PRO Hok  www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu  Till startsidan för föreningarOmval och bildvisning på årsmötet
Inlagt måndag 15 februari 2010

PRO i Hok har haft årsmöte i Hoks Folkets hus. Årsmötesförhandlingarna leddes av Jan Gustavsson och Sara Hermansson skötte protokollet.

Av årsberättelsen framgick att föreningen har 31 medlemmar och har haft sju månadsmöten under det gångna året. Boulespelet har varit populärt och samlat många deltagare. Föreningen har gjort studiebesök på en industri och njutit av julbord på Hooks Herrgård.

Styrelsen omvald
Styrelsen som omvaldes består av Sven-Olof Svensson, ordförande, Gerd Bäckdahl, vice ordförande, Carl-Gustaf Hermansson, kassör, Britten Herbestam, sekreterare, och Jan Gustavsson, studieledare. Till revisorer omvaldes Marta Robertsson och nyvaldes Katarina Gustavsson. Sven-Olof Svensson och Gerd Bäckdahl är föreningens representanter i kommunala pensionärsrådet.

Visade bilder
Under rubriken ”Från järnålder till järnnia” visade Christer Glenvik intressanta bilder från Hokbygden såväl från förr som nu. Nils Jonsson från hembygdsföreningen kommenterade sakkunnigt bildspelen. Ordföranden tackade Glenvik och Jonsson med blommor för ett uppskattat program.

Möte 9 mars
Årsmötet avslutades med smörgåstårta, frågesport och lotterier. Nästa månadsmöte är tisdag den 9 mars.