Fåglabäck – Bissefällarn
– Frälsningsarmén i Skillingaryd
www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Startsidan för föreningar Startsidan för föreningar

Bissefällarn i fokus på Fåglabäck
Inlagt torsdag 9 juli 2009

Nyligen bortgångne träkonstnären Gunnar Svensson i Bissefäll blev på kort varsel temat för onsdagkvällens samling på Frälsningsarméns sommarhem Fåglabäck i Skillingaryd.

Då de i förväg annonserade talarna på grund av sjukdom tvingades lämna återbud samma dag, blev det Ola och Linnéa Hugosson, Pålskog, som ryckte in och räddade situationen.

Sång och berättande
Linnéa sjöng och spelade ett antal sommarpsalmer, och Ola berättade om Bissefällarns liv och verk. Som utgångspunkt hade han ett av de närmare 400 träkonstverk som Vaggeryds kommun nyligen köpt in och som skall få en permanent utställning i Skillingehus under hösten.

Inför museistarten
Konstverken har nyligen flyttats från Bissefäll till en säkrare förvaring i väntan på att muséet skall stå klart.

Smålänningarnas kamp
Den skulpturgrupp som Ola hade med sig till Fåglabäck skildrar smålänningarnas kamp för att ur karga marker skapa en blomstrande bygd, genom att ta vara på myrmalm, skog och den stenrika jordens växtkraft. Ola påpekade att den historien utgör grunden för det näringsliv som än i dag skapar välstånd i våra bygder.


Roland Hamlin

Linnéa Hugosson sjöng några sommarpsalmer.
Ola Hugosson berättade om gamla tiders järn- och jordbruk med utgångspunkt från Bissefällarns detaljrika skulpturgrupp.
Gunni Hedvall läste en dikt hon skrivit om sitt älskade Fåglabäck.
Intresset för skulpturen var stort från de 30-talet besökarna på Fåglabäck.