Tofteryds Missionsförsamling www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Till startsidan för föreningar

UV-invigning i Ekhults Missionshus
Inlagt söndag 18 april 2010
Hela UU-kåren samlades på estraden

I eftermiddags var det UV-invigning i Ekhults Missionshus.

Inför ett fullsatt missionshus tågade samtliga uv-scouter, ledar-scouter och ledare in under musik. Kårchefen Frida Henrysson hälsade välkommen och UV-scouterna medverkade med sång, ledarscouterna framförde ett drama och pastor Ann-Marie Erixon höll en kort andakt.

Invigningen av uv-scouter, ledar-scouter och ledare förrättades av kårens kaplan Ann-Marie Erixon. Åtta uv-scouter, tre ledarscouter och fyra ledare invigdes. Mini-uvarna fick ta emot premier och en mängd stjärnor och märken delades ut.
Efter invigningen var det korgrillning utomhus.

• Till uv-scouter invigdes Emil Stråth, Ines Manaia, Hanna Gustavsson, Ebba Claesson, Pekka Lever, Anton Andersson, Alva Toftgård och Ellen Gustavsson.
• Till ledarscouter invigdes: Emanuel Andersson, Johan Gustavsson och Espen Lever.
• Till ledare invigdes: Emma Andersson, Sofie Mourtada, Hilma Olsson och Samuel Erixon.
• Första Stjärnan: Johan Bokstedt och Alva Toftgård.
• Andra stjärnan: Isak Gustavsson och Hilma Lindqvist.
• Tredje stjärnan: David Aronsson, Amanda Engqvist, Viktor Engqvist, Elin Gustavsson, Julia Gustavsson, Vilma Mollby och Johan Persson.
• Bibelmärket: Filip Svensson och Nina Lever.
• Elitmärket: Linnéa Sandberg, Stina Toftgård, Emanuel Andersson, Johan Gustavsson och Espen Lever.
• Skattjaktsvinnare: Johan Gustavsson och Espen Lever.
• Premier till mini-uvar: Alfred Andersson, Melker Claesson, Elina Toftgård, Elsa Lindqvist,
Alfred Jonsson, Alfred Albertsson, Elias Aronsson, John Svensson, Esther Sandberg, Hilda Toftgård,Signe Johansson.

De nyinvigda uv-scouterna, ledarscouterna och ledarna på missionshustrappan
Åtta uvscouter invigdes.

Privatbilder


Årsmöte i Ekhults Missionshus
 

I lördags hade Tofteryds Missionsförsamling sitt årsmöte i Ekhults Missionshus. Pastor Ann-Marie Erixon höll en inledande andakt. Till att leda kvällens förhandlingar valdes Jonny Gustavsson.

Av verksamhetsberättelsen framgick att församlingen under året bedrivit en livlig och omfattande verksamhet, inte minst bland barn och ungdomar. Bland annat genom Club Söndag, Knattetimman, UV-scout, Tonår, och ekumeniskt konfirmandarbete. Dessutom finns det en barnkör och en tonårskör. I flera av barn-och ungdomsgrupperna har deltagarantalet under året ökat.
Det största projektet som församlingen varit engagerad i under året var Tält-09, en gemensam tältkampanj som hölls i Klevshult i augusti och som var mycket uppskattad och välbesökt.

Stöder missionärer
På årsmötet beslutades att församlingen skall stödja missionärerna Asante och Diane Manu i Mocambique.

Styrelsen
I styrelsen omvaldes Lennart Henrysson, Inger Paulsson och Håkan Hansson. Övriga i styrelsen är Arne Andersson, Jonny Gustavsson, Elisabet Staberg och Sven Gustavsson. Jonny Gustavsson omvaldes till församlingens ordförande.

Många ledare
Till ny chef för Knattetimman valdes Linda Toftgård-Gustavsson och till ledare Anna Silverudd, Alicia Jonsson och Charlotte Dahlqvist. Kicki Henrysson nyvaldes som ledare i Club Söndag och till nya ledare i UV-scout valdes Samuel Erixon, Emma Andersson, Hilma Olsson och Sofie Mourtada.
På söndagen hölls årshögtid då pastor Ann-Marie Erixon predikade och sångarna sjöng.

Över 100 medlemmar
Församlingen har under året välkomnat fyra nya medlemmar och hade vid årsskiftet 108 medlemmar.


Musikal- och Luciafest i Ekhult
Inlagt måndag 14 december 2009

I lördags kar det musikal- och Luciafest i Ekhults Missionshus.

Kvällen började med att Club Söndag och Barnkören tillsammans framförde musicalen ” Fia med knuff”.

Alla behövs
– Den innehöll mycket sång, och drama av olika berättelser i Bibeln. Den ville visa på att vi alla är olika men att vi alla behövs och att vi behöver hjälpa varann när vi möter olika problem i livet, berättar pastor Ann-Marie Erixon.

Elin och Stina
Ansvariga för framförandet och för repetitionerna under hösten har Elin Henrysson och Stina Karlsson varit.

Nina var Lucia
Sedan följde servering och lotterier och kvällen avslutades med luciaframträdande där ett 40-tal barn och ungdomar medverkade. Lucia var Nina Lever och programmet innehöll sång och diktläsning.
Mötesledare var Eva-Britt Sandberg.

Foto: PrivatJulavslutning på Knattis
Inlagt tisdag 9 december 2009

I dag har det varit julavslutning på Knattis i Ekhults Missionshus.

– Vi sjöng och dansade runt granen. Till allas förtjusning kom även tomten på besök, berättar Maria Sundbäck som är en av mammorna som deltog och som presenterar bilderna här.


Dophögtid i Ekhult
Inlagt söndag 6 december 2009

Ekhults missionshus var fullsatt när församlingen i dag hade dophögtid och medlemsintagning.

Församlingens tonårskör sjöng och gudstjänsten leddes av Jonny Gustavsson. Tre ungdomar döptes och fyra nya medlemmar hälsades välkomna till församlingen.
Pastor Ann-Marie Erixon predikade och förrättade dopet och gudstjänsten avslutades med nattvardsfirande.

Rekordauktion i Ekhult
Inlagt söndag 15 november 2009

I går kväll hölls en välbesökt missionsauktion i Ekhults Missionshus. Kvällens resultat blev 75.000 kronor – en ökning med 10.000 kronor jämfört med fjolårets resultat.

Dorya Gustavsson hälsade välkommen, barnkören sjöng flera sånger och pastor Ann-Marie Erixon höll en kort andakt.
Efter servering av kaffe, smörgås och ostkaka följde försäljningen som leddes av Mats Sandberg och Per Jonsson.
Kvällen avslutades med sång och Lennart Henrysson tackade för det goda resultatet.

Familjeeftermiddag i Ekhults missionshus
Inlagt söndag 4 ktober 2009

Tofteryds UV-scoutkår hade i dag en eftermiddag för hela familjen och den samlade ett 100-tal deltagare.

Det började med en spårning med olika kontroller och tipsfrågor där man tävlade familjevis. Sedan var det samling i missionshuset med fika och lottterier.

Kårchefen Frida Henrysson ledde samlingen som avslutades med sång av uvarna, drama och andakt av Malin Henrysson.

En insamling gjordes till UV:kårens arbete och tillsammans med lotterierna inbringade den cirka 4.000 kronor.