Holmbergs Rörmöbler www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nuTill startsidan för företag

Holmbergs har sålts
Inlagt 15/6 2009

Holmbergs Rörmöbler är nu sålt till Skillingaryds Mekaniska. Men i vilken omfattning det blir produktion i lokalerna är för tidigt att säga. Inte heller hur många av de tidigare sju anställda som kan beredas arbete.

Skillingaryds Mekaniska drivs av Håkan Svensson, Henrik Svensson, Martin Svensson och Patrik Johansson.
– Fokus är just nu att behålla så många kunder som möjligt och att även hitta nya, säger Håkan.
Skillingaryds Mekaniska har stor nytta av Holmbergs fina maskinpark och målet är också att ha produktion i lokalerna.

Per Bunnstad

Holmbergs Rörmöbler har sålts till Skillingaryds Mekaniska.
   
Holmbergs Rör i konkurs
Inlagt 24/5 2009

Holmbergs Rörmöbler i Skillingaryd har nyligen gått i konkurs.

Just nu drivs företaget av konkursförvaltaren men det är bara på kort sikt för att kunna klara en del beställningar från vissa kunder. Blir det ingen ny ägare kommer det anrika företaget på Fabriksgatan att troligen inom någon vecka läggas ned.

Sju anställda
Nu har företaget sju anställda men det har tidigare varit betydligt fler. När Nils-Göran ”Nicke” Holmberg vid halvårsskiftet 2005 sålde sitt företag till Anders Blomgren och Robert Holm var man 15 anställda. Då var omsättningen 13 miljoner kronor.

Legoföretag
Holmbergs är ett legoföretag och som namnet säger handlar produktionen mycket om rör. När andra företag får bekymmer drabbas ofta även underleverantörer och legoföretag. Holmbergs är ett exempel på det.

67 år sedan
Det var Nils-Göran Holmbergs far Johan som startade företaget 1942. 1972 tog Nils-Göran och hans svåger Bengt Olofsson över företaget. Nils-Göran blev ensam ägare 1994.

Framtiden
Om företaget har ngåon framtid är svårt att säga. Även om lokalerna läggs ned väntas någon ny köpare til lokalerna vid Fabriksgatan då dessa är lämpliga för någon mindre indusri.

Per Bunnstad

Det har handlat mycket om kapning och bearbetning av rör vid företaget.
Frågan är om det finns någon ljusning för det 67 år gamla företaget.