HRF – Hörselskadades Riksförbund www.skillingaryd.nu Startsidan för föreningar  
www.vaggeryd.nu HRF:s egen hemsida  

Testa din hörsel!
Inlagt måndag 19 oktober 2009

– Vi vill uppmuntra fler att testa sin hörsel.
Det säger Therese Fornstål som är ordförande för HRF i Vaggeryd-Skillingaryd.

Det här var ett av budskapen när det i lördags var Hörselskadades Dag över hela landet som i Vaggeryds Folkets Hus.
Tema var ”Befria samtalet” och är en början på HRF:s rikskampanj som startar i januari 2010.

Fler och fler hörselskadade
– Det vi nu vill lyfta fram med Hörselskadades dag är att det finns en miljon hörselskadade i Sverige och antalet hörselskadade i yrkesverksam ålder har ökat med nästan en kvarts miljon under de senaste 20 åren. Vi vill uppmuntra fler att testa sin hörsel. Gå gärna in på www.horseltest.se, ett tal-i-brus test på webben och se hur du uppfattar tal med störande bakgrundsljud, säger Therese Fornstål.

Föreläsning
Dagen till ära hade HRF – som står för Hörselskadades Riksförbund – bjudit in företrädare för hörapparattillverkaren Oticon som höll en föreläsning om dagens teknik kring hörapparater och hjälpmedel samt lite om framtiden. Therse berättade själv om sin bok ”Snäckan” .

Therese blev ny ordförande i lokala HRF
Inlagt 20/3 2009
Therese Fornstål valdes till ny ordförande för HRF.
När HRF i kommunen höll årsmöte blev det byte på ordförandeposten.

Efter flera år som ordförande avgick Rune Svensson, Vaggeryd, men han lämnar inte helt arbetet utan står kvar som suppleant. Den ordinarie platsen i styrelsen gick till Susanne Nordh, som tidigare varit suppleant.
Therese Fornstål, Linnås, valdes till ny ordförande.

Den nya styrelsen
Styrelsen ser nu ut så här:
Ordförande: Therese Fornstål
Kassör: Thorbjörn Andersson
Vice ordförande: Per Nygren
Ledamot: Thore Ohlsson
Ledamot: Susanne Nordh
Suppleant: Rune Svensson
Suppleant: Irene Eriksson

Information om tinnitus 7/2 2008
Inlagt 8/12 2007

HRF, Hörselskadades förening i Vaggeryd inbjuder, tillsammans med Hörselskadades förening i Värnamo, Dig med anhörig till ett informationsmöte.

Detta möte hålls torsdagen den 7 februari 2008, kl. 18.30, i Missionskyrkan, Storgatan 46 i Vaggeryd

Cathrine Forsberg, Stockholm, känd som Tinnituskonsulten och presenterad i Auris nr 7 2007, kommer och berättar om:
Vad är tinnitus?
Sin egen erfarenhet om tinnitus
Ljudöverkänslighet, vad är det?
Hur man förebygger tinnitus

Härutöver blir det:
Kort information om HRF, Hörselskadades riksförbund och arrangerande föreningar
Möjlighet att ställa frågor till de medverkande
Servering och trivsam samvaro.

Vi uppskattar om Du vill anmäla ditt deltagande till Hörselskadades förening i Vaggeryd-Skillingaryd, antingen via Rune Svensson, tel. 0393-311 08, Therese Fornstål, tel. 0370-731 03 eller e-mail: HYPERLINK "mailto:hrf.vaggeryd@telia.com" hrf.vaggeryd@telia.com senast måndagen den 4 februari.
Kontakt med Värnamo förening sker till deras expeditionen telefon 0370-69 14 18 (Föreningens expedition är öppen måndag, onsdag och fredag kl. 09.00 – 13.00 samt onsdag kl. 16.30 – 18.00. När expeditionen är obemannad är telefonsvararen inkopplad.)

