Skillingaryds PRO www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Startsidan för föreningar

Utter och resor i fokus vid PRO-möte
Inlagt lördag 13 mars 2010

Naturfilmaren Lennart Andersson från Aneby visade film om Smålands landskapdjur Uttern vid PRO-Skillingaryds möte i torsdags.

På mötet deltog 86 medlemmar som också besvarade sex enkätfrågor som ingår i den riksomfattande äldrebarometern som nu tas fram inom PRO. Frågorna handlade om medlemmarnas uppfattning omkring olika lokala frågor såsom tillgängligheten till offentliga miljöer som kommunala förvaltningar, bibliotek, badhus med mera. Ordförande Bo Holst meddelade att resultatet redovisas senare under våren.

Till Västervik
På mötet presenterade Hanna Svenningsson resekommitténs förslag om en bussresa den 3 maj österut till östkusten pärla Västervik. Mötet uppskattade förslaget och resekommitten fortsätter nu sin planeringen för resan.

Till Torsvik
PRO har som alltid flera resor i sitt program och på mötet kunde medlemmarna anmäla deltagandet i en halvdagsresa som sker den 16 mars till Värmeverket vid Torsvik. Ett i högsta grad aktuellt resmål då Vaggeryds kommuns sopor från 1 mars levereras hit för att omvandlas till värme åt Jönköpingsborna. Studieresan omfattar också besök vid en lokal chokladtillverkning i Jönköping och avslutas sedan med landsgång och fika på Kroatorpet i Huskvarna.


PRO kräver bättre mat för de äldre
Inlagt fredag 19 februari 2010
Det tre pensionräsföreningarna av PRO i kommunen kräver i ett brev till kommunen bättre mat för det äldre. De vill ha en utredning av måltiderna inom kommunens äldreboenden. Det vill att översynen ska omfatta kostorganisation, tillagningssätt, kostinnehåll, ekonom och de äldre möjlighet till inflytande och påverkan.

Brevet till kommunen:

Äldres måltidssituation fick stor uppmärksamhet i januari 2010 i Vaggeryds kommun genom att Wiwianne Nykvist medlem i PRO uppmärksammade att hon inte fick ägg till pytt i pannan.

PRO kräver nu att en total genomlysning görs omkring måltiderna för äldre och omkring de ansvar kommunen har för måltiderna inom de särskilda boenderna inom hela kommunen. Vi kräver att denna översyn skall omfattar kostorganisation, tillagningssätt, kostinnehåll, ekonomi samt de äldres möjlighet till inflytande och påverkan.

Vi vill uppmärksamma att i TV-serien Matakuten visades att det kan bli både billigare och godare mat när den tillagas på plats i mindre enheter och med lokala råvaror. Halvfabrikat användes inte alls. I tidningen Land har förekommit flera reportage om hur kommuner går ifrån centralkök med ”Cook and Chill” till mindre enheter och att det blir både billigare och godare mat. Om man som vi gjort går in på ‘Google’ och söker på ”Cook and Chill” ser man hur kommun efter kommun lämnar denna metod och återgår till små enheter för tillagning av maten. När ska Vaggeryds kommun lämna detta system som nu tycks vara helt ute?

Maten och måltiden har stor betydelse för människans välbefinnande ur många olika perspektiv; näringsfysiologiskt, kulturellt, socialt och psykologiskt. Maten ska inte bara vara näringsriktig den ska även vara god och aptitlig och måltiden en stund för njutning. För personalen inom vården och omsorgen om de äldre handlar det om att ha kunskaper om alltifrån näringslära, läkemedelspåverkan på aptiten, hur ätandet bör fördelas över dygnet till hur man skapar bra matsituationer.

För några år sedan valde dåvarande regering att lyfta fram måltiderna betydelse genom en Nationell utvecklingsplanen för vård och omsorg om äldre, prop. 2005/06:115. Denna gav möjligheten för kommunerna att söka stimulansmedel som även omfattar utveckling av de äldres måltider. Många kommuner sökte och erhöll medel som oftast användes till att anställa dietister för längre och kortare perioder med uppgift analysera de äldres kostsituation.

Vi vill att översynen också klarlägger om Vaggeryds Kommun bedrivit något utvecklingsprojekt de senaste åren kring de äldres kost, om inte är man beredd att framöver avsätta resurser som leder till bättre mat för de äldre.

