Munkaleden Nydala-Byarum www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Till startsidan för föreningar


En eldsjäl avgick
Inlagt torsdag 11 mars 2010
Barbro Lindegren avtackade Thomas Green vid årsmötet. Foto: Ola Hugosson

Årsmöte för föreningen Munkaleden Nydala-Byarum hölls på Tallnäs i tisdags. En veteran och eldsjäl avgick, Thomas Green som varit med i styrelsen sedan förenings start och varit ordförande ett par år i slutet.

Sekreteraren Barbro Lindegren framförde årsmötets tack för hans mycket omfattande ideella insatser. Själv berättade han en del glimtar från de gångna åren och lovade att även fortsättningsvis ha tillsyn över en etapp av pilgrimsleden.

Många funktionärer
Övriga i styrelsen är Kurt Andersson, Sven-Erik Carlsson, Lotta Lövgren, Hillevi Andersson samt nyvalda Göran Bertilsson och Silva Wilson, den sistnämnda nyvald efter Margareta Svensson som avgått av hälsoskäl. Ersättare är Bengt Lindman, Olof Olsson. Revisorer Jan Johansson och Bruno Carlsson med Ingemar Ingefjäll som ersättare.

Årets aktiviteter
Munkaledens dag äger i år rum söndagen den 9 maj med vandring från Byarums kyrka till Tolvabron i Vaggeryd. Den traditionella gudstjänsten vid Munkehatt, den stora gränsstenen mellan tre socknar, hålls den 22 augusti. Föreningen uppmärksammar även arrangemanget Kulturarvsdagen, som anordnas över hela landet den 12 september.

Bilder från Svenarum
Årsmötet avslutades med att Nils Jonsson och Christer Glenvik berättade och visade bilder från Svenarums socken. Denna var under en tid nästan helt i Nydala klosters ägo.

Linnéa Hugosson