J.A. Karlssons Speceriaffär www.skillingaryd.nu Till startsidan för företag

En affär alldeles vid järnvägen
Merparten av uppgifterna här kommer från studiecirkeln Gamla Skillingaryd inom Östbo Historiska Sällskap.
Texten inlagd här i juni 2006
J.A. Karlssons låg alldeles intill järnvägen, det lite mindre huset upptill höger i bild. Vykortet är från cirka 1950. Ur Per Bunnstads vykortssamling

Tidigare hette affären J. G. Petterssons Speceriaffär och var en filial till en affär i Jönköping.

Affären låg strax intill järnvägen och Källelia. Kommer man uppifrån Källeliden låg huset alldeles på höger sida före järnvägen vid Södra Järnvägsgatans början.

Kallad Fläskakarlsson
J.A. Karlsson dog i juni månad 1938 endast 63 år gammal. En tid handlade han med fläsk, varför han ibland kallades för ”Fläskakarlsson”.
J.A. Karlssons hustru Ingrid dog 24 december 1943. De hade två barn – Britta och Karl Fredrik. Britta var lärare och Karl- Fredrik civilingenjör Han flyttade till Britta som bodde i Jönköping.

Ingvar Ahlin
Biträde i affären var Albert Johansson, som senare övertog rörelsen, Gunhild Dahlström, ? Henriksson och Ingvar Ahlin.
Ingvar Ahlin övertog affären efter Albert Johansson och han flyttade verksamheten till torget i den lokal som Gunnar Hanssons har i dag (2006) för sin butik Eltronic.

Blev SIS klubbstuga
1958 flyttades byggnaden till strax norr om nuvarande (2006) marknadsplatsen. Där hade SIS den som klubbstuga. Här ahde nämligen SIS sedan 1949 sin isbana, som var kvar till dess att man flyttade till Movalla. SIS hade kvar klubbstugan till mitten av 1970–talet. Karl-Göran Johansson flyttade huset för att använda det som sommarstuga.

Fanns redan 1853
När huset byggdes vet vi inte, det finns medtaget på en karta upprättad 1853. Huset beboddes troligen av rallare, som byggde järnvägen 1882.
1888 registrerade J.A. Modén affär i nämnda hus
1894 övertogs affären av F. O. Pettersson
1911 övertogs affären av Johan August Karlsson
1944 övertogs affären av Albert Johansson
195? cirka övertogs affären av Ingvar Ahlin