2010-02-19
PRO Samorganisation inom Vaggeryds Kommun
Harald Andersson Ordf
PRO Skillingaryd PRO Vaggeryd PRO Hok
Bo Holst Ordf Reine Frisk Ordf Sven Olof Carlsson Ordf


Sekreterarbyte hos PRO
Inlagt torsdag 11 februari 2010

PRO Skillingaryd årsmöte i dag samlade 100 deltagare i NTO-lokalen i Skillingaryd. Vid årsmötet medverkade kapten Martina Österdahl med sånggrupp från Frälsningsarmén. Minnesord och ljustädning hölls för de åtta medlemmar som avlidit under 2009.

Vid årsmötet medverkade även landstingsledamot Carina Ödebrink med information om det nu aktuella vårdvalet. Ett val som gäller den vårdcentral som alla kommuninvånare har att göra. För boende i Skillingaryd är vårdvalet enkelt då endast ett lokalt alternativ finns.

221 medlemmar
Vid årsmötesförhandlingarna framkom att PRO Skillingaryd under de gångna året fått 14 nya medlemmar och hade vid årsskiftet 221 medlemmar. Vid årsmötet som ledes av Bo Holst hälsades ytterligare en ny medlem välkommen.

May avtackades
Vid årsmötet val av styrelse nyvaldes Birgit Adolfsson till sekreterare efter avgående Maj Ryman som avtackades. I styrelsen ingår nu följande. Bo Holst, ordförande, Harald Andersson, vice ordförande, Birgit Adolsson, sekreterare, May Grunditz, vice sekreterare. Anders Pettersson, kassör, Hanna Sveningsson, studieorganisatör samt Rune Alm, ledamot.

Många är aktiva
Årsmöte förrättade också val till en rad olika kommittéer vilka tillsamman omfattar uppdrag för hela 47 medlemmar.

Veteranvetare...
Årsmötet beslutade också att föreningen skall ställa upp med två lag i PRO:s veteranvetartävling som startar den 22 februari med att utse bästa PRO-lag inom kommunen.


Ambulanssjukvårdare talade hos PRO
Inlagt fredag 15 januari 2010
Gunnel Eriksson talade inför en i det närmaste fullsatt NTO-lokal.

Skillingaryds PRO hälsade fem nya medlemmar välkomna vid årets första möte i NTO-lokalen torsdagen 14 januari. På mötet som samlade 78 medlemmar medverkade ambulanssjuksköterskan Gunnel Eriksson från Värnamo.

Gunnel berättade om den utrustning som alla ambulanser har samt att i alla jour-ambulanser finns det idag alltid med en sjuksköterska. Hon lämnade goda tips om hur man bör agera som anhörig i olika situationer och uppmanade till att man alltid skall ringa 112. Hon fick en varm applåd för sin medverkan.

Många krav
Mötet behandlade också de 15 krav som PRO i hela landet i år ställer till samtliga partier.
Ordförande Bo Holst säger att omkring hälften av mötesdeltagarna redan hade fått sina brev från försäkringskassan och samtliga har fått sänkt pension. Det handlar om allt från 65 kronor till flera hundralappar mindre per månad.
– PRO driver också frågor kring vård och omsorg för de äldre och vi vill få en effektivare genomgång av de läkemedel som ges, säger Bo Holst.

Om måltiderna
Mötet beslutade också uttala sitt stöd till Wivianne Nykvist krav om en översyn av måltiderna inom särskilda boendet Sörgården samt för de som har måltider via hemtjänsten.

Läsa och spela boule
På mötet informerade Hanna Sveningson om möjligheten att deltaga i en läsecirkel och Lasse Ryman hälsade fler välkomna att pröva på att spela boule. Bo Holst informerade om PRO-distriktets resa till Stockholm den 15–16 april. Då ska man delta i en stor PRO demonstration på Mynttorget vid riksdagen. På mötet anmälde sig genast ett 10-tal och slutanmälan för fler intresserade bestämdes till nästa möte, vilket är årsmötet den 11 februari i NTO-lokalen.

Gunnel Eriksson har cirka 30 år inom vården bakom sig och de senaste tio åren har hon varit ambulanssjuksköterska. Hon berättade lite om sitt arbete.


