Skillingaryds FK www.Skillingaryd.NuTill startsidan SFK

En frisksportklubb blir till

Av Curt ”Knopp” Svenningson - texten något redigerad med främst mellanrubriker
Ur boken Skillingaryds Frisksportklubb Jubileumsskrift 1937–1987. Inlagt här 050622

Nu när 50 år har förrunnit sedan Skillingaryds Frisksportklubb blev till, vill jag ur minnenas gömslen försöka återge vad jag minns av klubbens start. Officiellt bildades klubben den 10 oktober 1937, men den ”riktiga” starten skedde redan den 14 februari samma år.

Under tiden fram till oktober bedrevs en intensiv verksamhet med idrott, gymnastik och skogspromenader samt, inte minst, arbetades det på att iordningställa den ”stenåldersboplats” i skogen vid Skarbolagga kärr, som senare blev den plats där klubben officiellt bildades.

Pojkdrömmar
Säg den smågrabb som inte någon gång går omkring och drömmer om att bilda en klubb av något slag. Det är väl känslan av få tillhöra ett gäng som ligger bakom dessa drömmar.
Vi grabbar på väster i Skillingaryd utgjorde inget undantag därvidlag.
Karl-Erik ”Charlie” Storck hade en tid haft en tidskrift som hette Swing. I denna tidning fanns bilder på företrädesvis amerikanska muskelbyggare.
”Charlie”, undertecknad, Martin ”Macke” Eriksson samt Rune ”Pampen” Storck brukade ofta vara tillsammans, och när ”Charlie” tog fram sin tidning så kunde vi inte se oss mätta på de svällande muskler och snygga kroppar som fanns avbildade på snart sagt varje blad. Tänk om vi skulle kunna träna upp oss...

En viktig promenad
I februari denna vinter hade vi anlagt en skridskobana på Skarbolagga kärr. Vi tränade skridskoåkning med skridskor som man band fast med remmar runt skon. På vägen hem från en sådan träning kom snacket in på att bilda en klubb.
Nu hade ”Charlies” tidning fått ett nytt namn och hette Frisksport med Swing. Vi hade fått en uppfattning om vad frisksport var. Det var inte bara muskler, utan det gällde att sköta såväl kroppen som själen och leva ett sunt liv.
Det var just ”Charlie”, undertecknad, ”Macke” samt ”Pampen” som gick där på vägen hemåt.
”Pampen” var vid denna tid endast tolv år gammal, men alla vet väl vad han senare skulle komma att betyda för klubben.
Innan vi hunnit hem hade vi bestämt oss för att träffas hos ”Knopp” Svenningson den 14 februari för att bilda en frisksportklubb.

Livsfarlig gymnastik.
Vi träffades som avtalat, och nu hade Gunnar ”Lidman” Magnusson kommit till.
”Charlie” valdes till ordförande, ”Knopp” till sekreterare och ”Lidman” till kassör.
Men var skulle vi träna? Jo, ”Charlie” föreslog att vi skulle börja på Storks uthusvind. det var glest mellan bräderna, man såg stjärnorna och det snöade in. Men här tränade vi den första tiden, många gånger i 20 graders kyla. Naturligtvis helt livsfarligt, men vi klarade oss.
Den nybildade klubben döptes till Atlas, men då en tidning felaktigt skrev Atlet i sitt referat så kallade vi klubben så.

En idrottsvall.
Det blev vår, och av lantbrukare Anders Gunnesson fick vi hyra en bit vall. Den ställde vi i ordning, anlade ansatsbanor, kastringar och höjdhoppsgrop.
Vallen blev vårt kära tillhåll hela sommaren. Vi träffades flera gånger i veckan och på lördagar och söndagar ordnade vi tävlingar. Det var mest fyr- och femkampstävlingar.
”Charlie” var ständigt etta, ”Knopp” lika ofta tvåa och ”Macke” eller Stig Weijhed, som nu kommit till, trea.
Vår skara växte och snart var vi tiotal grabbar.
Bröderna Walle, Rolf och Ernst Lemke samt Inge Molin och Arne Lundqvist. Sporadiskt deltog en del andra som till exempel Thorild Andersson, Paul Magnusson och Bertil Helin.

Nu startas klubben officiellt.
Hela sommaren hade vi hållit på med att anlägga en ”stenåldersboplats” vid Skarbolagga kärrs västra del. Med en bergsida mot norr som skydd byggde vi eldhärd, bord, stolar, allt av sten. Platsen finns ännu kvar och besöks varje höst i oktober av klubbens medlemmar. Här bildades klubben den 10 oktober 1937.
Den första styrelsen: Eldsjälen och initiativtagaren ”Charlie” Storck valdes till ordförande, sekreterare blev Curt Svenningson, kassör Ernst Lemke. Styrelsen bestod alltså av endast tre personer.
Månadsavgiften fastställdes till 30 öre. Som kuriosa kan nämnas att om någon uppträdde olämpligt ute i samhället skulle han få böta en krona, om förseelsen upprepades skulle han strykas ur klubben.
Klubben skulle heta FK Allround. Detta namn behölls tills det slutligen blev Skillingaryds Frisksportklubb, som klubben numera heter.

Svenskt rekord?
Under de femtio år som gått har klubben vunnit allmän aktning och är känd som en av de stabilare inom svensk frisksportrörelse. Många ungdommar har fostrats till ett sundare liv utan sprit och tobak. Många vindar har blåst, men de flesta har varit medvindar.
Ett märkligt faktum är att alla de medlemmar, som var med vid starten för 50 år sedan, ännu är med i klubben. Är det möjligen ett svenskt rekord?
För mej personligen har frisksporten haft stor betydelse. Den har fört mej in på sundare banor.
Fast jag numera inte deltar så aktivt så vill jag önska Skillingaryds Frisksportklubb all lycka i framtiden.

Curt Svenningson