Samhall www.Skillingaryd.Nu Till startsidan för företag

Höglandsverken tar över Duleverken i Skillingaryd:
Vi är för små!
Ur Smålands Folkblad 17 december 1979. Inlagt här 13 juli 2006 och kompletterat med fler mellanrubriker
Nu har de sammanträtt för sista gången. Från vänster Carl-Olof Nyréus, Jan Johansson, Arne Nykvist, Sven-Erik Alkemark, Verner Ahlgren, Sven Bengtsson och Conny Andersson. Från nyåret övergår Duleverken till Stiftelsen Höglandsverken. Foto: Per Bunnstad
Klicka på bilden för en större bild

Skillingaryd (Folkbladet)
- Det blir nog ingen märkbar förändring när Duleverken i Skillingaryd övergår till Stiftelsen Höglandsverken vid nyåret.
- Men visst finns det en del som borde göras. Antalet platser i Skillingaryd är alldeles för litet jämfört med behovet.

Carl-Olof Nyréus tycker att det finns för lite platser vid Duleverken:
– Vi är trångbodda redan nu och ändå är vi inte mer än ett 30-tal här. Kön är lång och den här kommunen borde få fler platser i skyddat arbete.

Stort behov
Carl-Olof Nyréus berättar att en uträkning på hela landet visar att behovet är 5,2 platser per tusen invånare. För Vaggeryds kommun skulle antalet platser då bli ett 60-tal. Alltså dubbelt så många mot i dag.
- Nu är det många som får vänta. Kön är lång. Under tiden går många arbetslösa eller är sjukskrivna. Med ökade resurser skulle de kunna få plats här.

Farlig värld
– Det värsta är att den sociala utslagningen ökar hela tiden. Det är en farlig värld vi lever i. Det måste vara fel någonstans i samhället, menar Carl-Olof Nyréus.
Styrelsen för Duleverken har haft sitt sista sammanträde. De som har ingått i styrelsen har varit Verner Ahlgren, ordförande samt Sven-Erik Alkemark, Arne Nykvist, Sven Bengtsson och Jan Johansson. Länsarbetsnämndens assistent Conny Andersson från Jönköping och Carl-Olof Nyréus har också varit med på sammanträdena.

Ökade snabbt
Det var 1965 som Duleverken byggdes. Den togs i bruk året därpå. Till en början var det 4-5 personer som jobbade där. Redan 1968 var det 19 personer som jobbade där.
Den första ordföranden var Sven Holm och den förste föreståndaren Tore Engholm. I juli 1968 tillträdde Carl-Olof Nyréus som föreståndare. En tjänst som han fortfarande har men under benämningen verkstadschef.

Jobbar kvar
Det är ett 90-tal personer som genom åren jobbat på Duleverken. En del har fått jobb på den öppna marknaden. En del har uppnått pensionsåldern och en del har sjukpensionerats.
Några av de som var med från de två första åren jobbar fortfarande kvar vid Duleverken.
– Genom att vi övergår från kommunen till landstinget får vi nog ett helt annat stöd. Det blir en stor organisation med goda resurser. Vi får bland annat tillgång till en personalvårdsassistent.

Liten skillnad
För kommunen innebär det inte så stor skillnad med att Stiftelsen tar över Duleverken. Kommunen får också i fortsättningen satsa ekonomiskt. För 1980 är summan 830.000 kronor. Men från och med 1981 svarar landstinget för hela kostnaden.
– Vi hoppas också i fortsättningen kunna ha ett fint samarbete med våra kunder. Den verksamhet vi bedriver ger en viktig del i ortens näringsliv, avslutar Carl-Olof Nyréus.

Per Bunnstad