IOGT/NTO www.Skillingaryd.NuTill startsidan för IOGT/NTO

Nu startar sommarleken
Ur Smålands Folkblad 29 juli 1980
IOGT-NTO-folket som står bakom Sommarleken i Skillingaryd. Fr v: Erik Nykvist, juniordistriktets ordförande, Marita Karlsson, ungdomsledare och ordförande Ingmar Magnusson med dotter Pernilla.

Skillingaryd (Folkbladet)
Sommarleken i IOGT/NTO:s lokalförening Oscars regi startar upp på måndag, och kommer att pågå varje vardag under två veckor.
Det är för övrigt premiär för lokalföreningen i Skillingaryd att anordna Sommarleken ensamt - förra året, som också var det första, arbetade man tillsammans med Vaggeryd.

Sommarleken vänder sig till barn i åldrar mellan sju och tolv år ungefär, och förra årets aktiviteter var populära - många har redan ringt och och undrat när verksamheten ska börja i år. Ett trettiotal barn från Skillingaryd och de södra delarna av kommunen besökte Sommarleken varje dag förra året, och det ser inte ut att bli färre i år.
10 000 kronor har IOGT/NTO fått i bidrag av kommunen, och dessa pengar kommer att kunna täcka upp en del av kostnaderna. Kalkylen ligger på 15 000 kronor, och de återstående 5 000 får IOGT/NTO stå för.
En mångfald olika aktiviteter kommer att anordnas för pengarna. Polisens besök förra året var så populärt, så detta inslag återkommer även i sommar, liksom Röda Korsets program. Skogsvandring med korvgrillning är också en återkommande punkt, men resten blir till större delen nyheter.

Per Bunnstad