Alteams/Stilexo/Comptech www.skillingaryd.nu Till startsidan för företag

Samarbetet Comptech Stilexo/Alteams
Många varslade har fått nya jobb
Inlagt 10/11 2008
Bengt-Åke ”Bissen” Johansson berättar att nästan alla varslade vid Stilexo fått eller får nya anställningar. Det har också blivit en flygande start för nya Comptech.

Tidigare har en och annan som slutat på Stilexo/Alteams fått lämna företaget utan att ha ett nytt arbete, men det var då det. I dag får i stort sett alla nytt arbete.
– Förra gången var det fyra av 40 som inte hade nytt jobb när de slutade här, berättar Bengt-Åke ”Bissen” Johansson som är personalansvarig men som också arbetar på verkstadsgolvet.

De senaste 18 som slutat har fått nya jobb av ett 20-tal som ska sluta framöver jobbar man intensivt med nya jobb, inte minst tillsammans med Industripoolen. Ett 80-tal företag är anslutna till denna pool och det är stora framgångar i att fördela arbetskraft bland företag runt om i länet.
Något oroande är dock långkonunkturen så risken finns att de som slutar framöver får det tuffare att hitta nya jobb på en gång

Bara support
Alteams/Stilexo är finskägt men verksamheten i Skillingaryd är på väg att drastiskt förändras. Företaget har kvar lokalerna men på plats blir det bara kring tio personer som kommer att svara för teknisk support.
Gjuteriet blir dock kvar och verksamheten i nybildade Comptech är igång sedan 1 november.

Samma vd
De två företagen finns inom samma lokaler och samarbetet är mycket intimt. Per Jansson är exempelvis vd i båda bolagen.
– Alteams/Stilexo vill inte släppa honom och per blir kvar i ytterligare 1,5 år, berättar Bengt-Åke.
Sedan blir det Comptech som ska gälla fullt ut.

Samarbete
Just nu är det inga direkt vattentäta skott företagen emellan, men det kommer att bli så framöver.
Comptech har tagit över ett 20-tal av Alteam/Stilexos anställda och möjligen kan det bli fler. Mycket hänger på konjunkturen.

Bara på golvet
Bengt-Åke själv är fortfarande anställd av Alteams/Stilexo men ska vid årsskiftet gå över till Comptech. Då blir det inte längre en delad för hans del utan renodlad på verkstadsgolvet.
– Det mest positiva är att det blivit ett familjeföretag här igen och med Per som vd. I den här bygden tor jag att det är sällan som det passar med ägande från annat håll. Familjeföretag är den modell som gäller i våra bygder, säger Bengt-Åke.

Flygande start för Comptech
På Comptech har man fått en flygande start och det ser mycket ljust ut. I Nästa vecka finns man på plats på underleverantörsmässan på Elmia, precis som Uppåkra, Wog och många andra lokala företag. Det är här man måste synas och det är här man ofta knyter nya kontakter och bevarar de gamla.
Läs mer om de lokala företagen på mässan här.

Per Bunnstad

Drygt 20 får behålla jobben
Inlagt 1 oktober 2008

Företaget Alteams/Stilexo varslade i somras 55 anställda om uppsägning men drygt 20 av dessa kan få fortsatt arbete. Det beskedet kom i dag. De anställda fick information vid 14-tiden.

Comptech i Skillingaryd AB tar över en del av verksamheten i fabriken. Det är Per Jansson som varit vd för Alteams/Stilexo som driver detta helt nystartade företag.

Kändes mörkt
– Det har annars känts mörkt då de första av de varslade slutar den 10 oktober, nästa grupp går den 10 november och de återstående den 10 december, säger Bengt-Åke ”Bissen” Johansson som är personalman vid företaget.
Samtidigt säger han att det är glädjande att delar av verksamheten nu blir ett familjeföretag igen. Man kan säga att familjen Jansson på allvar träder in på arenan igen.

20–25 får jobb
15–20 kollektiv anställda och 4–5 tjänstemän erbjuds jobb i Comptech i Skillingaryd AB.
– Vi träder till den 1 november och jag ser mycket ljust på framtiden, säger Per Jansson.

I samma lokaler
Comptech ska hyra lokaler av Alteams/Stilexo och det kommer säkert att bli ett nära samarbete med detta företag.
Alteams/Stilexo kommer att ha kvar 10–15 anställda i Skillingaryd.

Stilexo lägger ned produktionen
Inlagt 29/5 2008

Ett rykte som florerade i går besannades tyvärr i dag: För en kort stund kom ett pressmeddelande som meddelar att Stilexo/Alteams lägger ned sin produktion i Skillingaryd.

I ett pressmeddelande sägs att på grund av marknadens förändringar har det beslutats att avveckla produktionen i Skillingaryd. Detta innebär att alla de 55 kollektivanställda varslas om uppsägning. Vad som kommer att kvarstå i Skillingaryd är försäljning samt teknik organisation för att stödja den europeiska och svenska marknaden. Detta leder även till att tio tjänstemän varslas om uppsägning.
Produktionen vid det numera finskägda Stilexo/Alteams kommer att flyttas till andra fabriker inom Alteams Group.

Tryckt stämning
Bengt–Åke ”Bissen” Johansson är personalansvarig på företaget men han jobbar också på verkstadsgolvet.
– Jag för det tvivelaktiga nöjet att varsla mig själv, säger Bengt-Åke.
Han berättar att stämningen är mycket tryckt på företaget.
Många har jobbat länge på företaget och m alla varsel träder i kraft blir det endast 13 tjänstemän kvar på företaget. Men sista ordet är kanske inte sagt ännu.

En bataljon
Tanken är att de som blir kvar ska vara en form av ”ingenjörsbataljon” som ska kunna skickas runt på Alteams fabriker i andra länder för att där hjälpa till samt att svara för den logistikcenter som ska byggas upp i Skillingaryd. På sikt kanske denna stab kan bli större än de 13 tjänstemännen. Det kan också tänkas bli viss produktion kvar men om denna är tillräckligt stor för att ha lokaler och personal kvar är för tidigt att säga.

Vid nyåret
Bengt-Åke berättar att de flesta kommer att jobba kvar i 4–6 månader och vad som händer framöver är för tidigt att säga. Teoretiskt sett kan en del av dem som varslats om uppsägning få vara kvar.
– Vi har jobbat stenhårt för att vända de röda siffrorna och har nu ett nollresultat, säger Bengt-Åke.
Men detta har inte varit tillräckligt bra för att den blidka de finska ägarna.

Från 250 till 13
Produktionen fortsätter framöver och det med oförminskad takt. Man har oerhört mycket att göra på fabriken i Skillingaryd. Problemet är dock att prisbilden inte är bra.
– Prispressen är extrem i denna bransch, påpekar Bengt-Åke.
2000 och 2001 hade Stilexo 250 anställda i Skillingaryd. Om ett halvår kanske man är nere i blott 13.

Per Bunnstad