Åkers Föreläsningsförening www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Till startsidan för föreningar

Höstprogrammet 2010
Inlagt söndag 3 oktober 2010

5 oktober
”Mitt Visingsö”. Rune Backlund visar bilder och berättar om Öa från forntid till nutid

19 oktober
Körcafé med Z-kören från Åker. Dirigent Ulf Svenzon, Skillingaryd

9 november
”Jag minns den ljuva tiden…” Torsten Ekberg, Värnamo, kåserar

30 november
”Parker och trädgårdar när och fjärran”. Lennart Angselius, Jönköping, berättar och visar bilder

Plats: Åkers FörsamlingshemÅrsmöte med föreläsningsföreningen
Inlagt torsdag 18 februari 2010

Åkers Föreläsningsförening har haft årsmöte.

Linnea Hugosson omvaldes till ordförande och kassör, Lilian Nyström till sekreterare, och vidare ingår Ingemar Pettersson, Gerd Gustavsson, Bertil Gunnarsson och Dan Gustavsson. Revisorer är Bengt Hjalmarsson och David Malm.
Föreningen har som vanligt haft fyra program per termin, varav ett med sång- och musikinslag. Antalet åhörare var nära 60 per gång i snitt.

Trots minskat anslag
– Även den nya våren har vi lyckats boka in fyra program trots det indragna statsbidraget. Det blev möjligt tack vare närboende medverkande med ringa, eller inga, arvodesanspråk. Första gången kåserade köksmästare Lasse Pettersson från Jönköping om matinspiration från sina resor. Andra gången berättade kommunalrådet Berry Lilja och visade bilder från Namibia i södra Afrika där han varit på SIDA-uppdrag, säger Linnéa Hugosson.

Kommande program
Närmast kommer Bo Holst den 2 mars och berättar om sitt liv och människor han mött. Han ersättar Torsten Ekberg som fått förhinder men lovat komma i höst. Den 23 mars spelar Låtdragarna folkmusik på tre instrument.


Vårprogrammet 2010
Inlagt måndag 28 december 2009

Åkers Föreläsningsförening
Våren 2010

26 januari:
”Matinspiration från mina resor”
Källarmästare Lasse Pettersson, Amadeus
Föreläsningsföreningens årsmöte efter kaffet

9 februari:
”På SIDA-uppdrag i södra Afrika”
Kommunalrådet Berry Lilja
Hembygdsföreningens årsmöte efter kaffet

2 mars:
OBS! Det blir en ny föreläsare: Bo Holst med ”Här är mitt liv”
”Människor jag mött”
Förre prosten Torsten Ekberg, Värnamo

23 mars:
Folkmusik på tre instrument
”Låtdragarna” från Vaggeryd och Jönköping

Åkers Församlingshem kl 19.30
Inträde + servering = 40 kr
Offentligt – Alla välkomna!

Alla programpunkterna finns även i kalendern


Höstprogrammet 2009
Inlagt lördag 8 augusti 2009

Åkers Föreläsningsförening
Hösten 2009

22 september :
Djur, sjukdomar och botemedel.
”Radioveterinären” Ole Frykman

13 oktober:
Musikaliska höstkarameller.
Kantor Erling Lundberg, Malmbäck

27 oktober:
Amazonas i ord och bild.
Fotograf Ingmar Skogar

17 november:
Julens seder och traditioner.
Margareta Westström, Moheda,

Åkers Församlingshem kl 19.30
Inträde 20 kr, servering 20 kr
Offentligt - Alla välkomna!Alla programpunkterna finns även i kalendern


Vårprogrammet 2009
Inlagt 16/12 2008

Åkers Föreläsningsförening
Våren 2009

27 januari :
• 19.30 Åkers Församlingshem med föreläsningsföreningen: ”Kjeåsen, Norges ensligaste gård”, Fotograf Lars-Olof Hallberg. Föreläsningsföreningens årsmöte efter kaffet

17 februari:
• 19.30 Åkers Församlingshem med föreläsningsföreningen: ”Världens skogar i ord och bild”. Jägmästare Pelle Hadders. Hembygdsföreningens årsmöte efter kaffet

10 mars:
• 19.30 Åkers Församlingshem med föreläsningsföreningen: ”S-O Sandberg – skivcharmören”. Sven-Erik Pettersson, Värnamo, spelar stenkakor och berättar

31 mars:
• 19.30 Åkers Församlingshem med föreläsningsföreningen: ”Slaveriet i dåtid och nutid”
Kyrkoherde Pär A J Persson, Värnamo, föreläser

Åkers Församlingshem kl 19.30

Inträde 20 kr, servering 20 kr

Offentligt   -  Alla välkomna!Alla programpunkterna finns även i kalendern

 

Höstprogrammet 2008
Inlagt 8/7 2008

Åkers Föreläsningsförening
Hösten 2008

7 oktober:
Åkerbornas förfäder från 200-talet.
Släktforskare Paula Gustafsson, Malmö

21 oktober:
Hönsa-Lottas luffarmuseum i Målerås.
Snacke-Per & Lotta berättar och showar

11 november:
Ukulele-Uktetten från Anderstorp.
All sorts sång och musik

25 november:
Världens skogar i ord och bild.
Jägmästare Pelle Hadders, Jönköping

Åkers Församlingshem kl 19.30
Inträde 10 kr, servering 20 kr
Offentligt – Alla välkomna!

Alla programpunkterna finns även i kalendern