Röda Korset Skillingaryd/Vaggeryd www.skillingaryd.nu
www.vaggeryd.nu
Startsidan för föreningar
 Röda Korset samlade in nästan 800.000
Inlagt lördag 13 mars 2010

Röda Korset i Skillingaryd samlade under 2009 in nästan 800.000 kronor. Det mesta får man in tack vare försäljningen vid Kupan – 735.000 kronor.

Efter avdrag för lokalhyror med mera blev det drygt en halv miljon kronor över. Det har lämnats en rad bidrag som 207.000 till Världens barn, 50.000 vardera till Gaza, Afrikas Horn och jul- och kraminsamlingen. Tjernobylbarnens vänner i Vaggeryds kommun har fått 13.000 och Tjernobylbarnens oas har fått 71.000 kronor.

Lokala projekt
Röda Korset engagerar sig ven lokal som stöd till hälsoprojekt vid Fågelforsskolan, olika arrangemang på äldreboenden, kurser med mera. Röda Korset har även en besöksverksamhet. Ett mål är att fortsätta samarbetet med Svenska kyrkan och utvecklas den så kallade väntjänsten.

Ingen ordförande
Vid årsmötet blev det lite förändringar i styrelsen då Monica Andersson avgick som ordförande och ingen ny ordförande valdes.
Styrelsen har konstituerat sig som vice ordförande Birgit Karlsson, sekreterare Margareta Karlsson, kassör Lars Göransson, kupaansvarig Siv Andersson och socialt ansvarig Kersti Nilsson. Nya i styrelsen är Birgit Adolfsson och Lena Andersson.

Nästan 300 medlemmar
Medlemsantalet har ökat till 286.


Många är generösa i Vaggeryd
Inlagt lrödag 27 februari 2010

Vaggerydskretsen av Svenska Röda Korset höll på tisdagen den 23 februari kretsstämma i Folkets Hus, Vaggeryd. Ordförande Jonas Rofors hälsade ett 40-tal medlemmar välkomna och inledde stämman med en diskussion runt aktuella ämnen som engagerade många deltagare.

Det blev enligt valberedningens förslag, omval av samtliga ledamöter och styrelsen består nu liksom tidigare av: Jonas Rofors, ordförande, Jennie Sandström, kassör och Annika Sandström, sekreterare samt ledamöterna Ingeborg Edqvist samt Rode Enell, Gun Ljungqvist, Karin Sparrenholt, Maria Åberg samt Torbjörn Andersson

Lotterier
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget i kretsen där det väl framgick att invånarna i Vaggeryd är fortsatt generösa. Kvällen fortgick med redovisning av dragningslista, försäljning av ringlotter, presentation av föreningens hemsida: www.redcross.se/vaggeryd, samt semla och kaffe.

Kretskampen nästa
Ordföranden avslutade stämman med att tacka alla inblandade för en mycket god insats under året och påminde om kretskampen den 17 mars i biblioteket på Fenix.Lämnade bidrag på 361.000 kronor
Inlagt 30/3 2009
Röda korset Skillingarydskretsen har haft sitt årsmöte på Kupan i Skillingaryd.

Man konstaterar att givmildheten har varit fantastik under verksamhetsåret 2008.
Bidrag på 361.790 kronor har lämnats till olika insamlingar som katastrofhjälpen och Världens barn. Mycket av denna summa kommer från försäljningen i Kupan.
Kupanverksamheten bedrivs helt med frivilliga insatser varför det mesta av försäljningen kan skänkas till olika ändamål.
Föreningen har 276 medlemmar. Vid årsmötet omvaldes Monica Andersson som ordförande, Birgit Karlsson som vice ordförande, Margareta Karlsson som sekreterare och Kersti Nilsson socialt ansvarig.
Kvar i styrelsen är Lars Göransson, kassör och Siv Andersson, kupanansvarig.

Distriktsträff hos Kupan Skillingaryd
Inlagt 7/5 2008
Det var storsamling på Kupan i Skillingaryd.

I dag har Kupan i Skillingaryd haft besök av representanter för Röda Korset i hela distriktet.

Först gjordes ett studiebesök på Kupan och de flesta kände till den fina verksamhet som finns här. Ett 30-tal medlemmar jobbar med Kupan i Skillingaryd och man har en imponerande verksamhet.
Därefter blev det samling på Grönelund. Här handlade det om utbildning för att veta hur man ska agera vid en större olycka eller katastrof. Medlemmarna i Röda Korset har både personella och materiella resurser och det gäller att veta vad man ska göra om olyckan är framme. det har man nu lärt sig mycket mer om.

Per Bunnstad


Röda Korset på stämma
Inlagt 25/2 2008
Skillingaryds Röda Korskrets har hållit kretsstämma. Avgående ledamöterna Monica Andersson (ordförande), Siv Anderson, Lars Göranson och Birgit Karlsson omvaldes i kretsstyrelsen.
Styrelsens intentioner är att stödja verksamheter på lokal nivå: bland annat Hälsoprojekt Fågelforsskolan, ungdomsverksamheter och olika arrangemang på äldreboende samt ledsagarservice som har utvecklats på senare tid.
Kretsen behöver fler medlemmar och personer som kan hjälpa till med ledsagarverksamheten. Kretsen är tacksam för de bidrag som skänkts och stora summor har kunnat förmedlas till bland annat Världens Barn och katastrofhjälpen.
Möteplats Kupan har bidragit med en ansenlig summa till Kretsens hjälpverksamhet och där arbetar 36 personer helt ideellt.