Club Magoo www.skillingaryd.nu
Till startsidan för föreningar

Ny ungdomsklubb i bowling bildad
Ur Smålands Folkblad 16 februari 1977

Skillingaryd (Folkbladet)
Nu är det klart med en ungdomsklubb i bowling i Skillingaryd. I lördags höll ungdomar i Skillingaryd ett möte och beslutade då bilda den nya klubben.

I interimstyrelsen valdes Mogens Larsen till ordförande, Börje Hultgren till sekreterare och kassörsysslan delas av Leif Welander och Tommy Karlsson.
Klubben räknar med ett åttamannalag som då får spela i division V. Är intresset tillräckligt stort från ungdomarnas sida kan det också bli aktuellt med ytterligare något lag. Sammanlagt skall ett 20-tal ungdomar från 15-24 år spela för klubben.
De flesta spelarna kommer från BK Krahners C-lag. Men BK Dino och Skillingaryd BK får också släppa till spelare. Några bistra miner hos de här klubbarna kan det dock knappast vara. Man anser det riktigt att ungdomen samlas till en klubb.
Bowling är en av de dyraste idrotterna. Med anledning av detta har ungdomarna sökt någon firma att sponsra klubben. Snickerifirman WOG är nu klar som sponsor. Firman skall bl a betala licenser och klubbdräkt.
Bowlingen i Skillingaryd har de senaste åren varit i en vågdal. Den nya klubben kanske kan vara den friska fläkt som behövs. Många bowlare i Skillingaryd tror åtminstone detta.

En gång tidigare har planer funnits på att bilda en ungdomsklubb i Skillingaryd. Det var 1970 när ungdomar från Värnamo och Skillingaryd beslutade bilda bowlingklubbarna Llongo och Wambesi. Llongo kom igång men någon klubb i Skillingaryd blev det inte. Det fanns då inte mer än omkring tio ungdomar som vid denna tidpunkt spelade bowling i Skillingaryd. Det var för lite för att klubben skulle bildas. Tyvärr fick det till följd att många av ungdomarna slutade spela. Endast tre av dem spelar just nu aktivt.
Den nu bildade klubben har ännu inte fått något namn. Ett namnförslag har man dock och det är Magoo.