Hagshults Pinnstolsfabrik www.Skillingaryd.Nu Till startsidan för företag

Hagshults Pinnstolsfabrik
har kunder i hela Sverige

Nedlagt mejeri ypperlig lokal för framåtfirma
Ur Värnamo Nyheter den 1 februari 1955
(texten något redigerad här med främst mellanrubriker)

Den som kommer bilande förbi Gräshults före detta mejeri i Hagshult och förutom den vackra byggnadsfasaden ser de prunkande blomstren i fönstren kan knappast tänka sig att byggnadskomplexet inrymmer en framåtgående pinnstolsindustri, som för närvarande sysselsätter tio skickliga yrkesmän under fabrikörerna Robert Ottosson och Harry Karlssons dugliga ledning.

Ottosson & Karlssons Pinnstolsfabrik startade 1947 under mindre förhållade i Boda men förflyttades året därpå till Gräshult i samband med att mejeriet nedlades och denna byggnad då inköptes för sitt nya ändamål.

Enda stora industrin
Vid vårt besök omtalar firmacheferna att Hagshults enda större industri, som pinnstolsfabriken väl får räknas vara, fått en alltmer ökande omsättning, och att pinnstolar och taburetter av skilda modeller nu sändas ut flera gånger i veckan från Klevshults järnvägsstation. Och leveranser gäller inte bara vårt eget län eller landskap, utan pinnstolarna från Hagshult har slagit igenom från Ystad till Haparanda.

Sågas hos Wiss
Stolsticksen som behövs vid tillverkningen av pinnarna sågas vid bröderna Wiss sågverk i Torp, Hagshult, och dessa ämnen fasonsvarvas på ett både snabbt, enkelt och sinnrikt sätt i fabrikens morderna maskiner, där pinnarna får sin stilrena form på några få sekunder. Men det måste vara fint och kvistrent björkvirke för att duga till pinnstolsfabrikationen, och därför får ofta virket köpas långväga ifrån för att stolkvalitén skall bli så hög som firmacheferna önskar.

Mycket damm...
I bottenvåningen byggnaden knogas det febrilt, när vi hälsar på. Dammet står trots fläktanordningar som en sky omkring arbetarna och deras olika maskiner, och vi har fullt schå att torka kameralinsarna så gott det går mellan plåtarna vid de olika arbetsmomenten. Stolsitsarna till exempel skall både hyvlas, planas, spåntas, limmas, mallsågas, putsas och polerasinnan de är klara att fylla sin uppgift som viloplatser i de svenska köken.

Doppas i lack
De 13 pinnarna, som pinnstolar innehåller, får efter fasonsvarvning och putsning ett dopp i lack för att sedan hängas på tork några minuter innan det är klart för hopsättning, som går raskt undan.
Ungefär 600 dussin stolar per år skickas ut från Ottosson & Karlssons pinnstolsfabrik, och då omsättningen ständigt ökar och man aldrig haft någon avmattning i tillverkningen kan firmans startare se ljust på framtiden.