Lasse Ryman brukar kunna höras och det gjorde han även när det var paketauktion. Privatbild
Helge Henningson och Per Carlgren var spelemän på plats. Privatbild
Lasse ropade på höstavslutning
Inlagt fredag 11 december 2009

I går samlades 83 PRO:are till julgrötfest på Stiftgården Tallnäs. Arrangemanget var en avslutning av hösten verksamhet och ordförande Bo Holst hälsade två nya medlemmar välkomna.

Innan man intog julgröten med skinka gick alla en frågesrunda i Tallnäs omgivningar. Vinnare med elva rätt och närmast skiljefrågan var Lars-Gunnar Götesson och Stig Ryman. Lottad prisdeltagare var Marita Wedenby.

Allsång
För den uppskattade musik- och allsångsunderhållningen svarade Helge Henningson från Jönköping och Per Carlgren från Huskvarna för.

Paketauktion
Enligt tradition förekom också en paketaktion i vilken Lars Ryman var aktionsförrättare. Lars Ryman höll också i mötets avslutande allsång.

Möts i januari
Bo Holst avslutade festen med att hälsa alla välkomna till kommande års verksamhet, vilken inled med ett möte i NTO-lokalen den 14 januari.


Skattefrågor hos PRO
Inlagt torsdag 12 november 2009

PRO-mötet i dag samlade 100 deltagare i NTO-lokalen i Skillingaryd.

Mötesordförande Bo Holst kunde hälsa sex nya medlemmar välkomna. Mötet beslutade om oförändrad medlemsavgift för år 2010 och styrelsen lämnade information om PRO:s intressepolitiska inriktning för nästa år. Den innehåller att PRO kommer inrikta sitt arbete för rättvisare skatter och pensioner samt kraftsamla kring frågor om vård och omsorg för de äldre liksom äldreboende.

På mötet underhöll Lennart Ader och Nils-Erich Reuterdahl från Jönköping med musik och sång varvat med berättelse. På mötet gavs medlemmarna möjlighet att anmäla deltagande i en bussresa som går till Hillesgården i norra Skåne
den 24 november.
Mötet avslutades med att alla gavs möjligheten att anmäla sig till decembermötet som är förlagt till Tallnäs.

PRO kräver 15–20 fler äldrevårdsplatser
Inlagt fredag 9 oktober 2009

Vid PRO Skillingaryds medlemsmöte i går beslutades enhälligt om kravet att kommunen de närmaste åren tillskapar 15–20 fler äldrevårdsplatser för särskilt boende i Skillingaryd.

Bo Holst ordförande i PRO Skillingaryd säger att bakgrunden till kravet är dels förändringarna som sker på Jupiter, dels att antalet äldre ökar i Skillingaryd och den södra kommundelen de närmaste åren.

Seniorboendet
– Den planerade ombyggnationen av lägenheter till så kallade trygghetsboende med hiss – seniorboende – kommer inte att ersätta behovet av fler ålderdomhemsplatser och vår bedömning är att det krävs byggnation av 15–20 nya särkilda boendeplatser de närmaste åren, påpekar Bo Holst.

Fortsätta arbetet
De 85 deltagarna på PRO-mötet i NTO-lokalen beslöt att ge styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med frågan.

Händelserikt
På mötet underhöll gruppen Sävsjöbälgarna bestående av sex musiker från Sävsjö och från verksamhetsrapporterna uppmärksammades att föreningens boulelag hade vunnit i en tävling mot Vaggeryd. Vidare berättades att den hemliga resan den 21 september blev en uppskattat resa, vilken gick med buss runt Vättern.

Såg en film
På mötet visades också en videofilm från bussresan i våras som gick utmed Göta kanal.

Ullared nästa
På mötet gav också deltagarna möjlighet att anmäla sig till nästa bussresa som sker den 26 oktober. Resmålet är Ullared.

PRO har hemligheter...
Inlagt torsdag 10 september 2009

PRO Skillingaryd har hemligheter för sig.

– Ja, men jag vet inte så mycket. Det är vår hemliga resa som är på gång. Det 21 september bär det av. Det enda jag vet är priset och att den går norrut.
Det säger May Ryman som är sekreterare i PRO.
Vid dagens möte anmälde sig ett 30-tal till denna resa, som lär gå längre än till Vaggeryd.

Marknaden
Planering skedde inför Skillingaryds höstmarknad om en knapp månad. Irene Eriksson rapporterade om att äldreboendet i Jupiter drastiskt ska förändras. Harald Andersson berättade om en framtidskonferens anordnad av distriktet och från KRP, det kommunala pensionärsrådet.

