Folkets Hus i Hok   www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu  Till startsidan för föreningar

55 träffar i Folkets Hus under 2009
Inlagt måndag 12 april 2010

Byggnadsföreningen Folkets Hus i Hok har haft årsmöte.

Lokalerna hyrs ut till föreningar och organisationer, studiecirklar och privata familjefester. Bingospelet, som drivs i samverkan med Hooks IF på fredagskvällarna, samlar en trogen publik. Det gångna året har samlingslokalerna använts vid 55 tillfällen.

I styrelsen, som omvaldes, ingår Jan Gustavsson som ordförande, Carl-Gustaf Hermansson som kassör, Sven-Olof Svensson som sekreterare, Sören Ståhlgren, Gerd Bäckdahl och Arne Gunnarsson.

Av verksamhetsberättelsen framgår att under det gångna året har byggnaden helt målats om utvändigt mest med hjälp av ideella krafter. Huset är inte längre rött utan gult. Invändigt har en del förbättringar gjorts, bland annat har parkettgolvet i stora salen slipats och lackats.


Folkets Hus har blivit gult
Inlagt 19 augusti 2009
Folkets Hus är en populär träffpunkt i Hok.

Folkets Hus i Hok har på sistone genom en verklig förvandling.

Det rödfärgade, 80-åriga huset har nu blivit helt gult.
Det är ett antal entusiaster som jobbat ideellt: ordförande Jan Gustavsson med hustru Katarina, Sara Hermansson, Arne Gunnarsson, Rolf Nilsson och någon till.
Inne har golven slipats och andra förbättringar gjorts och utvändigt är det stora själva ommålningen.

Kostar drygt 75.000
Färg och material har föreningen bekostat och man hoppas på ett kommunalt bidrag på i storleksordningen 25.000 kronor, som motsvarar ungefär en tredjedel av kostnaderna.
– Det är tack vare inkomsterna från det bingo vi har tillsammans med Hooks IF som vi kunnat göra den här satsningen, säger Jan Gustavsson.

Bingostart
Höstens bingo börjar snart och besökarna kommer att möta ett ”nytt” Folkets Hus.

Per Bunnstad

Rolf Nilsson är ansvarig för målningen.
Renoveringen är nu i det närmaste avslutad.
Sara Hermansson är med i Folkets Hus och en av dem som hjälper till.
Karl-Gustav Hermansson är kassör för Folkets Hus.
Nu har Folkets Hus genomgått en förvandling, från rött till gult.
Lite fika mellan arbetet är inte dumt.
Målning i det fina sommarvädret.
Janne Gustavsson, ordförande i föreningen, som själv jobbar med målning och annat.
Katarina Gustavsson och Sara Hermansson hör till dem som jobbat med renoveringen.
Däruppe är det Rolf Nilsson som är i målartagen.