Vårmöte/höstmöte – Götaströms Golfklubb 2009 Startsidan för GGK här
www.skillingaryd.nu
www.vaggeryd.nu

Sven-Olof gick – Andreas kom
Inlagt fredag 27 november 2009

Vid höstmötet i går kväll med Götaströms Golfklubb blev det byte på ordförandeposten.

Sven-Olof Sandberg hade avböjt omval och han avslutade därmed sin andra sejour som ordförande. Hans efterträdare blir Andreas Orre
Nya i styrelsen blev Anna Roos och Per-Anders Karlsson. Monika Westroth avgick ur både styrelsen och damkommittén.

Engångsavgift
Det beslutades om oförändrade medlemsavgifter för 2010, men engångsavgift för vissa medel direkt riktade till olika delar av verksamheten.

Banan ändrad
Det ska göras vissa förändringar av banan. Målet är att få snabbare spel samt att underlätta svårighetsgraden för medel- och höghandicapare. Detta presenterades av Bankommittèn.
Dessutom kan noteras att Terry Burgoyne firades för sin kvalifikation till Senioreuropatouren.

Kassör Jan Fredèn redogjorde för den ekonomiska situationen.
Sven-Olof Sandberg lämnade över ordförandeskapet till Andreas Orre.
Det var höstmöte med golfklubben.

Stort intresse för vårmöte
Inlagt 29/3 2009

Vårmötet avhölls i konkurens med HV-Frölunda och inleddes med information från Smålandsidrottens Therese Sandberg.

– Det var en positiv anda bland samtliga inför säsongen i motsats till hur det är i många klubbar i dag, säger ordförande Sven-Olof Sandberg.
Klubben har i dag drygt 700 medlemmar.

Therese Sandberg från Smålandsidrotten informerade. Privatbild
Presidiet vid mötet med Sven-Olof Sandberg ordförande och Sture Pettersso, sekreterare och ekonomiinformatör Jan Fredén. Privatbild
Vårmöte i kväll
Inlagt 26/3 2009

I kväll gör våren sitt intåg. Det är nämligen vårmöte för GGK. Vi presenterar verksamhetsberättelsen här.

Verksamhetsberättelse för Götaströms GK 2008-01-01 – 2008-12-31

Götaströms GK har haft följande sammansättning:

Sven-Olof Sandberg Ordförande
Ulf Sandberg Vice orförande
Andreas Orre Vice ordförande
Bernt-Eric Hålén Sekreterare
Jan Fredén Kassör
Monika Westroth Ledamot
Jan Johansson Suppleant
Anders Svensson Kinnarps representant
Revisorer Jim Classon och Ann Clewåker

Vid Höstmötet 2007 valdes den nya styrelsen som därefter konstituerades.

Klubbens Vice ordförande Ulf Sandberg avled den 17 juli 2008. Saknaden och sorgen är stor efter Ulf.
Andreas Orre ersatte efter semestern.

Valberedningen har bestått av Uno Johansson (sammankallande), Andreas Thunander samt från styrelsen Sven-Olof Sandberg.

Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden och därutöver ett antal informella träffar.

Banan håller som vanligt hög klass och greenkeeper Tony Larsson med personal har utfört ett
mycket gott arbete med ibland ett minimum av resurser. Frivilligt arbete har hjälp Tony till viss del. Lovorden har varit många både från gäster och medlemmar. Styrelsen riktar ett stort tack till samtliga, ingen nämnd och ingen glömd.

Kansliet har fungerat bra med vår kanslist Anne Gustavsson i spetsen Anne är en person som
inte räds att kavla upp ärmarna för att ta tag i problem, både på kansli och bana. Hon har biträtts av säsongpersonal som också lagt ner och utfört ett fint arbete. Även här ett stort tack från styrelsen.

Satsningen på vår pro Terry Burgoyne har visat sig vara rätt. Han har genom sin person och sitt stora kunnande vunnit först och främst våra juniorers stora gillande. Men också övriga medlemmar och gäster uttalar sitt berömmande. Terry har genom sin idérikedom och
många förslag, varit bidragande vid värvande av nya medlemmar och utbildning av nybörjare. Vår förhoppning är att fortsätta det goda samarbetet med Terry.

Ekonomi:
Det är glädjande för vår klubb att den mycket höga målsättning som den nya styrelsen satte upp inför 2007 lyckades. Målsättningen var att, om möjligt, få ett verksamhetsresultat för 2007 och 2008 att balansera dvs. få intäkter och kostnader lika stora. Detta efter det att åren 2004-2006 visat på ett verksamhetsresultat på osannolika – 1,9 miljoner kronor. Självfallet blev utfallet för 2007 bättre än för 2008 eftersom alla avtal sades upp och omförhandlades samtidigt som vi inte hade full bemanning på personalsidan. Vi är mycket nöjda då 2008 visar ett mindre underskott (-106 000 kr) och som ni vet visade 2007 ett överskott på 345 000 kr. Utöver en ökning på personalsidan har vi haft kraftigt ökade utgifter för energi, bränsle och gödsel. Även kostnader till Golfförbundet och ”elitsatsningen” har ökat.
Vi har trots detta valt att inte höja medlemsavgiften varken 2007 eller 2008. Den stora kostnadsjakten fortsätter och sedan får Medlems-, Greenfee- och Sponsorutvecklingen visa om vi fortsättningsvis kan få tillräckligt stora intäkter för att klara våra utgifter lika bra. Att vi dessa år lyckats beror också på den fina uppgörelse som vi gjorde med Kinnarps AB efter semestern 2008. Kinnarps AB gav oss då möjligheten att i stället för att till dem betala arrendekostnaden för 2007 skulle vi i istället använda dessa pengar till att betala av på våra lån, vilket vi också gjorde.
Vi tror dock att en viss förstärkning av klubbens ekonomi genom våra medlemmar snart blir nödvändig för att säkerställa att Tony och vår bana ska kunna hålla samma höga klass. Vi har faktiskt otroligt lite banpersonal till förfogande som läget är just nu.

Våra klubbtävlingar har genom tävlingskommittén med Andrea Thunander samlat hela 2897
deltagare. Golfköpingsveckan blev för vår del en jättesuccé med hela 1140 deltagare och ett
netto på hela 67260 kronor. Fint jobbat och tack till alla som ställde upp och visade upp Götaströms GK från den rätta sidan.
Götaström Open och Terry`s Tournament är arrangemang som kommit för att stanna.
Båda dessa tävlingar vanns av ”vårt” eget proffs Daniel Andersson som passade på att sätta banrekord med 65 slag. Övriga representanter för klubben skötte sig föredömligt. Daniel har visat sig vara ett bra affischnamn för klubben både bland våra ungdomar och ute på tävlingar som han representerat Götaströms GK.
Vårt elitlag slutade som god trea i sin serie Div. II Syd Östra, 12 slag efter segraren.

Våra nya krögare Milko Linares-Pacheco med familj och övrig personal, hoppas kunna tillföra den goda service som en golfrestaurang bör tillhandahålla. Vi önskar lycka till och uppmanar våra medlemmar att i första hand gynna vår restaurang.

Skillingaryd 20090326

Sven-Olof Sandberg Andreas Orre Jan Fredén
Bernt-Erik Hålén Monika Westroth Jan Johansson