Skillingaryds Gymnastik förening www.Skillingaryd.NuTill startsidan SGF Till startsidan för föreningar

Gymnasterna fyller 40 men är äldre än så
Klubben bildades redan för 71 år sedan
Ur Finnveden Fredag 46/1994. Här kompletterad med fler bilder fler mellanrubriker
En bild från det första året med Bertil Pettersson som fotograf och med några av deltagarna oidentifierade. I något fall är det också osäkert om rätt person har angivits rätt.
Längst bak från vänster: Svea Hellberg, Svea Johansson och okänd.
Andra raden från vänster: Blom med okänt förnamn, Inga-Britt Johansson, Gudrun Svensson, Kerstin Källgren, Gunnie Hedvall, Gunnie Peterson, Britten Johansson, Fransson med okänt förnamn och Nora Ihreborn.
Längst fram från vänster: Solweig Weijhed, Ulla Åberg, Hanna Svenningson och Laila Lindahl.
Herold Lundahl har en del minnen från den gamla gymnastikföreningens tid.
Gympa med Anette.
Gymnastik i sporthallen, 15 november 1994. Det är kvinnlig gymnastik och bland de 30 på golvet ses närmast kameran Berit Ryman. Berit har varit med i föreningen i mer än 30 år.

Nu firar Skillingaryds Gymnastikförening 40 år, men egentligen är föreningen betydligt äldre än så. 1923 eller 1924 bildades den nämligen. Efter några år gick verksamheten upp i Skillingaryds IS och senare upphörde gymnastiken helt.

I oktober 1954 bildades föreningen på initiativ av Gunnie Hedvall. Hon hade varit gymnastikledare i Norrköping och när hon kom till Skillingaryd tyckte hon att det borde finnas en förening även på den nya bostadsorten. Gunie bor numera i Malmö, men kommer till 40-årsfesten.

Konsums Husmodersgymnastik
Man startade i NTO-lokalen. Namnet var Konsums Husmodersgrupp. Det var som namnet säger gymnastik för damer och många som var med vid starten är fortfarande med. Vid jubiléet kommer följande tio att få ta emot utmärkelse för 40 års medverkan: Inga-Britt Johansson, Britten Johansson, Gunnie Pettersson, Inger Grönlund, Winnie Grunditz, Gertrud Johansson, Solveig Weijhed, Hanna Svenningson, Elsa Fredén och Barbro Svensson.

Även för män
NTO startade också gymnastik, en manlig motionsgrupp med Erik Hansson som ledare under många år. Senare tog Gunnel Ryberg över ansvaret. 1978 slogs de två verksamheterna ihop och namnet blev Skillingaryds Gymnastikförening.

Solveig Weijhed
- I dag har vi ett 10-tal grupper, säger Solveig Weijhed, en av de entusiastiska ledarna som själv började motionera i Konsums Husmorsgymnastik i Värnamo. Året var 1947 och 1951 flyttade hon till Skillingaryd.
På programmet finns två barngrupper som leds av Ulrika Manfredsson och Maria Andersson, två jazzgrupper med Stina Danielsson och Rebecka Ekström, manlig motion med Anette Karlsson samt kvinnliga motionsgrupper med Inger Grönlund, Solveig Weijhed, Lena Nöjd, Anette Hellund och Marie Andersson.

Jazzgrupp framträder
När föreningen jubilerar kommer en jazzgrupp att uppträda, det blir utmärkelser i en lång rad och självfallet gemenskap kring dukade bord. Maria Johansson och Stina Davidsson ska sjunga, Jerry Eriksson spela och Curt Svenningson leda allsången.

Per Bunnstad

Herold var med redan 1923-24

Herold Lundahl, 87 fyllda, var med när Skillingaryds Gymnastikförening startade 1923 eller 1924.

– Jag kommer inte ihåg så mycket från de första åren, men vet att vi hade verksamhet i Lägerhyddan. Själv minns jag att jag brukade använda romerska ringar, som vi hade hängt upp invid Fågelforsdammen. Vi var ofta där för att bada och passade då på att gymnastisera, säger Herold.

Papper finns kvar
En del handlingar från de första årens verksamhet finns bevarande som inkomsterna 1924. Det anges inträdes- och terminsavgifter 1924.
Bland de som betalade kan nämnas Adolf Svensson, Herold Lundahl, Assar Bredin, Olof Johansson, Tage Johansson, Göte Högberg, Lilly Svensson, Carl Friman, Hjalmar Sandberg, Allan Cederberg, Idof Eriksson, Gösta Engvall, Carl Gustaf Vikström och Rut Österberg.
Det var mest män som var med. Avgiften var som regel tre kronor, men de som samtidigt var med i Skillingaryds Bollklubb behövde endast betala två kronor. Det fanns tidigt viss samverkan men också rivalitet de två föreningarna emellan.

Gick tillsammans med SIS
I januari 1933 beslutade gymnastikföreningen att slå samman verksamheten med Skillingaryds IS, bollklubben som nu bytt namn.
Tage och Harald Ousbäck var två av de många duktiga gymnasterna. I den nya klubben fortsatte verksamheten, men intresset svalnade efter hand. Det kanske delvis kan förklaras med att SIS hade tagit upp handboll på programmet.

Per Bunnstad