LO-sektionen i Skillingaryd www.Skillingaryd.Nu
Till LO-sektionens startsida

Sista LO-mötet i Skillingaryd
Ur Smålands Folkblad 20 mars 1980
Klicka på bilderna för större bilder
Sista årsmötet med LO-sektionen i Skillingaryd. På måndag får alla representanterna vara med om att bilda en ny LO-sektion för hela kommunen. Erik Nykvist klubbade för sista gången för LO-sektionen i Skillingaryd. Han föreslås också bli ordförande i den nya LO-sektionen för hela Vaggeryds kommun.  

Skillingaryd (Folkbladet)
LO-sektionen i Skillingaryd har nu hållit sitt sista årsmöte. Ordförande under alla de 35 åren har varit Erik Nykvist. Han höll också i klubban vid det sista mötet. Men Erik är föreslagen att bli ordförande i den LO-sektion som tillsammans med Vaggeryd ska bildas på måndag...

Årsmötet beslutade att ta upp frågan om gemensam 1:a-majdemonstration vid den nya LO-sektionens möte. Det är metallgruppen som föreslagit att gemensam demonstration arrangeras vartannat år i Skillingaryd och Vaggeryd.
Till fanbärare har valts Lars Karlsson och Lars Boman. Ombud till Fonus blir Erik Nykvist och till Arbetarrörelsens kulturråd Eve Bordin, Erik Nykvist och Sigvard Johansson.
Förslag på kandidater från Skillingaryd till den nya LO-sektionen:
Styrelsen: Erik Nykvist (ordförande), Allan Persson (kassör), Wivianne Nykvist och Per-Olof Mattsson.
Suppleanter: Ulf Nersäter, Åke Johansson, Lars Karlsson och Sigvard Johansson.
Studiepolitiska kommittén: Erik Nykvist, Ulf Nersäter och Per-Olof Mattsson med Filip Gisslander som suppleant.
Invandrarpolitiska kommitté: Rolf Gustavsson, Erik Nykvist och Bernt Karlsson samt Nils-Gustav Bengtsson, suppleant.
Arbetsmarknadspolitiska kommittén: Ulf Nersäter och Lars Karlsson med Arne Nykvist och Sixten Karlsson som suppleanter.
Konsumentpolitiska kommittén: Erik Nykvist, Maj-Britt Ryman och Arne Nykvist med Britt Nyréus och Sixten Karlsson som suppleanter.
Revisor: Rune Gustavsson med Erik Persson och Olle Anshelm Johansson som suppleanter.
Affu: Lars Boman och Bernt Karlsson.
I anslutning till årsmötet fick deltagarna nöjet att lyssna till sång och musik av Helén Bengtsson från Svenarum.

Per Bunnstad