Skillingaryds Föreläsningsförening
www.skillingaryd.nu
Till startsidan för föreningar

På denna sida finns information om Skillingaryds Föreläsningsförening

Föreläsn.-förening bildad i köpingen
Ur Värnamo Nyheter den 17 januari 1953 (inlagt här 041015)
Representanter för de olika ideella och politiska organisationeri köpingen var på torsdagskvällen samlade för att diskutera planerna för en föreläsningsförening i Skillingaryd.

Efter orientering i ämnet av folkskollärare Sven Holm beslöts att bilda Skillingaryds föreläsningsförening. Man beslöt tillsätta en interimstyrelse, vilken fick följande sammansättning: folkskoll. Sven Holm, ordförande, överkonstapel Olle Melbe, fabrikör Valle Lemke, fröken Berta Andersson och fabrikör Olof Palm.
Programmet: 23 januari, Hjalmar Bengtsson: På hajfiske, krokodiljakt och sköldpaddsfångst i Nordaustralien.
12 februari, fil.mag. John E. Andersson: Stjärnan från Betlehem.
4 mars, direktör V. Lundgren: På vandring och renskiljning i marsfjällsområdet.
13 mars, komminister J. Samuelsson: Med nybyggare i oxvagn och jordkojor på prärien. 100 års emigranthistoria.
21 april, författare Hwang Tsu-Yü: En kines berättar om Kina.
Samtliga föreläsningar hålles i NTO-lokalen.