Waggeryds Släkt- och Bygdeforskare   www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Till startsidan för föreningar

Torpvandring
kring Ekeryd
Inlagt tisdag 9/6 2009

En strålande fin söndag den 7 juni samlades ett 30-tal intresserade torpvandrare vid Byarums kyrka för höra något om Ekerydstorpens historia.

Sällskapet började dock på Lunden där platsen för torpet Lundholmen besöktes. Kjell Edqvist kunde med hjälp av en gammal karta lotsa till platsen som låg ganska nära den nuvarande vägen förbi Lunden och Magnus Dauhn berättade om vem som en gång hade bott på Lundholmen.

Till Ekhagen
Därefter for gruppen vidare till Backstugan Ekhagen där Marianne Landin berättade om de människor som bott där och med hjälp av kartor kunde man konstatera att även den tidigare okända platsen för Backstugan Johanslund kunde finnas strax intill Ekhagen.

Skräddare...
Ekhagen inhyste under en tid sockenskräddaren Sven Gustaf Gustavsson med familj och även hans bror som också var skräddare Carl Magnus Gustavsson.

En veke...
En vandring på 500 meter österut genom skogen och strax över järnvägen kom man till torpet Ekerydstorpet. Ett ställe som kunde spåras långt tillbaka på 1700-talet men som upphörde 1812 varför inga lämningar egentligen kunde skönjas. Muntlig tradition säger dock att platsen var denna för ett torp, en ”veke” på Ekeryds ägor på gränsen till Jorarp och Bratteborgs ägor.

Bebodd stuga
Den enda plats som än idag är bebodd var Planen Karlslund i norra delen av Ekeryd, och även denna plats besöktes. Skomakaren Carl Oskar Träff uppförde denna stuga och bodde här tillsammans med sin familj under några år på 1880-talet men 1887 emigrerade hela familjen till Nordamerika. Huset ägs idag av Monica Magnebäck.

Ända från 1686
”Vandringen” avslutades utanför Ekeryd, nämligen på Soldattorpet Högsbo under Södra Kulhult. Ett torp som har en lång historia. Man kan följa soldater från 1686 fram till det indelningsverket upphör och den siste soldaten Johannes Qvist som gratialist bor kvar till sin död 1912.

År 1927
Harry och Agda Zeed köper Högsbo 1927 och de försörjer sig på Harrys möbelsnickeri och mycket annat som sonen Torgny berättade för torpvandrarna denna härliga söndag.

Backstugan Högstorp
Även här kunde en tidigare obekant plats för backstugan Högstorp bestämmas med stor sannolikhet eftersom man i folkmun kallat en plats för ”Lises” och den sista boende på Högstorp hette Anna Lisa Andersdotter, död 1871.

Tre föreningar
Torpvandringen genomfördes som vanligt genom ett samarbete mellan Byarums Hembygdsförening,Waggeryds Släkt- och bygdeforskare och IOGT/NTO.

Magnus Dauhn

Marianne Landin berättade om Backstugan Ekhagen.
Bernt Bernhardsson och Sven-Erik Johansson satte upp en torpskylt vid Ekerydstorpet.
Torgny Zeed berättade om sitt Högsbo.
Samling vid det gamla soldattorpet Högsbo.

Nu är alla torpen avklarade – nästan
Inlagt 18/3 2009
En kväll i veckan samlas släkt- och bygdeforskarna långt ned i Fenix Kunskapscentrum.

Det är här man sitter i flera timamr för att dokumentera hembygden.
Det stora projektet har varit torp och backstugor i Byarums socken. Det man dokumenterat har man presenterat i Byarums Hembygdsförenings årsskrifter.

För 36 år sedan
Arbetet startade redan 1973 och sedan 1991 har man fast arbetat i en studiecirkel. men nu börjar man bli klara. alla torp och en hel del andra byggnader börjar bli helt dokumenterade. Fast syssolösa blir man inte eftersom man ska börja om från början. Lite av det man startade med för 36 år sedan gjordes inte helt komplett.

Årsmöte i kväll
Just i kväll den 18 mars 2009 väntar annat för medledammarna. Det är dags för årsmöte i Magnisa stuga. Gunvor Carlsson, Valdshult, föreläser om ”En släkthistoria”.

Per Bunnstad
Sven-Erik är van bygdeforskare.
Håkan Johansson hittar rätt på kartan. Torpen i socknen är nu nästan alla dokumenterade.
Mikrofilmerna är i dag smidiga att studera.
Kristina Kjellén–Larsson är en av dem som detar i cirkelverksamheten. Den här säsongen ar man främst forskar om torp i trakten av Ekeryd.
kvällens grupp samlad med Magnus Dauhn, Håkan Johansson, Sven-Erik Johansson, Kristina Kjellén-Larsson, Alva Kjellén, Göran Krantz och Marianne Landin.
Det är svart på vitt. eller är det tvärtom. Det beror på hur man ser det.
Det är inte en dator som många annars sitter timmar vid utan annat spännande.
Dokumentation och programmet inför årsmötet just i kväll den 18 mars 2009. Det är Gunvor Carlsson som gästar.
Flitens lampa lyser långt ned i källaren på Fenix.