Vaggeryds Gymnastikförening www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Till startsidan för föreningar

Gymnasterna firade 75 år
Inlagt fredag 4 december 2009

Även om verksamheten minskat en del på senare år är Vaggeryds Gymnastikförening fortfarande livaktig.

Till skillnad mot höstkvällarna var det i onsdags kväll en annorlunda samling. Ett 25-tal medlemmar hade slagit sig ned kring fikaborden i Folkets Hus i Vaggeryd för att absolut inte gymnastisera mer än möjligen käkarna. Det var samvaro med minnen som huvudtema. Det var nämligen 75-årsjubulem för föreningen.

Vanja – en veteran
Många medlemmar hyllades lite extra denna kväll och den mesta veteranen på plats var Vanja Jonsson, som började som kassör 1963 och som blev ordförande 1987. Hon var aktiv till bara för några år sedan.

100 aktiva i dag

Förenigen har kring 100 aktiva, de flesta kvinnor men en grupp med ett tiotal manliga gymnaster finns. Verksamheten har något förändrats; Förr var det mer traditionell gymnastik. I dag är utbudet bredare och man har till och med vattengympa.

Tränar på egen hand
En annan förändring är att många i stället för den traditionella gymnastikföreningen valt exempelvis Hälsoborgen i Vaggeryd eller andra liknande verksamheter på andra orter. Skiftarbete och mycket annat har gjort att många vill träna på egen tid och inte på en fastställd tid på en kväll i veckan.

Gemenskap
Men det finns även de som vill vara med på kvällspass. Det blir en speciell gemenskap när man varje gång träffar andra likasinnade. Den sociala samvaron betyder mycket.

Per Bunnstad

Hyllades gymnaster vid jubileet; Ulla Englund, Vuokko Svensson, Ann-Mari Sjödahl, Marianne Johansson och Annelie Emilsson.
Det var då. För kanske ett halvsekel sedan.
Ewa Carlsson, Inger Nord, Birgitta Lilja, Inger Granath, Hannah Kent och Johanna Råvik leder dagens gymnastikförening. Birgitta Lilja är sedan många år tillbaka ordförande.
En sextett veteraner inom VGF. Stående från vänster: Kerstin Stark, Gunvor Pettersson, Elin Vilsson och Inger Granath. Sittande Kerstin Karlsson och Vanja Jonsson.
Det var fest i Folkets Hus när föreningens 75 år firades.
Lars Eriksson Karlsson och Mikko Ylinikka underhöll.
en av många historiska bilder i föreningens arkiv.