Betelförsamlingen i Vaggeryd www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Till startsidan för föreningar


Peter blev ny ordförande
Inlagt lördag 23 januari 2010

När Betelförsamlingen i Vaggeryd hade årsmöte valdes en ny ordförande.

Annemaj Fransson hade efter nio år som ordförande i församlingen avsagt sig omval.
Till ny ordförande valdes Peter Blomquist och till ny styrelseledamot och kassör valdes Astrid Lindberg. I övrigt blev det omval i styrelsen.

Två anställda
Betelförsamlingen har två anställda, som pastor Mikael Klingberg och som ungdomsledare Andreas Lagerqvist. Medlemsantalet vid årsskiftet var 261.

Omsätter 1,8 miljoner
Många personval förrättades och kassaredovisningen visade en god ekonomi och en omsättning i församlings- och fastighetskassan på cirka 1,8 miljoner kronor.
Mikael Klingberg presenterade verksamhetsberättelsen i ord och bild. Det gångna året visar på en aktiv verksamhet och en del nya aktiviteter som startat under året.

Omval bland ungdomarna
Även Betels Ungdom hade sitt årsmöte under dagen och Johan Axelsson omvaldes till ordförande. Ungdomsledaren Andreas Lagerqvist föredrog verksamhetsberättelsen som visar på ett stort arbete som Betels Ungdom bedriver bland barn och ungdomar. Kassören Anders Gidoff redovisade kassaberättelsen som visar en god ekonomi och en omsättning på cirka 74.000 kronor.
Mer finns att läsa på www.betelvaggeryd.se

Anders Gidoff redovisade ungdomarnas ekonomi.
Mikael Klingberg, Annemaj Fransson och Peter Blomquist hörde till dem som höll i årsmötet.
Annemaj Fransson har nu lämnat uppdraget som ordförande.


Privatbilder