Ekumeniska rådet i Skillingaryd   www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu  Till startsidan för föreningar


Global vecka för kyrkorna
Inlagt 17 november 2009
Roland Oskarsson, Maritna Österdahl och Cristina Virdung satsar på rättvisemärkt och annat vid söndagens aktivtetsdag i Skillingehus.

I söndags inleddes kyrkornas globala vecka och under åtta dagar är det över hela landet mängder med aktiviteter. I Skillingaryd har alla församlingarna en stor aktivitet i Skillingehus nu på söndag den 22 november.

Den globala veckan kan sägas vara en rättvisevecka. Runt om i landet är det samlingar av olika slag med tema som skapelsen, freden, rättvisan och resurserna.
Alla fyra kyrkorna i Skillingaryd satsar gemensamt på den stora aktiviteten i Skillingehus: Svenska kyrkan, Frälsningsarmén, Missionskyrkan och Pingstkyrkan.
Butiker kommer att medverka med varor för rättvisemärkta produker, Zackéusboden från Församlingshemmet flyttar dit, det blir utställningar, dans, gospel, kafébussen finns utan Skillingehus med mera.

Per Bunnstad


Bara en kom till träff för arbetssökande
Inlagt 15/5 2009
Carine Johansson, Martina Österdahl, Kerstin Källgren, Göran Stålhammar och Roland Oscarsson kom när det ekumeniska rådet bjöd in.
Martina och Göran lät sig väl smaka av våfflorna.

Ekumeniska Rådet i Skillingaryd har bjudit in arbetssökande i bygden till en träffpunkt i Missionskyrkans serveringslokal. I går var det första träffen men få kom.

Vid vårt besök fanns endast en arbetssökande på plats: Göran Stålhammar, som tidigare varit pastor i Pingstförsamlingen och som var väl förtrogen med lokalerna i Missionskyrkans källare.

Viktigt att ge stöd
Det talades en del om vikten av att ordna aktiviteter för arbetssökande och att det kanske finns ett litet motstånd att komma till en kyrka, även om det handlar om en serveringslokal.

Fortsätter och hoppas på fler

– Vi fortsätter de två gånger vi planerat nu i denna lokal men sedan får vi se hur det blir, säger Martina Österdahl från Frälsningsarmén.
Nu hoppas man att det kommer lite fler till de närmaste samlingarna 28 maj och 4 juni.

Per Bunnstad