barnavårdsnämnd 15
Jönköping 3 500225 Nst 59 B. Firma. Jönköpings Orkesterför. Pfsk25
Jönköping 500830 Maskinst LBR. Firma: Jkpgs stads barnavårdsn 15
Jönköping 500915 Frankost Landstinget. Innehåll 25
Jönköping 510330 Frankost Lanstinget. Innehåll 25
Jönköping 510730 Svag stpl. Firma: Abrahamssons Järnaffär Rek. 10
Jönköping 530815 Svag stpl. Firma: Abrahamssons Järnaffär. Rek 10
Jönköping 541008 Svag stpl. Firma: Skantzes Advokatbyrå. rek. Innehåll 15
Jönköping 5505?? Kassast, Firma: Kundstjänst. Pfsk 10
Jönköping 670603 Minnespost Elmia 10
Jönköping 770217 Kassa. Firma: Jönk läns museum. Pfsk. Innehåll 10
Jönköping 840401 Minnespost Ienecopia 84. 05
Norrahammar 141112. Ngt svag 12
Norrahammar 200616 (st Jkpg) Firma Norrah Bruk, REK 15
Norrahammar 250318 Firma Thorsviks AB. Rekl. baksidan 25 SÅLT
Norrahammar 390823 Rek 30
Norrahammar 400306?. Svag stpl, riss. Firma Slättens Parasoll 15
Norrahammar 420224 Firma Norrah Bruk. Reklam baksidan. Trasigt. 05
Norrahammar 670718 Vy Taberg. M-post Frisksp. riksläger 10
Taberg 310221 Firma Sinnesslöanst Björksäter 15
Taberg 300303 Firma Sinnesslöanst Björksäter. Fläckigt 15
Taberg 370318 Firma Tab. Vadd & Madrassfab.. Ngt fläckigt 15
Taberg 371103 Firma Tab Yllefabriks AB. Innehåll 20
Taberg 450606 Firma Nya Mekaniska Taberg AB 15
Taberg 660205 Postkort. Frankostämpel 15
Tenhult 361223 10
Tenhult 370121 Firma A.Bol. E Svenssons Byggnadsvaror. Innehåll 15
Tenhult 560424 Nst 59 ”B” 10

H-län utom Öland
Almvik 820628 Brefkort 20
Alsterbro 401009 Nst 59 svag. Firma: Alsterbro Bobinfabrik. 10
Ankarsrum 391128 Nst 58 svag. Innehåll 15
Bidalite 250725 Brevkort 12
Björkhult 300722 15
Björkhult 550926 Nst 59 A. Mottagnignsbevis 15
Emmaboda 160417 Brevkort 10
Emmaboda 270725? Firma: Neikter & Rosén AB 20
Emmaboda 301209 Firma: Emmaboda Köpings Fattigvårdsstyrelsen 15
Emmaboda 310127 Skrynkligt. Firma: Fattigvårdsst i Alugtsboda socken 15
Emmaboda 310131? Firma: Fattigvårdsstyrelsen i Algutsboda socken 15
Emmabpda 330317 LBR. Prakt, något svag Innehåll 40
Emmaboda 331218? LBR. Emmaboda Köpings Barnavårdsnämnd 15
Emmaboda 340915 LBR. Prakt, ngt svag. Firma: Emmaboda Köpings Barnavårdsn. 15
Emmaboda 360714 LBR. Firma: Fattigvårdsstyelsen i Algutsboda scoken 10
Emmaboda 381007 LBR. Innehåll 10
Emmaboda 3?0919 Nst 58. sidvänd. Firma: Emmboda Köpings Fattigvårdsst. 15
Emmaboda 400622 Nst 59 B. Firma: Åfors Glasbruk 15
Emmaboda 491209 Nst 59. Innehåll 10
Ekiksmåla 311223 Nst 58. 15
Figeholm 670919 Kassastämpel. Rek 10
Fårbo 760331 Sistadagsstämpel 15
