Swedform/Flextronics/Mastec    www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Startsidan för företag

Mastec är tillbaka i Flextronics
Inlagt tisdag 29 september 2009
Det sker nu förändringar vid fabriken i Skillingaryd.

Mats och Sten Carlsson som driver Mastec är nu tillbaka i sin gamla fabrik Flextronics i Skillingaryd där för övrigt IKEA snart försvinner. Det var för 24 år sedan som Mastec startades just här.

De senaste åren har bröderna Carlsson funnits i kontorslokalerna i Huskvarna men sedan förra veckan har de tagit i anspråk en lite del av alla kontorslokaler i Skillingaryd. Om sedan hela kontoret från Huskvarna flyttas till Skillingaryd är för tidigt att säga. Det är åtminstone inte aktuellt just nu.

Verksamhet igen
– Vi behöver få liv i huset och börjar med att vi finns här själva, säger Mats Carlsson.
Själv bor han med familjen utanför Vrigstad medan brodern Sten återfinns i Vaggeryd. Det blir alltså lite närmare till jobbet nu även om de också reser mycket mellan Mastecs olika bolag.

Nya hyresgäster...
IKEA hyr en stor del av fabriken i Skillingaryd men till kommande årsskiftet flyttar man ut:
– Vi hade inte räknat med att de skulle stanna så länge men är glada för att de gjort det. Nu ska vi arbeta för att det ska bli annan verksamhet i lokalerna, säger Mats Carlsson.
Mats har som filosofi att inte flytta verksamhet från andra orter men om det blir nya verksamheter kan det tänkas att dessa hamnar i Skillingaryd. Här finns en mycket stor och modern fabrikslokal.

Kommunen hyr
Vissa utrymmen i husen har redan externa hyresgäster som att kommunen hyr en del kontorsutrymmen.

Per Bunnstad

Mer att läsa om Mastec
Från Mastecs egen webb - inlagt tisdag 29 september 2009

Mastec AB bildades 1985 av familjen Carlsson. Delägarna av bolaget är nu Mats och Sten Carlsson med familjer. Bolaget ägde till att börja med Swedform med industrigrenarna Stoppmöbler, Planmöbler och Metall. Möbeldelarna avvecklades successivt under åren 1990–1998, medan metalldelen växte kraftigt.

Swedform Metall med plåtbearbetning, lackering och montering, växte organiskt fram till år 2000 från 90 miljoner kronor till 2.500 miljoner kronor . Huvuddelen av kunderna verkade inom telekom-, fordons- och vitvaruindustrin.

Krav på globalisering gjorde att ett helägt dotterbolag startades i Kina 1999, med samma typ av verksamhet som moderbolaget. Företaget hade en kraftig tillväxt och omsatte i slutet av 2000 cirka en miljard kronor.

Swedform Metall såldes 1998 till det amerikanska bolaget Chatham Inc. (senare fusionerat med Flextronics Inc.). Mastec AB:s verksamhet blev därefter att förvalta aktier och fastigheter. Huvuddelägarna var kvar som företagsledare i Swedform Metall fram till maj 2002, då Mastec AB återupplivades till att bli en aktiv företagsgrupp.

Under 2001 köptes två plastföretag, Plastema och Mouldex Plast. I september 2002 köptes det första metallbearbetande bolaget Mastec Precision AB (dåvarande Remako) och i mars 2003 köptes ytbehandlingsföretaget CCTech AB. LPI-bolagen köptes i augusti 2003 för att senare slås ihop till ett bolag på sommaren 2004, Mastec LPI AB.

Under sommaren 2004 genomfördes två affärer, då Mastec Brodalen AB och Mastec Motala AB förvärvades. Efter svårigheter med lönsamheten beslöts att lägga ned Mastec Motala AB och uppsägningarna lades på sommaren 2006

Den 12 maj 2005 fick vi Business Licence för handel för vårt kinesiska bolag, Mastec Precision Machinery (Shanghai) Co. Ltd., och den 30 mars 2006 utökade vi vårt Business Licence till att även omfatta produktion. Invigningen av den nya fabriken hölls i september 2006

Den 16 januari 2006 förvärvades CJ Components AB, vilket namnändrades till Mastec Components AB. Bolaget som är ett plåtbearbetande företag blev ett bra komplement till övriga koncernen

1 mars 2006 förvärvades Mastec-koncernens dittills största bolag, Tetra Pak Stålvall AB. Även detta bolag namnändrades, till Mastec Stålvall AB. Därefter fick koncernen en omsättning på drygt 1 miljard kronor.

