Historik – Skillingaryds Fotoklubb   www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Fotoklubbens startsida © Finnveden Information AB

Historik skriven av Bertil Pettersson

Fem ordförande på 50 år
Ur Onsdags-Tidningen 46/2002 (kompletterad med fler bilder här). Texten redigerad en andra gång 14/12 2008
50 år. Det finns en rad fina bilder att kika på.
Publiken lyssnade men tittade också på utställningen i ZON:s lokaler i Gamla Krahners.
Många hade kommit till jubileumsutställningens vernissage.
50 år ung! Ja, så måste man säga om Skillingaryds Fotoklubb som i helgen inledde sitt jubileumsfirande. Men om man går några år tillbaka i tiden kändes klubben nästan gammal. I dag är det annorlunda tack vare att man fick med Mattias Bokinge i verksamheten.

Mattias har varit pådrivande när det gäller fotokurser med mera och i dag har klubben många yngre aktiva medlemmar. Både manliga och kvinnliga.
Nuvarande ordförande Christer Robsahm talade bland annat om detta i sitt fina jubileumstal när jubileumsutställningen invigdes.

Kultur o fritid uppvaktade
Kultur- och fritidsnämnden uppvaktade 50-åringen genom sin vice ordförande Christina Thorstensson.
Klubben visar gamla kameror och inte minst tävlingsbilder. Platsen är Bildgruppens ZON:s lokaler i Gamla Krahners i Skillingaryd. För den som missade helgens utställning finns en ny chans kommande helg.

Lången startade
På plats fanns bland annat alla ordförande genom årens lopp. Bertil ”Lången” Pettersson var initiativtagare och han blev klubbens förste ordförande. Bertil har varit aktiv i klubben allt sedan dess och har i ”evigheter” varit sekreterare och tävlingsledare.

Åke blev ordförande
1956 tog Åke Sköld över ordförandeklubban och 1959 blev det dags för Anders Lindén – numera kassör – att vara ordförande. Ove Walving tog över 1970 . Ove var kvar tills dess att han lämnade bygden 1998. Sedan dess är det Christer Robsahm som leder klubben.
Fotoklubben är minst sagt aktiv. Man har månadstävlingar, ger sedan 20 år tillbaka ut ett årligt fotohäfte, fotodokumenterar bygden, arkiverar gamla bilder, ordnar kurser...
I dag har klubben ett 40-tal medlemmar vara ett 25-tal är aktiva i samband med tävlingar, utställningar med mera.

Per Bunnstad
Ordförande. De som har lett fotoklubben under de 50 åren är Bertil Pettersson, Åke Sköld, Anders Lindén, Ove Walving och Christer Robsahm.
Uppvaktad. Fotoklubben fick genom sin ordförande Christer Robsahm ta emot uppvaktning från kultur- och fritidsnämnden, som representerades av vice ordförande Christina Thorstensson.
Beundras. Det är många fina bilder i ZON:s lokaler och Göran Svensson var en av dem som hade kommit till öppningsdagen.
På hugget. Förre ordförande Ove Walving har kameran med sig och än mer beredd är sekretare Bertil Pettersson. Även den egna jubileumsutställningen måste dokumenteras.
Bertil Pettersson, till höger, berättade om utställningen för ett par besökare.
Ordförande Christer Robsahm gav en intressant redogörelse över Skillingaryds Fotoklubb.

Toppen

Skillingaryds Fotoklubb 50 år 2002
Skillingaryd 2002 09 04 av Bertil Pettersson. Här kompletterad med mellanrubriker
Skillingaryds fotoklubb kan i år peka på 50-årig verksamhet och givetvis skall man fira dessa med en jubileumsutställning under två helger i början av november månad.

Här skall det mesta av klubbens bästa bilder i främst svart-vitt från månadstävlingar under åren, visas.

Redan 1945...
Men, det skall i ärlighetens namn sägas, att den första fotoklubben bildades redan år 1945 men på grund av militärtjänst och andra orsaker, dog den ut tidigt.

13/10 1952
Det första protokollet för klubben skrevs den 13 oktober 1952 och initiativtagaren till klubben, Bertil Pettersson, blev dess förste ordförande.
Sture Rödin blev vice ordförande, Sven-Gösta Trofast sekreterare och kassör Lennart Elgehammar.
Medlemsantalet ökade därpå snabbt och man började med månadstävlingar i såväl svart-vitt som färgdia.

