Skillingaryds kyrka - historik www.Skillingaryd.Nu
Till startsidan för kyrkan  • Till startsidan för föreningar

Historik om kyrkan -
Av Ingrid Gunnarsson (uppdaterad 021209, 050325 med mellanrubriker)

Skillingaryds kyrka byggdes medan andra världskriget rasade.
Föreningen ”Kyrkans Vänner” kunde med hjälp av insamlade frivilliga medel få bygget till stånd och överlämnade kyrkan som en gåva till Tofteryds församling.


Från början hade man tänkt sig byggnaden som ett församlingshem, men Andra söndagen i Advent år 1941 invigdes den som kyrka av biskop Yngve Brilioth. Kyrkoherde i Tofteryds församling var då A.W. Rendahl. Arkitekt för kyrkobygget var Paul Boberg, Växjö och byggmästare Ernst Almqvist, Skillingaryd, förverkligade ritningarna tillsammans med bland andra Oscar, Georg och Rudolf Lööf, Tofteryd.
Kyrkans interiör ger ett ljust och tilltalande intryck.

Altarmålning
Al seccomålningen i koret av konstnär Torsten Hjelm, Söderköping,drar gärna blickarna till sig. Den har genomgått en del förändringar sedan den tillkom 1941, men 1981 fick den sitt slutliga utseende genom samme konstnär. Kristusgestalten i centrum är omgiven av en mandorla. Människor från olika tidsepoker samlas kring Kristus. Man kan föreställa sig en del av Jesu ursprungliga lärjungar, reformatorn Martin Luther, människor av olika folkslag, det främre paret från vår bygd iförda Östbodräkten. De prunkande blommorna i målningens nedre del samt vattenkällan har utförts av Torsten Hjelms hustru, Saga Ekström-Hjelm.
Målningen kan tolkas som en illustration till Jesu missionsbefallning: ”Gå ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar.” Men enligt konstnären står det var och en fritt att lägga in sin egen tolkning.

Altaret 1992
Altaret, som är kyrkorummets centrala blickpunkt, invigdes år 1992. Det är ritat av möbelarkitekt Nils-Göran Gustafsson, Skillingaryd, och utfört i lutad furu, som sedan såpbehandlats, därav den speciella ytan. Altaret prydes av ett krucifix samt två eller fyra ljusstakar i silver. Dessutom silverbägare för blommor.

Dopfunt - dopskål - dopljusstake

I koret märks dopfunten, som invigdes år 1942. Den är utförd i massiv ek av konstnären och bildhuggaren Erik Sand, Strängnäs. De i träet uthuggna bilderna skildrar hur Sverige kristnades under vikingatiden, och hur Guds ord även under brinnande krig predikas i våra kyrkor. Texten ”Guds ord blev oss givet, Guds ord förbliver” finns inristat i dopfuntens nedre del.
Dopskålen av silver (nersmält silverskrot) smiddes av silversmed Oskar Arnold Karlström år 1942.
Invid dopfunten står en dopljusstake, resp, påskljusstake, där ljuset tändes dels vid barndop, dels varje söndag mellan påsk och Kristi himmelsfärds dag. Den är från år 1981.

Kyrkorenovering 1981
Under kyrkorenoveringen 1981 fungerade konstnär Torsten Hjelm tillsammans med hustrun Saga Ekström-Hjelm som konstnärliga rådgivare. Under denna tid förskönades predikstolen. Saga Ekström-Hjelm stod för detta arbete. Ett Kristusmonogram pryder framsidan och på sidopartierna ser man symbolerna över de fyra evangelisterna: Människan - S:t Matteus, Lejonet - S:t Markus, Oxen - S:t Lukas, Örnen - S:t Johannes. Alla är de bevingade.
Ambon, den lilla ”talarstolen” i koret, används vid läsningen av gammaltestamentliga texten och episteln. Den är utförd i laserad furu och ritad av arkitekt Nils-Göran Gustafsson 1992.

Kyrkorgeln
En förnämlig kyrkorgel med 18 stämmor och två manualer finns placerad i koret. Den är byggd av Westbo Orgelbyggeri under Ingvar Johansson, Långaryd, och invigdes år 1991 av domkyrkoorganist Knut Sitell och kontraktsprost Torsten Ekberg. Övriga instrument i koret är en flygel av märket Aug. Förster samt en cembalo av märket Wittmayer. Den 14-stämmiga läktarorgeln från 1946, byggd av Grönvall, Lilla Edet, har numera tagits ur bruk.

Votivskepp - processionskors
Över ingången till sakristian svävar ett votivskepp, symboliserande kyrkan, som för sina trogna i hamn. Skeppet är tillverkat av Konrad Walther och överlämnades till Skillingaryds kyrka 1981.
Invid sakristian finns processionskorset, utfört av Leif Kvarnström.

Röllakansmatta och treenighetssymbolen

I koret ligger en röllakansmatta, vävd av Jönköpings läns Hemslöjd, och komponerad av Ingrid Velander.
Treenighetssymbolen över altaret är formgiven av Torsten Hjelm 1981.

Vackra målningar
På väg från altaret ser man de vackra målningarna på läktarbröstet. De är utförda av Torsten Hjelm år 1954 och illustrerar valda delar ur evangelierna: Joh. 15:16: ”Jag har utvalt eder.”, Joh. 15:9: ”Förbliven i min kärlek.”, Matt. 28:20: ”Se, jag är med eder alla dagar.” I alla tre fälten befinns Kristus i centrum omgiven av nutidsmänniskor i olika situationer. De två första bibelcitaten är hämtade ur ”Liknelsen om vinstocken”, det tredje ur ”Missionsbefallningen”.

Mycket mer i kyrkan
Kyrkbänkarna har försetts med dynor och dekorerats på gavlarna av Saga Ekström-Hjelm.
Nere i kyrkan står en ljusbärare av järnsmide i form av en jordglob. Ett Kristusmonogam är inkomponerat i globen. Det stora Kristusljuset i mitten omgives av små ljus, som symboliserar Guds barn runt hela jorden.
Då det nya altaret inte fordrar något antependium har man i stället låtit ett sådant i den för kyrkoåret lämpliga färgen pryda en vägg nere i kyrkan.
I sakristian förvaras kyrkliga textilier i de olika liturgiska färgerna: mässkrudar, nattvardstextilier, kollekthåvar.
Nattvardssilver, bestående av kalk, patén och vinkanna, samt dopkanna i silver förvaras på särskild säker plats.
I sakristian finns porträtt av kyrkoherdar, som verkat i Tofteryds församling: Kyrkoherde A.W. Rendahl, kh Ruben Bolmdahl, kh Tyrgils Lindsten. Konstnärerna är Torsten Hjelm resp. Bernt Sjögren, Västervik.