K.D. Johanssons www.skillingaryd.nuTill startsidan för företag

På denna sida publicerar vi information om KD Johanssons
Själva huset finns kvar än i dag och ligger på Skolgatans västra sida. Det är det första trähuset på vänster sida när man kommer från Stationsgatan.

Välkänd affär i Skillingaryd
ska läggas ned
Ur Jönköpings Posten 13 maj 1976
Här redigerad med mellanrubriker
Inlagt här 14 feb 2006

En epok i Skillingaryds affärsliv håller på att försvinna. De ansvariga för K D Johanssons Garn & Manufakturaffär vid Skolgatan har nämligen aviserat att affären skall läggas ner någon gång under försommaren.

”Kå-De:s” har varit ett begrepp för Skillingarydsborna under en lång följd av år. För många äldre Skillingarydsbor har namnet Skolgatan inte accepterats, utan man har sagt ”Kå-De”-gatan och då har alla vetat vilken gata det har varit fråga om.

Startade 1902
K D Johanssons affär startade redan 1902. Då kom Olivia och Karl D Johansson till Skillingaryd. Affärsrörelsen startade dock inte i nuvarande lokaler utan i fastigheten strax norr om nuvarande.

Bytesaffärer
I början var affärsrörelsen i mindre skala, och det var garner som salufördes i stor utsträckning. Det förekom mycket bytesaffärer, då kunderna fick lämna in sin ull och fick garner i stället.

Stickerskor anställda
Under de första åren fanns det tre stickerskor anställda, som i ett rum i anslutning till affären stickade olika saker på maskiner som inköpts.

Huset köptes 1911
Den fastighet där affären är inrymd just nu inköptes 1911. Sortimentet har utökats efter hand och det är nu en välsorterad affär med en mängd varor.
Sedan 1968 har affären drivits av sterbhuset efter grundaren K D Johansson.

Bertil Jogmar
- Andra generationen börjar bli för gammal att driva affär, säger Bertil Jogmar, som är son till grundaren K D Johansson.
Många Skillingarydsbor beklagar att K D Johanssons stänger. Men ”Kå-De”-gatan lär hänga kvar länge i folks medvetande.