Somaliska Föreningen www.skillingaryd.nu Till startsidan för föreningar

Söker ny lokal till Somaliska Föreningen
Inlagt 9/1 2009

Det kommunala bostadsbolaget Vsbo skriver till kommunstyrelsen med önskemål om en ny lokal till den somaliska församlingen.

Den somaliska föreningen hyr en lokal i Skillingaryd, vilken bland annat används för bönemöten. Nu skriver det kommunala bostadsbolaget Vsbo till kommunstyrelsen med begäran om hjälp med att hitta en lämpligare lokal för församlingens verksamhet.

Kraftiga protester
– Församlingen har tidigare hyrt en annan lokal med flyttades på grund av kraftiga protester från bostadshyresgäster i huset, säger ordförande Allan Ragnarsson (M) och vd Satu Jonsson i brevet till kommunen.

Fler prostester
Nu finns föreningen i en annan lokal men även här har det varit protester. Det handlar framför att om att föreningen har verksamhet från gryning till skymning.

Bönestunder
– Under sommarhalvåret infaller gryning så tidigare att övriga hyresgäster inte har någon förståelse för bönestunder vid den tiden. Under vintern har det blivit något lugnare. När våren kommer blir situationen åter besvärlig, noteras i brevet.
– För att stävja motsättningar mellan våra flyktingar och övriga kommuninvånare anser vi att det är av största vikt att lokalfrågan löses snarast, påpekar Allan Ragnarsson och Satu Jonsson.

Svårt att hitta
Kommunalrådet Bengt Dahlqvist (M) berättar att han bett fastighetschefen i uppdrag att undersöka om kommunen har någon lämplig lokal men det ser inte särskilt ljust ut.

Per Bunnstad