Årmöten – Hembygdsrådet
  www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Startsidan för hembygdsrådet       Startsidan för föreningar


Kjell efter Nils i hembygdsrådet
Inlagt 28/4 2009
Kjell Boberg tog över efter Nils Jonsson. Privatbild

Hembygdsrådet är ett samarbetsorgan för hembygdsföreningar, museer och föreningar med likartad målsättning inom Vaggeryds kommun. Föreningarna är anslutna till Jönköpings läns hembygdsförbund.

Hembygdsrådet är kontaktorgan mellan kommunen och hembygdsföreningarna i frågor som är kommunövergripande och är informations- och opinionsbildare i olika hembygdsfrågor som berör kulturarvet .

Ordförandebyte
Vid årsmötet valdes Kjell Boberg till ny ordförande, tidigare ordförande Nils Jonsson hade avsagt sig återval men kvarstår i styrelsen.

Styrelsen
Respektive hembygdsförening har föreslagit ledarmöten som valdes att ingå i Hembygdsrådets styrelse 2009,valdes från Svenarum Nils Jonsson (vice ordförande), Vaggeryds Museiförening Lars Erik Joakimson, Östbo Historiska Sällskap Ingrid Gunnarsson, Bondstorps Hembygdsförening Lisbeth Davidsson (kassör), Tofteryd-Hagshults Hembygdsförening Kjell Boberg (ordförande), Åkers Hembygdsförening Ola Hugosson (sekreterare) och från Byarums Hembygdsförening Håkan Johansson.

2008
Verksamheten har under året varit av traditionell karaktär. Hembygdsvårdande och kulturell verksamhet har bedrivits av hembygdsföreningarna genom en rad olika arrangemang, möten, utflykter och vandringar. Rådets medlemmar har medverkat till aktivt kulturliv och museiverksamhet runtom i kommunen.

Stor uppmärksamhet
– Genom denna livaktiga verksamhet intresseras också enskilda och grupper för hembygdsarbetet och bidrar till att föra intresset för kulturarvet vidare. Föreningarnas bokutgivning, skrifter, och fotoutställningar har rönt stor uppmärksamhet och uppskattning.
Hembygdsrådet har stöttat Tofteryds Hembygdsförening och fått till stånd en upprustning och bevarande av fattigboden i Norra Linneryd, säger Kjell Boberg.
Hembygdsrådet har under året tillsänt kommunen skrivelser med frågor och synpunkter som berör det planerade militärmuseet och skjutfältsfrågan.

Skjutfältsfrågan
Årsmötet beslutade att frågorna runt skjutfältet framgent måste vara i fokus. Vidare beslutades att i vår försöka få till stånd en ”hearing” med olika politiska partier samt övriga lokala föreningar med intresse för hembygd, natur, kultur, boendet etcetera runt skjutfältet.
– Vi ser stora risker med militärens attityd och ointresse för randområdena runt skjutfältet, säger Kjell Boberg.

Agenda Kulturarv
Vidare beslutades att gå vidare med prioritering och inventering av lokala kulturarv, tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och länsstyrelsen i Agenda Kulturarv.

I fältuniform
I samband med årsmötet informerade Sven Engquist om planerna på nya militärmuseet. Sven var iförd fältuniform från början av 1800-talet med flintlåsgevär.

Nils avtackades
Årsmötet avslutades med överlämnande av blommor och varmt tack till Nils Jonsson för hans engagemang, gedigna och kunniga arbete i hembygdsrådet. Goda smörgåsar och kaffe ordnades av Östbo Historiska Sällskap.

Kjell Boberg fick äran att lämna över blommor till Nils Jonsson. Privatbild