Fårbo 760331 Sistadagsstämpel 15
Förlösa 700331 Sistadagsstämpel 20
Gamleby 840815 Brefkort 15 SÅLT
Gamleby 530406 Brevkort 07 SÅLT
Gladhammar 401112 Nst 59 prakt. Firma: Gösta V Fredriksson 20
Gullaboby 720531 Sistadagsstämpel 25
Gullaskruv 500707? Nst 59 05
Gökalund 360730 Nst 58. Firma: Söderåkra barnavårdsnämnd Gökalund. Innehåll 15
Gökalund 370115 Nst 58. Firma: Söderåkra barnavårdsnämnd Gökalund 15
Hornsö 190729 7 öre. Brevkort. Hålslag. 10
Hultsfred 459121 Nst 58 LBR. Innehåll 15
Hultsfred 499892 Firma: G,A Pettersson Bosättningsaffär 15
Högsby 691020 Kassa B. 10
Ilingetorp 450916 Nst 59. Innehåll 25
Kalmar 881118 brefkort om hushållningssällskapet 15
Kalmar 020329 Vy med tvp Kalmar 2 tur ankomst från Tyskland och TreelbSassnitz 20
Kalmar 020912 Fyra olika stpl samma dag Även Smedby och Borgholm 80
Kalmar 030619 Ankomststämpel Kamlmar 10
Kalmar 160411 Adresskort inriksapket 25
Kalmar 200219 Nst 58 svag. Innehåll 10
Kalmar 260303 Svag. Inrikes postanvisning 10
Kalmar 260226 nst 58. Inrikes postanvisning. Veck 15
Kalmar 370409 Nst 58. firma: Kronoströms Nya Spegelfabrik 12
Kalmar 28???? PKP 416. Firma: Kalmar Nya Tapetfabrik 15
Kalmar 390930 Nst 59. Firma: Kalmar Maskinafför 15
Kalmar 450216 Nst 59. Firma: Kalmar Byggnadsvaror 08
Kalmar 470421 Maskinstämpel. Firma: Hoflund & Co Eftr. 10
Kalmar 471118 Maskinstämpel. Firma: Fattigvårdsstyrelsen Kalmar 10
Kalmar 500425 Lila stämpel AVG. Vy. 30
Kalmar 511102? Tjänst. Rek Länsstyrelsen 10
Kalmar 550629 nst 59 E. Ankomststämpel-vidaresänt till Borgholm 10
Klackeberga 341218? Svag. 10
Kristdala 45???? Firma: Axel Lindén, Kristdala
Kvillsfors 780720 Adresskort 10
Källaberg 180528 Brevkort 25
Lillsjödal 561222 Nst 59. Innehåll. med brevmärke Stadsmissionen 15
Lofta 320204 Nst 58. Något svag. Firmastpl: Lofta Fattigvårdsstyrelse 10
Lofta 320211 Nst 58.Innehåll 20
Långasjö 330218 Innehåll 15
Långasjö 340621 15
Långasjö 350702 15
Långasjö 371007 Nst 59 svag. Innehåll 15
Långasjö 410215 Nst 59. Innehåll 15
Långasjö 411006 Nst 59 prakt, ngt svag. Innehåll 25
Långasjö 421221 Nst 59. Innehåll 10
Långasjö 431227 Nst 59. Julkort 10
Långasjö 441010 Nst 59 svag. Ngt flickigt. Intr. innehåll 10
Långasjö 450518 Nst 59 tjänste. Rek. Firmastpl: Kristidsnämnden. Innehåll 50
Långasjö 450604 Nst 59. Tjänste. Rek. Firmastpl: Kristidsnämnden 30
Långaström 430702 Nst 59. 20
Långemåla 121220 Inlämningsbevis rörande ass 40
Långemåla 621204 Nst 59. Mottagningsbevis 10
Misterhult 760331 Sistadag 17
Målerås 300514 Ngt svag. Veck. 10
Målerås 340614 Nst 59 B tidig. 20