Spela stora kulor
Det informerades att fel lag från PRO ska delta i ett seriespel i bule i Värnamo och att klubben även deltagit i en stor tävling i denna sort i Bodafors.

Rustan talade
Rustan Johansson från försäkrignskassan informerade om pensioner med mera.

Modet
Modeshopen visade med hjälp av PRO-medlemmar kommande mode och i övrigt var det för de 75-talet besökarna kaffe och lotterier. Tre nya medlemmar välkomnades.

Per Bunnstad

100 deltagare vid våravslutning på Tallnäs
Inlagt 13/5 2009

PRO Skillingaryds möte i dag samlade 100 deltagare.

Mötet var förlagt till Stiftgården Tallnäs i Tofteryd och inleddes med en tipsrunda och därefter åt man en sillbuffé. 100 medlemmar hade möt upp till denna våravslutning. Christina och Ingvar Ljung från Stockaryd medverkade med sång och musik.

Maj vann tipset
Stina och Harald Andersson ansvarade för tipsrundan i vilken Maj Ryman och Kerstin Holst hade tio rätt vardera. Maj Ryman blev etta med 240 i skiljefrågan.
Rätta svar i tipsrundan var Ladusvala, 1956, 40 kronor, Portvinstå, Ruda, Kriminalkommissarie, Beatrix, Vattenhund, Tvillingarna, Röd solhatt, Reftele, Personliga assistenter. På skiljefrågan var 249 rätt svar.

Höstens program
Ingeborg Palm från programkommittén presenterade innehållet i höstens PRO-möten. Den 10 september kommer seniorshopen och visar höstens och vinterns kläder. Den 8 oktober medverkar Sävsjöbälgarna, som består av sju dragspelande herrar. Den 12 november blir det musik i ord och ton av Lennart Ader och Nils-Erich Reuterdahl från Jönköping. Den 10 december blir det paketauktion och gröt med underhålling av Per Carlgren och Helge Henningsson från Huskvarna

Resa till Ven...
Hanna Svenningsson informerade om att en höstresa planeras och förslaget var att åka till ön Ven. Hanna vädjade också om vinstgåvor till PRO-tombolan vid Skillingaryds höstmarknad.

Rösta i valet
Ordförande Bo Holst avslutade vårens sista möte med en uppmaning till alla att deltaga efter egen övertygelse i årets val till Europaparlamentet.

PRO går emot försämringar
Inlagt torsdag 23/4 2009

Inom PRO finns en stor kritik mot kommunens försämringar i äldreomsorgen.
– Neddragningar av rehabilitering och minskning av korttidsplatser är
försämringar som vi är emot, säger ordförande Bo Holst.

Medlemsmötet i dag gav Harald Andersson mandat att driva PRO uppfattning i KPR, det kommunala pensionärsrådet.
85 personer hade kommit till mötet och Maja och Roy svarade för uppskattad sång och musik med ”Schlager vi minns.

Ska börja träna
Studieorganisatör Hanna Svenningson informerade om att det till hösten ska starta en motions – och träningsgrupp. Träningen med de redskap som finns i sporthallen kommer ske på onsdagförmiddagarna i flera grupper med sex deltagare i vardera. Vad det gäller
motionsvandringarna utomhus är det gemensam aktivitet för alla grupper.

Spelar boule
Rune Alm informerade om att boulesäsongen inletts och han hälsade intresserade välkomna till boulebanan varje tisdag och torsdagar.

Sill och resa
Många deltagare vid mötet anmälde sig till de närmast förestående aktiviteterna. Det gällde sillbuffé på Tallnäs den 13 maj, vilken Anders Pettersson ansvarar för. Många anmälde sig även till föreningens vårutflykt utmed Göta Kanal den 25 maj. Reseledare är Hanna Svenningson.

Sälja lotter
PRO finns också med på Skillingaryds marknad den 2 maj och Hanna Svenningson uppmanade medlemmarna att skänka priser till lotteritombolan.


PRO startar motionsgrupp
Inlagt 19/3 2009

Vid Skillingaryds PRO-möte den 19 mars 2009 deltog 75 medlemmar och det var det första mötet som leddes av föreningen nye ordförande Bo Holst. En av huvudpunkterna blev mötets enhälliga beslut om att sända ett uttalande till alla riksdagspartier om att stoppa försämringarna av pensionärernas villkor.

