Expert www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Startsidan för företag

Expert in på Båramoområdet
– 60–90 nya jobb nästa år
Inlagt tisdag 13 april 2010
Här ska det stora lagret byggas.

Hemelektronikföretaget Expert väljer att bygga sitt nya nordiska centrallager på Skillingaryds nya logistikområde i Båramo. Etableringen blir därmed den enskilt största i kommunens historia.

Expert har tecknat avtal med ett av världens ledande företag inom logistikanläggningar, ProLogis, om att bygga en logistikbyggnad på Båramo utanför Skillingaryd. Anläggningen kommer att bli Experts nya nordiska logistikcentra då den successivt ska ersätta de fyra lager som nu finns i Norden.

– Det här är oerhört positivt för Vaggeryds kommun. Det är en av de största etableringarna i kommunens historia och det kommer att stärka oss, till exempel genom fler arbetstillfällen och förhoppningsvis ökad inflyttning, säger Bengt Dahlqvist, (M) kommunalråd i Vaggeryds kommun.
Den nya byggnaden kommer att ha en yta på drygt 60.000 m² vilket motsvarar tio fotbollsplaner.

Byggnationen beräknas starta i juni 2010 och ska vara färdigställd under andra kvartalet 2011. När verksamheten är i full drift beräknar Expert att de behöver 60–90 medarbetare på plats.

Att Expert valde Båramo för sin etablering beror bland annat på närheten till både motorväg och järnväg samt den moderna kombiteminalen, som byggs på området.
– Expert har vuxit kraftigt i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Vi har tidigare samordnat inköp och IT i Norden för att effektivisera organisationen. Nu integrerar vi även logistikverksamheten och ersätter successivt fyra lager i Norden med det nya nordiska logistikcentret i Skillingaryd, säger Magne Solberg, nordisk IT- och logistikdirektör för Expert.

– Anläggningen i Båramo kommer att medverka till att logistikverksamheten blir mer kostnadseffektiv. Båramo är en logistisk optimal placering i relation till våra butiker i de olika länderna. Det nya distributionscentret kommer att leda till att vi blir mer konkurrenskraftiga. Jag är också mycket nöjd med hur kommunen arbetat och bidragit till goda förutsättningar för vår nya etablering, fortsätter Magne Solberg.

– Utvecklingen av kommunens nya logistikcentrum på Båramoområdet är ett unikt samarbete mellan kommunen och näringslivet eftersom kombiterminalen kommit till på initiativ av PGF Trans AB. Vi är mycket glada över Experts etablering, som nu sätter standarden för vår stora satsning att göra Vaggeryds kommun till en viktig logistisk knutpunkt i regionen, säger Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör.

Nordenlagret till Skillingaryd
Inlagt tisdag 13 april 2010
ProLogis, ett av världens ledande företag inom området logistikanläggningar, har tecknat avtal med hemelektronikföretaget Expert om en ny logistikbyggnad i Skillingaryds logistikområde Båramo.

– Expert har vuxit kraftigt i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Vi har tidigare samordnat inköp och IT i Norden för att effektivisera organisationen. Nu integrerar vi även logistikverksamheten och ersätter successivt fyra lager i Norden med det nya nordiska logistikcentret i Vaggeryd, säger Magne Solberg, nordisk IT- och logistikdirektör i Expert.

– Anläggningen kommer att medverka till att logistikverksamheten blir mer kostnadseffektiv och genom leasingavtalet med ProLogis frigör vi kapital som vi kommer att använda för fortsatt utveckling av vår kärnverksamhet. Det leder till att vi blir mer konkurrenskraftiga, fortsätter Magne Solberg.

Byggnaden får en yta på 60.000 m², vilket motsvarar ungefär tio fotbollsplaner, och en fri takhöjd på elva meter. Den kommer att tas i bruk under andra kvartalet 2011. Leasingavtalet med ProLogis omfattar 15 år, med möjlighet till förlängning om tre år per tillfälle.

