Årsmöten – Byarums Hembygdsförening www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Till startsidan för föreningar Till startsidan för Byarums Hembygdsförening


Håkan omvald
för sista gången
Inlagt onsdag 31 mars 2010

Byarums Hembygdsförening fyller 75 år. Jubileumsåret blir Håkan Johanssons allra sista som ordförande. Efter långt mer än 30 år som ordförande avslöjade han vid hembygdsföreningens årsmöte att han nästa år kommer att lämna sin post. Det betyder inte att Håkan kommer att lämna hembygdsarbetet, bara att hans engagemang tar nya former.

Håkan Johansson tillträdde i slutet på 70-talet efter att hembygdsföreningen i flera omgångar varit drabbat av ordförandekris. Nu återstår att se om en av föreningens verkligt stora profiler under de 75 åren kan ersättas.

Profiler som är borta
Årsmötet hölls för första gången sedan 1994 i Vaggeryds kyrka och inleddes med parentation över hembygdsprofilerna Georg Boberg och Allan Andersson.

Styrelsen
Sven-Anders Kjellén lämnade där sin styrelsepost för att ansvara för föreningens lotteriverksamhet. Ny ordinarie ledamot blev i hans ställe Bernt Bernhardsson.
Övriga i styrelsen är Sven-Erik Johansson, Gunilla Johansson, Irene Lekström, Göran Johansson, Christina Kjellén-Larsson, Göran Lagerstrand, Ann-Sofi Andersson, Douglas Storck och Raymond Svensson.

Verksamheten 2009
Under året genomförde föreningen för första gången en julmarknad, ett initiativ som blev mycket lyckat. Dessutom har en karta över 300 torp och backstugor i socknen kommit på plats i hembygdsgården. För första gången fanns det under sommaren djur på hembygdsgården. Det var får som förhöjde trevnaden. Medlemsantalet är 310.
Hembygdsboken 2009, den 50:e i ordningen har hittills sålts i 620 exemplar hittills, något sämre än normalt. Hembygdsalmanckan har också sålt sämre an normalt.

Andra val
Ny i redaktionskommittén är Gunlög Joakimson. Övriga ledamöter: Håkan Johansson, Kåre Boberg, Leif Palm, Magnus Dauhn, Siv Sandahl och Ann-Marie Flor.

Om Bissefällarn
Efter förhandlingarna berättade Bernt-Ola Hugosson i ord och bild om ”Bissefällarn”, Gunnar Svensson, och det nya museet i Skillingaryd över denne eminente konstnär.

Kåre Boberg

Första sista gången presiderade Håkan Johansson som ordförande, här assisterad av sekretaren Irene Lekström.
Bernt Bernhardsson, till höger, ersatte Sven-Anders Kjellén, till vänster, i styrelsen.
Erland Jonsson avtackades efter mångårigt arbete i valberedningen.
Gunilla Johansson, kassör, och Håkan Johansson, ordförande, diskuterar hembygdslitteratur med kvällens föredragshållare Bernt-Ola Hugosson, till vänster.