Målila Kyrkby 590117 Nst 59 ngt svag. Innehåll 10
Målilla Station 080522 Prakt på 10 ö Oscar 65
Målilla Station 120212 15
Målilla Station 4?0312 Gratulationskort 10
Mönsterås POB 1 670628 Svår. Vykort 25
Mönsterås-Oknöbaden 780725 Vykort 10
Mörlunda 220613 Nst 58. Innehåll 17
Mörlunda 300410 Nst 58. 10
Nelhammar 821201 Brefkort 25
Nelhammar 530213 Nst 59. Brevkort 10
Norra Tång 441120 Nst 59 ngt svag. 20
Nybro 350201 Nst 59 LBR, ngt svag. Trycksak. Firma: Emil Lindvall 10
Nybro 371002 Nst 59. Trycksak. Firma: Nybro Svarveribolag 10
Nybro 371201 Nst 59. Trycksak. Firma: Nybro Svarveribolag 10
Nybro 381201 Nst 59 10
Nybro 431018 Nst 59 LBR. Firma: Nybro Stads Barnavårdsnämnd 15
Nybro 440108 Nst 59 LBR. Kortbrev. 10
Odensviholm 231231 Sidvänd. Helsak 10
Odensviholm 370921 Nst 58. Innehåll 15
Odensviholm 380216 Nst 58 svag. Innehåll 10
Orrefors 320614 Nst 59, tidigt, ngt kludd. Innehåll 10
Orrefors 340708 Nst 59 svag 10
Orrefors 340719 Nst 59 ngt svag. Innehåll 15
Oskarshamn 830503 brefkort 15
Oskarshamn 401008 Maskinst. Firma: Axel Olsons Möbleringsaffär 15
Oskrshamn 40???? Nst 59 LBR svag. Firma: Anna Peterssons Bosättningsafför 15
Oskarshamn 551006 Maskinst. Innehåll 10
Påryd 251205 Brevkort 10
Rinkabyholm 501115 Nst 59. Kortbrev 20
Rinkabyholm 720430 Sistadag 15
Sandbäckshult 370705 Nst 58, sidvänd, ngt svag 15
Silverdalen 440117 Nst 59, sidvänd, Rek 25
Skaftet 500331 20
Smedby 720430 Sistadag 20
Söderåkra 431113 Från Barnavårdsnämnden 15
Södra Vi 261210 Nst 58, svag. Innehåll 10 SÅLT
Södra Vi 351018 Nst 14, omvänd. Firma: Södra Vi Fattigvårdsstyrelse 10 SÅLT
Torsås 190814 Nst 14 svag Brevkort 10
Torsås 360502 Nst 59. Innehåll 12
Triabo 591222 Nst 58. Julkort 10
Valdemarsvik 431013 Firmastpl: Gryts fattigvårdsstyrelse. Innehåll 15
Vena 420221 Nst 59. Firma: Vena Barnavårdsnämnd. Innehåll 15
Werkebäck 910802 Nst 10, Berfkort 15
Virserum 301231 Nst 58. Nyårskort. 10
Vissefjärda 370911 Nst 58 10
Vissefjärda 371228 Nst 58. Vecka 10
Vissefjärda 380922 Nst 59. Innehåll 10
Vissefjärda 400104 Nst 59. Innehåll 15
Vissefjärda 400514 Nst 59 prakt, ngt fläckigt Innehåll 10
Vissefjärda 410515 Nst 59, ngt svag. Innehåll 10
Vissefjärda 420604 Nst 59 10
Vissefjärda 440504 Nst 59. Firma: Vissefjärda fattigvårdsstyrelse 05
Vissefjärda 490224 Nst 59.sidvänd, ngt svag. Firma: Kommunalkontoret. Innehåll 12
Vissefjärda 491130 Nst 59 svag. Firma Kommunalkontoret. Innehåll Flera olika 10-15
Vissefjärda 520522 Nst 59. Firma: Kommunalkontoret. Innehåll 15
Västervik 010103 Helsak 2+2 ö tillägg 15