När anläggningen är i full drift kommer Expert att behöva 60–90 medarbetare där. Personal på nuvarande lager i Norrköping och i Skien, södra Norge, kommer att erbjudas anställning i Vaggeryd men Expert räknar även med att rekrytera nya medarbetare.

Den tillgängliga infrastrukturen och möjligheterna att kombinera transportslag var ett tungt vägande skäl för Expert att välja just den här etableringsorten. Ökad användning av tåg för godstransporter är en del i företagets utvecklingsstrategi. Järnvägsspår kommer att gå ända in i den nya anläggningen och det finns en modern kombiterminal på området.

– Båramo håller på att bli en logistisk knutpunkt. Experts etablering bekräftar detta. Allt fler företag efterfrågar intermodala transporter och därför har vi utvecklat infrastrukturen utifrån ett systemtänk, där järnvägen är en viktig del, säger Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör i Vaggeryd.

ProLogis samarbetspartner Logistic Contractor kommer att projektera och bygga anläggningen. Byggstart beräknas till 7 juni 2010 och 13 månader senare ska anläggningen vara klar. Det finns möjlighet att bygga ytterligare 25 000 m² om Expert får behov av mer yta i framtiden.

– Detta blir vår näst största anläggning i Sverige. Allt fler företag vill ha ett effektivt nordiskt nav för sina logistikflöden på grund av skalfördelarna. Intresset för leasing är fortsatt stort och en hel del företag ser över sina logistikupplägg nu när konjunkturen börjar vända, säger Allan Lavén, regiondirektör för ProLogis Norden.

Vaggerydsfirman CMMC Motor med säte och stämma i stationsbyggnaden i Vaggeryd har fått ny ägare. I dagarna har företagets överlåtits av de tidigare ägarna Bengt och Daniel Lönn till Marcus Leppämäki. På lördag firar den nya ägaren med öppet hus och öppningserbjudanden av olika slag i affärslokalerna.

Marcus Leppämäki är bördig från Värnamo men numera bosatt i Skillingaryd. För några veckor sedan blev han uppsagd när AQ Enclosure genomförde en minskning av personalstyrkan.

Efter 22 år
I 22 år hade Marcus arbetat på samma företag, det var bara namnet som skiftade med åren, från SwedForm via Chatham och Flextronics till AQ. En av arbetskamraterna hette under många år Bengt Lönn.

För åtta år sedan
Bengt hade många strängar på sin lyra. 2001 startade han CMMC tillsammans med sin son Daniel. Men tiden ville inte räcka till för att fullt ut utveckla firman med öppethållande på deltid. Därför fick Marcus Leppämäki nu möjligheten att ta över.

Blir på heltid
– Vi tycker att vi ger Marcus en bra grund att bygga vidare på. Han har bra produkter och bra leverantörer. Verksamheten kommer att kunna utvecklas på ett bra sätt med öppethållande på heltid, säger Bengt Lönn.

Lägger om kursen
För Marcus Leppämäki stundar nya utmaningar.
– När jag fick erbjudandet att ta över CMMC Motor efter Bengt såg jag möjligheten att lägga om kursen på livet helt och hållet. Det blir en spännande utmaning för inte bara mig utan hela vår familj, säger han.

Som tidigare
– Den första tiden kommer vi att få en hel del hjälp av Bengt av etablera oss. Tyngdpunkten på verksamheten kommer att bli densamma som tidigare, alltså försäljning av cyklar, mopeder och även fyrhjulingar av olika slag. Givetvis har vi också service.

Fortsätter
Bengt och Daniel Lönn kommer även fortsättningsvis att främst arbeta med serviceuppdrag på fastighetssidan i egna företaget BDL Fastighet och Service.

Kåre Boberg

Bengt Lönn överlåter CMMC Motor till Marcus Leppämäki.