Skillingaryds IS årsmöten/halvårsmöten 2009
  www.skillingaryd.nu
  Startsidan för föreningar
  Startsidan för Skillingaryds IS

Lena fick guld vid SIS årsmöte
Inlagt 7/6 2009
Kjell Eriksson fick äran att hylla Lena Norgren för 90 ledarpoäng, alltså guld.

Vid SIS årsmöte fick flera ledare ta emot utmärkelser.

Guldnålen för 90 poäng tilldelades Lena Norgren samt silvernålen för 60 poäng Hans Andersson.

Fem fick diplom
SIS ordförande Pia Thulin förärade diplom till Kenneth Ljung, Anders Ljungberg, Mats Persson, Kjell Karlsson och Fredrik Taus.

Vann en tavla
En tavla som lottades ut bland de närvarande och den vanns av Torbjörn Gunnarsson.

1.300 medlemmar
SIS hade vid årets slut cirka 1.300 medlemmar och föreningen som helhet omsatte 1.900.000 kronor. Föreningen har god kontroll på sin ekonomi men ett problem är de minskade sponsorintäkterna.

Mest omval
Det blev i stort omval på alla poster. SIS har en stabil ledarstab.
På punkten övriga frågor var det mycket diskussion.

Ny hemsida
Det talades en hel del om SIS hemsida och om byte till eventuell annan programvara. Troligen kommer en förändring att genomförs i början av augusti.

Mer samarbete
Det var mycket diskussion om hur man ska undvika krockar fotboll-ishockey mellan under framför allt våren och hösten. Alla uppmanades att samarbeta ännu mer.

Kansliet
Irma som är en av SIS två halvtidsanställda slutar inom kort sin tjänst på kansliet. Det diskuterades hur arbetet ska organiseras när Isabel Nunes blir ensam på kansliet. Det blir en nedgång från 40 till 20 timmar i veckan.
En utvärdering kommer att ske under hösten.

SIS 90 år
Per Bunnstad presenterade ett förslag på en stor frimärks- och vykortsutställning i ishallen i april-maj 2011 och den kan vara en del av SIS 90-årsfirande. Mötet tyckte att idén var mycket god.

Mer diskussion
Det var även en hel del anan diskussion vid detta fina årsmöte.

Per Bunnstad

Hans Andersson fick silvernål och blomma för många års arbete i SIS.
Susanne Joelsson, Pia Thulin och Maria Fors, tre av många kvinnor på plats.
Mötet inleddes med studier av alla handlingar.
En kvartett hockeyledare: Peter Jensen, Mikael Johansson, Sven-Erik ”Svalle” Andersson och Krister Ryman.
Mötet hölls i nya klubblokalen.
Susanne Joelsson, Pia Thulin och Maria Fors ingår alla i huvudstyrelsen.
Pia Thulin hyllade Kenneth Ljung med blomma och diplom.
Torbjörn Gunnarsson hade tur i närvaroutlottningen. Det blev ett konstverk av Peter Lundström att hänga på väggen.