Huvudägarna överlämnade, den 1/1 2008, den operativa ledningen till Lars Kindberg som tillsattes som vd och koncernchef. Ny koncernledning bildades därefter. Vid samma datum slogs även Mastec Precision AB och Mastec Components AB ihop till ett bolag och tog sig namnet Mastec Components AB

Mouldex Plast AB såldes till den lokala VD i juni 2008. Under senhösten 2008 togs ytterligare en extern ledamot in i Mastec AB:s styrelse.

Sedan finanskrisens inträde under sommaren/hösten 2008 har koncernen omstrukturerat de lokala organisationerna och anpassat sina storlekar till den minskade efterfrågan. Omsättningen i koncernen beräknas nu vara runt 700 Mkr (juni 2009).


Ingen stor oro för föroreningarna
Inlagt söndag 22/2 2009
Information lämnades av en representant för det amerikanska företag som utfört undersökningar.

Oron verkar inte särskilt stor bland närboende till före detta Swedforms fabriksanläggning vid Karlavägen 36 i Vaggeryd. Detta med anledning av de föroreningar som konstaterats i området.

I onsdags hade länsstyrelsen bjudit in till ett allmänt möte i aulan på Fenix där man presenterade de planerade miljöinsatser. Et 20-tal personer fanns på plats men räknar man bort personer från olika myndigheter var det bara 5–6 privatpersoner.

Undersökts
Under ett par år har det pågått undersökningar i marken för att klargöra hur verksamheten vid före detta Swedforms fabriksanläggning har förorenat mark och grundvatten. Den amerikanska konsultfirman Shield har utfört alla undersökningar och informerade nu om resultatet av arbetet och beskrev vilka föroreningar som har påträffats.

Få frågor
Anna Paulsson som är miljöskyddshandläggare för förorenade områden vid länsstyrelsen berättar att det blev få frågor. Samtidigt säger hon att ett antal provtagningar i bland annat villaägares brunnar ska tas under den närmaste tiden för att få besked hur långt föroreningarna spridit sig.

Förorenat vatten
Det har konstaterats att föroreningar har spridits från fabriksanläggningen och att grundvattnet har förorenats. Det förorenade grundvattnet finns på fastigheten men även utanför denna i riktning mot väster, det vill säga in mot Vaggeryds samhälle.

Inleds i vår
Om allt går enligt planerna så kan en rening i liten skala av grundvattnet inledas redan i vår. Detta för att testa och dimensionera reningsutrustningen så att reningen kan komma igång i full skala under slutet av året.

Dyr nota
Det kommer att kostar mycket att göra alla undersökningar och rena mark och vatten. Detta är något som kan drabba Swedform Enclosure Systems AB. Det är alltså inget som drabbar AQ som i dag har verksamhet i Swedforms tidigare lokaler.

Per Bunnstad

Det var inte särskilt många som hade sökt sig till informationsmötet.

 

IKEA in i Flextronics
Inlagt 18 december 2007
Nu har det börjat lysa igen hos Flextronics. Foto: Per Bunnstad

Sedan Mats och Sten Carlsson sålde till Flextronics har de fortsatt äga lokalerna. När sedan AQ tog över fabrikslokalerna har det varit i stort sett tomt i Skillingaryd i några år förutom att främst Skillingaryds Stålrör hyrt mindre delar av lokalerna. Men de senaste veckorna har det börjat hända en hel del.

Avtalet med den gamla hyresgästen går ut i dagarna och det har därmed varit dags att söka en ny hyresgäst. Mats Carlsson bekräftar att det är IKEA som hyrt in sig på en mycket stor yta i denna gigantiska industrilokal. Här kommer världsföretaget att ha ett lager.
Mats har tidigare sagt att det inte är omöjligt att Mastec – familjeföretaget – en dag i en eller annan form återvänder till Skillingaryd. Numera finns man med huvudkontor i Huskvarna. Men för tillfället är det inte aktuellt med egen verksamhet i de lokaler i Skillingaryd som en gång byggdes av Nils-Yngve Nilsson med företaget Swedform.
Mats säger att det är mycket uppåt just nu. Mastec omsätter cirka en miljard och har nio företag i landet samt ett i Shanghai, Kina.
Mastec bildades 1985 av familjen Carlsson. Delägare är nu Mats och Sten Carlsson med familjer.

Per Bunnstad