Skillingaryds FK www.Skillingaryd.NuTill startsidan SFK
Ungdomsklubben Tjädern –
aktiv för 40 år sedan

Av ”Pampen” - texten något redigerad med främst mellanrubriker
Ur boken Skillingaryds Frisksportklubb Jubileumsskrift 1937–1987
Inlagt här 050621

Frisksportintresset skillingarydsbor i 50-årsåldern och däröver kanske minns Ungdomsklubben Tjädern. Från 1946 och ett par år framåt var den väldigt aktiv, och arrangerade bland annat tipspromenader och allehanda trevliga frilufstävlingar för ungdom vid det så kallade Trolleberget i Skillingaryd.

Klubben byggde en egen idrottsplats på sörgårdsområdet väster om tätorten. Den döptes till ”Tjädervallen”, och där arrangerades idrottstävlingar med kast, hopp och löpning.

Medlemsantalet ökade
Enligt tidningsartiklar var 1947 det aktivaste året. Då ökade medlemsantalet från 16 till 34 ungdomar i åldern 13 till 17 år. Ordförande var Rune Storck, sekreterare Åke Johansson och kassör Alf Lemke.
I mars samma år hölls en stor vårbasar i NTO-lokalen som inbringade 970 kronor i netto. Ett fint resultat för 40 år sedan!
IK Hakarpspojkarna besegrades i en klubbmatch i friidrott och UK Tjädern blev tvåa i Smålandsserien i friidrott.
Det arrangerades mästerskap i terränglöpning, tyngdlyftning, skidåkning, friidrott och orientering och Ungdomsklubben Tjädern hade under 1947 inte mindre än 77 sammankomster.

Varför en klubb?
Varför bildades Ungdomsklubben Tjädern? Jo, för att ett gäng frisksportjuniorer tyckte att de var för unga för att gå med i Skillingaryds Frisksportklubb och ville ha en ungdomsklubb att växa till i några år först.
Tilläggas kan att UK Tjädern blev så stark att dess medlemmar på Skillingaryds Frisksportklubbs årsmöte 1948 fick majoritet för att de båda klubbarna skulle slås samman och att namnet skulle bli Skillingaryds Frisksportklubb Tjädern.
Därmed var UK Tjäderns saga all, och namnet togs året därpå bort som ”bihang” till Skillingaryds FK.
Klart är dock att Ungdomsklubben Tjädern visade en stor aktivitet under några år och troligen var först med att anordna tipspromenader i våra bygder för drygt 40 år sedan. Man arrangerade också en stor sparkstöttningstävling 1946 med många deltagare och en stor publik som skillingarydsbor som passerat ”livets middagshöjd” ännu talar om som en smått historisk och humoristisk händelse i Skillingaryd.