Mörkt rum
En fotoklubb utan eget mörkrum var ju inte att tänka så första kom att ligga i Thulinska fastigheten inte långt från järnvägsstationen.Och den första utställningen hölls på Turisthotellet.

Bytte lokal
Senare flyttades mörkrummet till VSBO:s källare utmed Östra Allégatan-Vasagatan för att slutligen hamna i VSBO:s källarlokal på Stationsgatan, före detta Bengtssons chark en gång i tiden. Här har klubben numera ett modernt mörkrum med ett flertal apparater samt intill också en bra klubblokal där också månadsmöterna hålles.

Bildhäftet

År 1982 togs beslut om att ge ut bildhäftet ”Skillingarydsbygden i bild” och i år har man kommit fram till årgång nummer 21.

Tävlingar

Tävlingsverksamheten är livlig i klubben i både svart-vitt som färgdia. I klubbsammanhang har klubben hävdat sig bra, särskilt då i det som heter Storfototävlingen med ett flertal klubbar runt om i länet. Kampen brukar oftast stå mot Värnamo Fotoklubb.

Riksförbundets bildexpo
Även i andra sammanhang har klubbmedlemmar hävdat sig bra. Exempelvis i riksförbundets bildexpo och länsutställningar å olika håll.
År 1999 segrade klubben i den fototävling som tidningen Foto utlyste om bästa klubbbild, därtill tre etappriser.

Kvinnorna kom...
Glädjande för styrelsen är att ett flertal damer kommit med i klubben. Dessa har också satt andra manliga medlemmar på plats i tävlingarna klubben haft. Mycket av deras intresse beror på de kurser man haft med Mattias Bokinge som ledare och som dessutom själv har haft flera utställningar som rönt stort intresse.

40 medlemmar
Medlemsantalet är i övrigt gott med drygt 40-talet av vilka över 25 får anses som aktiva och tävlar i månadstävlingarna, främst då färgdia.

Jury
Juryfrågan i tävlingssammanhang har skiftat från lokala sådan med Robert Andersson, Ejnar Gustavsson och Ingvar Sandblom.

Utställningar
Förutom utställning på Turisthotellet har man även haft utställningar i NTO-lokalen samt år 1958 en hobbyutställning i Soldathemmet tillsammans med dåvarande Radioklubben Dipol. 709 betalande kom till denna utställning! Fiasko blev denna utställningen ekonomiskt i NTO kallad ”SIMEX-56”.

Utflykter
Man får i dessa jubileumssammanhang inte glömma att klubben oftast gör utflykter i landet. Dels för att medlemmarna skall få möta andra motiv, dels för att stärka den annars goda sammanhållningen i klubben. Medlemmarna kommer främst från orten, men även utanför kommunens gränser.

Ordförande
Ordförandeposten har gått i arv hos några duktiga medlemmar. År 1956 tog Åke Sköld över ordförandeposten och år 1959 blev det Anders Lindéns tur att ta över till och med år 1969. Från år 1970 kom Ove Walving att efterträda Anders Lindén och han hade denna syssla i klubben fram till han flyttade från orten år 1998.
Därefter tog Christer Robsahm över ordförandesysslan vilkenhan innehar än idag.

Andra uppdrag
Övriga långa poster i styrelsen och annan funktion kan nämnas att Bo Sandberg suttit som sekreterare, Lars-Olof Nilsson kassörssyssla och att Christer i ettantal år också var sekreterare. Erling Hjert satt i många år som studieledare och mörkrumschef. Flera andra medlemmar har haft olika sysslor i klubbens ledning. Officiellt valdes år 1960 Bertil Pettersson till tävlingsledare, en syssla han innehar än i dag!

Dagens styrelse
Dagens styrelse består av: Christer Robsahm, ordförande. Bertil Pettersson, sekreterare, Ander Lindén, kassör samt ledamöterna Dan Damberg och Mattias Bokinge. Suppleanter är Bo Sandberg och Kenneth Andersson.

Utställning hos ZON
Inför jubileet hoppas klubbens styrelse på allmänhetens intresse för den utställning som planerats och fortsatt intresse även för bildhäftet. Bildgruppen ”ZON”:s lokaler i Gamla Krahners på Fabriksgatan är platsen för denna, säkerligen inressanta utställning.

Allt material på dessa sidor är skyddade enligt upphovsrättslagen

Toppen