Västervik 0????? Helsak 5 ö svaga datumsiffror 10
Västervik 160410 Adresskort inrikes paket. nst 58 30
Västervik 241227 Nst 58 L. Innehåll 20
Västervik 340310 Nst 59 LBR. Firma: Anderssons Herrekipering 10
Västervik 400928 Nst 59 svag. Firma: KB Emil Ericsson. veck 05
Västervik 421026 Maskinst. Firma: Kem. Tekn F abriken Tvättmedel 15
Västervik 430121 Maskinst. Firma: Kem. Tekn. Fabriken Tvättmedel 15
Östra karsbo 420805 Nst 59, ngt svag. Innehåll 20
Östra Karsbo 451020 Nst 59 svag. Innehåll 20
Överum 820630 Brefkort 15 SÅLT

H-län Öland
Borgholm 310908 Kortbrev 10
Borgholm 340924? Firma: Pensionat Paradiset 15 SÅLT
Borgholm 410207? Firmastpl: Högby barnavårdsnämnd Löttorp 05
Borgholm 430703 Nst 59 LBR. Kortbrev 10
Borgholm 460720 Nst 59 LBR svag. Innehåll 12
Borgholm 470419 Nst 59 LBR svag. Firma: Borgholms stads fattigvårdsst. Innehåll 10
Borgholm 480524 Nst 59 LBR. Firma: Borgholms stds fattigvårdsst. 15
Borgholm 510606 Nst 59 LBR. Kortbrev 15
Borgholm 510625 Nst 59 LBR.svag. kortbrev. 05
Borgholm 550914? Firma: Borgholms std Fttigvårdsstyrelsen. Innehåll 12
Borgholm 630416 Nst 59 prakt. Innehåll 10
Borgholm 681211 Nst 59 B. snygg, ngt sidvänd. Vykort 10
Degerhamn 371228 Nst 59. Innehåll 15
Degerhamn 380311 Nst 59. Innehåll 15
Degerhamn 390103 Nst 59. Snygg st, solkigt kuvert 10
Degerhamn 390126 Nst 59. Innehåll 15
Degerhamn 390222 Nst 59. PRAKT. Gratulationskort 60
Degerhamn 390707 Nst 14 snygg, solikgt kuvert. Firma: S Möckleby Fattigv.st. 10
Degerhamn 420820 nst 59. Firma: S Möckleby Fttigvårdsstyrelse 15
Degerhamn 421215 nst 59. Innehåll 10
Degerhamn 490331 Nst 59. Innehåll 15
Degerhamn 500702 nst 59. Kortbrev 15
Degerhamn 651015 Nst 59 prakt mitt på märket. Gratulationskort 20
Högby 890311 Ngt svag. brefkort 25
Kastlösa 591097? Nst 59. Vy Killig Degerhamn 20
Långlöt 340323 Något svag. Innehåll 15
Långlöt 350416 Innehåll 15
Långlöt 371105 Svag stpl. Innehåll 15
Långlöt 441220 Nst 59 svag. Innehåll 15
Långlöt 510331 Nst 59. årtal syns ej. Firmastpl: Högby Barnavårdsn. Innehåll. 15
Mörbylånga 331124? Firma: Mellersta Sveriges Sockerbruks AB 20
Mörbylånga 380324 Nst 59 LBRsvag. innehåll 10
Mörbylånga 381221 Nst 59 LBR svag. Innehåll 19
Mörbylånga 500719 Nst 59 LBR. kortbrev 15
Runsten 350822 15
Runsten 360327 20
Runsten 360523 Innehåll 25
Runsten 390301 Nst 59 15
Runsten 450214 Nst 59, svagt årtal Firmast: Runsten-Långlöts fattigvårdsst. 10
Torngård 310304 Firmast: Fattigvårdsstyrelsen 20
Ventlinge 730929 Sistadagsstämpel 24
Ölands Lindby 310210 Sidvänd stpl 10
Ölands Skogsby 721031 Sistadagsstämpel 15