Industripoolen www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nuTill startsidan för företag

Industripoolen satsar lokalt
Inlagt 14/5 2009
Marita Nyman och Elsie Karlsson finns i Industripoolens nya lokal. Här försöker man på olika sätt hjälpa dem som blivit arbetslösa.

Industripoolen satsar nu än mer lokalt. Sedan tidigare finns man på tre platser i Östbo-Västbo: Gislaved, Gnosjö och Värnamo. Nu är turen kommen till Skillingaryd där man sedan en vecka tillbaka är granne med NBV i Sparbankshuset.

I vanliga fall jobbar man i Industripoolen med att rekrytera personal till framför allt medlemsföretagen men läget på arbetsmarknaden har inneburit en annan inriktning:
– Vi har 10–20 medlemsföretag i Vaggeryds kommun och vill nu vara på plats för ett stöd till dem som blivit arbetslösa, säger Åsa Löfving som till vardags arbetar vid kontoret i Värnamo.

Elsie och Marita
I Skillingaryd är det Elsie Karlsson som leder verksamheten men en dag i veckan finns också Marita Nyman på plats. Marita arbetar annars på Uppåkra i Skillingaryd.

Bara prata
Ibland behöver den arbetslöse bara någon att prata med. Det plus mycket annat får man hos Industripoolen.

Utbildning
Man kan också få många goda råd i hur man vidareutbildar sig för att få lättare att få ett jobb när konjunkturen vänt uppåt igen. Ett och annat ledigt jobb kan man också få tips men konkurrensen om dessa jobba är tuff.

Stort engagemang
– Vi är mycket engagerade i de som blivit arbetslösa, säger man på Industripoolen.
Många av dem som jobbar här har själva varit arbetslösa och vet mycket väl vilket stöd som behövs.

Per Bunnstad

Styrkan för Östbo-Västbo samlad med från vänster Marita Nyman, Skillingaryd, Sune Sturesson, Gislaved, Elsie Karlsson, Skillingaryd, Bengt-Åke ”Bissen” Johansson, Gnosjö, Åsa Löfving, Värnamo, Merisha-Seka Ribic, Gnosjö och Lien Nguyen, Gnosjö.
Det är till Marita och Elsie på Industripoolen man ska vandra.


Industripoolen nyanställer
Inlagt 2/2 2009
Arbetsplatsen på Stilexo gäller inte längre för Bengt-Åke utan nu är han hemma i Gnosjö igen. Han började i dag jobba för Industripoolen.
Jörgen Iderfjäll berättar att man anställt tre nya medarbetare som ska jobba med omställning åt de många arbetslösa.

Industripoolen är en sammanslutning av företag runt om i bygden och nu satsar man än mer. I januari började en ny medarbetare på Industripoolen och i dag var det dags för två nya.

En av de nya är Bengt-Åke ”Bissen” Johansson, som i flera år arbetat på Stilexo i Skillingaryd men som nu blir coach för att framför allt arbeta med omställning för de många som blivit utan arbete.

Utgår från Gnosjö
Bengt-Åke har ett kontor i Töllstorpshallen i Gnosjö som sin bas och nu börjar man att träffa personer som blivit varslade.
– Det finns ett och annat jobb men inte så många just nu. Vi får mer inrikta oss på vad den arbetslösa ska kunna syssla med i framtiden, när konjunkturen vänder. Det kan handla om utbildning eller något annat under tiden, säger Bengt-Åke.

Två roller
På Stilexo hade Bengt-Åke ett kombinerat arbete som personalansvarig och verkstadsarbetare. Under ett tag handlade det om att försöka hitta arbetskraft medan det på senare tiden blev en tråkigare uppgift när Stilexo varslade.

Comptech
Stilexo finns fortfarande kvar men i dag med en annan inriktning. Den tidigare produktionen ligger nu i stället på Comptech.

Mycket att göra
– Ingen har väl kunnat undgå att uppmärksamma alla varsel och uppsägningar som sker runt om i Jönköpings Län. Detta medför att vi på Industripoolen får allt mer att göra och av den anledningen har vi rekryterat in ny personal.
Det berättar Jörgen Iderfjäll som är vd för Industripoolen.

Jan började
Till Industripoolen i Värnamo har vi anställt två personer. En av dem är
Jan Johansson började vid Värnamokontoret den 2 januari och han sysslar mycket med omställningsuppdrag.

Fler kan anställas
I dag började förutom Bengt-Åke även Ninnie Gunnerling som är placerad på Industripoolens kontor i Jönköping.
– Det kan mycket väl bli aktuellt att rekrytera ytterligare personal, säger Jörgen Iderfjäll.
Förutom att arbeta med de varslade hos medlemsföretagen åtar man sig uppdrag åt andra företag.

Startade 2001
Industripoolen startade 1 februari 2001 och tillkom på initiativ av ett 20-tal företag i södra Vätterbygden. I dag ägs Industripoolen av cirka 80 företag. Flera av dessa företag finns i Vaggeryds kommun.
– Vi har sedan september 2004 jobbat med omställningsuppdrag åt cirka 800 uppsagda och ett 60-tal företag. Vi har lyckats få ut cirka 80 procent i nytt arbete, berättar Jörgen Iderfjäll.

På fler platser
Industripoolen har för avsikt att synas ännu mer i Östbo-Västbo och man arbetar just nu med att finna fler lokaler på strategiska platser. Det är viktigt att finnas där de varslade finns.

Per Bunnstad