Landmann på www.skillingaryd.nu Till startsidan för företag

Företaget Landmann flyttade i början av 2002 till Skillingaryd

Landmann bygger till 2007 – maj
Inlagt 28 maj 2007
Foto: Per Bunnstad 25 maj 2007
Arbetet med Landmanns arbete rullar på.

Byggnaden finns där nu och det känns som om denna lagerbyggnad snart ska stå klar.
Landmann bygger till 2007 – februari
Inlagt 22 februari 2007
Hos Landmann har man påbörjat tillbyggnaden. Foto: Per Bunnstad 9 februari 2007
Nu har Landmann inlett sin stora tillbyggnad.

Företaget har funnit på plats i fem år och den stoa jubileumspresenten ger man sig själv genom en tillbyggnad åt söder. Företaget kommer nu ganska nära påfarten från motorvägen och efter tillbyggnaden kommer Landmann att se än mer imponerande ut.

 

 
Den 12 maj 2004 presenterade Landmanns skandinaviske chef Michael Andersson tillsammans med kommunpolitikerna Ulf Abrahamsson och Börje Gustafsson etableringen i fabriken i Vaggeryd.
Foto: Per Bunnstad/Finnveden Fredag
Inlagt här 040512
Företaget Landmann Skandinaviska AB stärker sina positiioner i Skillingaryd-Vaggeryd.
Landmann har nu gjort klart med ett hyresavtal med Corallen om de gamla lokalerna på Källemo i Vaggeryd. Sedan drygt ett år tillbaka har man 10.700 kvadratmeter på Götaströms industriområde i Skillingaryd och får nu ytterligare drygt 8.000 kvadratmeter.
I Skillingaryd har Landmann 24 anställda och i Vaggeryd kommer man att nyanställa ungefär 6-7 personer.

 

Efter 45 år i Vaggeryd försvinner Stemo
Ur Finnveden Fredag 4 augusti 2000
I nästa månad mister Vaggeryd ytterligare ett företag. Det är Stemo som efter 45 år försvinner från Vaggeryd. Verksamheten flyttas till Rol och dess huvudanläggning på Axamoområdet.
Stemo hette förr K G Svets. Det var 1955 som K G Svets bildades av Erland Karlsson och Sven-Olof Georgsson. 1984 sålde de företaget till Finnveden Invest med säte i Värnamo.
De anställda hoppades då på en framtidssatsning och det gjordes stora försök från Finnveden sida. Ett tag var antalet anställda ett 60-tal men det var svårt att nå lönsamhet,
Finnveden avvecklade sitt intresse. En del slogs samman med Finnvedenägda Orwak i Sävsjö medan den del som blev kvar såldes till ROL Inredningar i Jönköping.
Ett 35-tal man berördes av Orwak, men det vara 4-5 personer som följde med till Sävsjö.
– Här har varit en successiv avveckling i flera år, säger Bengt-Åke Andersson, sm jobbat på Stemo i tio år.
Han är själv bosatt i Vaggeryd och är en av få som flyttar med till Jönköping.
Vaggerydsborna har annars inte följt med när flyttlassen undan för undan gått. De flesta av de 60-talet har fått andra jobb i bygden.
Nu har tre tjänsteman sagts upp och åtminstone en av dem har fått nytt jobb.
Kvar i Vaggeryd är nu inte mer än 3-4 man och i nästa månad töms lokalerna helt både på personal och maskiner. Kvar blir i stort sett ett tomt skal, som ägs av värnamobaserade Corallen. Fast en del av lokalerna om 7.000 kvadratmeter hyrs just nu tillfälligt ut till Chatham.

Per Bunnstad


Försvann år 2000

År 2000 försvann ett stycke industrihistoria från Vaggeryd. En gammal lokal där bland annat nuvarande värnamoföretaget Källemo haft verksamhet i är borta.

Industriområdet i Götafors i Vaggeryd heter just Källemo industriområde. Senaste företaget med verksamhet i lokalerna var Stemo, som hösten 2000 flyttade till Jönköping.
Den allra älsta byggnaden revs i början av november 2000. Den hade varit fallfärdig och oanvänd i flera år och eftersom det ibland befann sig barn i och kring huset så var det en fara att ha huset kvar.
Det är inte känt exakt när huset byggdes, men det torde ha varit på 1920-talet.
KG svets som hade bildats i mitten av 50-talet flyttade senare in i lokalerna.
Det gjordes fler och fler tillbyggander och det senaste företaget på platsen var Stemo. Men nu är den äldsta fabriksbygganden rivna och de övriga används inte mycket mer än till viss lageverksamhet.

Nedtecknat september 2001/Per Bunnstad