Vid mötet informerade också föreningens vice ordförande Harald Andersson om den medlemsvärvarkampanj som PRO nu inleder i hela länet.

Utflykt i vår
Hanna Sveningson presenterade vårens utflyktresa utmed Göta Kanal den 25 maj. Ett 20-tal anmälde sitt intresse direkt och allt pekade på att utflykten samlar en fullsatt buss.

Motionsgrupp bildas
En helt ny verksamhetsfråga lyftes av Ingrid Siltala som önskade att PRO startar en motions- och träningsgrupp i Skillingaryds sporthall. Här finns träningsredskap och intresset för frågan var stort då 15 anmälde sig direkt under mötet, som också gav styrelsen i uppdraget att ta fram kunnig träningsledare.

Hans och Hasse underhöll
På mötet underhöll Hans Andersson från Vrigstad och Hasse Arvidsson från Värnamo med musik och sång. De berättade också om sitt starkt engagerade att hjälpa fattiga barn i Ukraina.

Friluftsmöte på lägret
Närmast förestående aktiviteter presenterades och redan den 25 mars samlas man till en friluftsförmiddag på Östra Lägret i Skillingaryd. Harald Andersson håller i den och utlovar såväl tipsrunda som korvgrillning. Härefter är sker nästa medlemsmöte den 23 april i NTO-lokalen i Skillingaryd.

Uttalande från PRO:
Stoppa försämringarna av pensionärernas villkor
Inlagt 19/3 2009

För drygt ett år sedan beslutade Regeringen sänka skatten för förvärvs-arbete men inte för pensionsinkomster.

Det innebär i ag att en pensionär med 13.000 kronor i pension betalar 683 kronor mer i skatt per månad än en förvärvsarbetande med samma inkomst.

I undersökning som Världsbanken gjort av skattesystemet i 53 länder i västvärlden påvisar att Sverige är det enda land som beskattar pensionärerna hårdare är yrkesverksamma.

För drygt en månad sedan framkom uppgiften att den så kallade bromsen i pensionssystemet slår till och en prognos pekar mot att pensionen minskas nästa år med 4,4 procent.

Det innebär att en pensionär med 13.000 kronor i pension får en sänkning av sin pensionsinkomst med 500 kronor per månad.

Detta är orimligt. Vi pensionärer har genom hela vårt förvärvsliv betalat skatt samt avstått lön för att därmed säkra vår trygghet på äldre dar.

Vi vet att det i dag råder en finansiell kris och lågkonjunktur som också har en global omfattning. Vi lider med de varslade och de som redan fått gå ut i arbetslöshet.

Vi vet också att vid de gångna goda åren med högkonjunktur så höjdes inte pensionen i samma takt som löneutvecklingen.

Vi riktar därför här vårt krav till samtliga riksdagspartier att stoppa pågående försämringarna av pensionärernas villkor

PRO-Skillingaryd


Bo Holst leder PRO
Inlagt 20/2 2009
Bo Holst, ny ordförande i PRO.

PRO i Skillingaryd har fått en ny ordförande. Han valdes i går av årsmötet och efterträder därmed Harald Andersson.

Bo Holst blir en närmast rekordung pensionärsordförande. Han fyller nämligen inte 65 förrän den 21 maj i år.
Han avtackande Harald Andersson för dennes uppdrag. Harald stannar dock kvar i styrelsen och nu som vice ordförande.

Många uppdrag
Bo Holst är en erfaren föreningsmänniska. han har i många år varit kommunpolitiker och även varit socialdemokratisk ombudsman. Numera är han ordförande i kommunrevisionen i Vaggeryds kommun.

Hela styrelsen
Styrelsen består nu i sin helhet av Bo Holst, ordförande, Harald Andersson, vice ordförande, May Ryman, sekreterare, Gunilla Göransson, vice sekreterare, Anders Pettersson, kassör, Rune Alm, vice kassör samt Harris Blidh, Nils-Göran Persson, Lena Edvinsson och Björn Edvinsson.

Från FA
I anslutning till årsmötet medverkade kapten Martina Österdal med sångkör från Frälsningsarmén.

80 semlor...
Ett 80-tal hade kommit till årsmötet och de bjöds på kaffe och semla.

Per Bunnstad