HRF, Hörselskadades Riksförbund är Sveriges största intresseorganisation för hörselskadade.
HRF arbetar för att skapa ett bättre samhälle för landets hörselskadade. Det vill säga alla med hörselnedsättning, tinnitus, Menières sjukdom, cochlea-implantat och ljudöverkänsliga samt vuxendöva. Vi arbetar också för att stödja föräldrar och anhöriga.
Vårt mål är ett samhälle där alla hörselskadade respekteras som individer och får stöd efter behov. Ett samhälle där alla hörselskadade kan vara fullt delaktiga på sina villkor.

Välkommen att träffa och lyssna till en intressant och fascinerande person.

Hörselskadades föreningar i Vaggeryd-Skillingaryd respektive Värnamo.

Lyssna till en hörselskadad pilot
Inlagt 28 september 2007

HRF, Hörselskadades förening i Värnamo inbjuder, tillsammans med Hörselskadades förening i Vaggeryd - Skillingaryd, Dig med anhörig till ett informationsmöte torsdagen den 25 oktober kl. 18.30 på Libanongården i Värnamo

Johan Hammarström, Stockholm, som trots sin hörselskada lyckats utbilda sig till flygpilot kommer och berättar om hur han lyckades att bli pilot, sin flygning jorden runt i ett litet flygplan samt visar bilder från denna resa. Dessutom något om hörselskadade barns situation i olika delar av världen.

Härutöver blir det
– Visning av en del av GN Resounds hörseltekniska hjälpmedel
– Visning av en del av de hörseltekniska produkter som säljs via HRF Hörteknik.
– Kort information om HRF, Hörselskadades Riksförbund och arrangerande föreningar
– Möjlighet att ställa frågor till de medverkande
– Servering och trivsam samvaro.

Anmäl dig hit
Vi uppskattar om Du vill anmäla ditt deltagande till Hörselskadades förening i Värnamo, antingen via telefon 0370-69 14 18 eller e-brev hrf.varnamo@telia.com senast måndagen den 22 oktober.
Värnamoföreningens expeditionen finns på Växjövägen 3 i Värnamo.
(Föreningens expedition är öppen måndag, onsdag och fredag kl. 09.00 – 13.00 samt onsdag kl. 16.30 – 18.00. När expeditionen är obemannad är telefonsvararen inkopplad.)
Vaggerydföreningens kontaktperson är Rune Svensson, tel. 0393–311 08.

Detta är HRF
HRF, Hörselskadades Riksförbund är Sveriges största intresseorganisation för hörselskadade.
HRF arbetar för att skapa ett bättre samhälle för landets hörselskadade. Det vill säga alla med hörselnedsättning, tinnitus, Menières sjukdom, cochlea-implantat och ljudöverkänsliga samt vuxendöva. Vi arbetar också för att stödja föräldrar och anhöriga.
Vårt mål är ett samhälle där alla hörselskadade respekteras som individer och får stöd efter behov. Ett samhälle där alla hörselskadade kan vara fullt delaktiga på sina villkor.

Välkommen att träffa och lyssna till en intressant och fascinerande person.

Hörselskadades föreningar i Värnamo respektive Vaggeryd-Skillingaryd

 


Therese oroas över ungdomars försämrade hörsel
Inlagt 27 september 2007
Therese Fornstål vill att kommunen inrättar hörselombud vid skolorna och att man förebygger hörselskador.

– Tinnitus och andra hörselproblem ökar bland barn och ungdomar i länet och det är det ökande bullret i vår omgivning som är orsaken. Detta oroar mig, både som förälder och själv gravt hörselskadad.
Det säger Therese Fornstål från Linnås i Åkers socken som själv har en hörselskada och som är aktiv i lokalavdelningen av HRF, Hörselskadades Riksförbund.

Therese har i dag skrivit ett brev till kommunens barn- och utbildningsnämnd där hon påpekar att kommunen måste ta sitt ansvar för nästkommande generation.
– Hur har vi det i Vaggeryds kommuns skolor? Har kommunen speciella hörselombud på varje skola eller förskola? Hur kan ni förbättra elevernas skolgång då detta inte bara påverkar barnens hörsel utan även deras förmåga att lära och uppfatta?

Folkhälsoproblem
Therese berättar att över 1,1 miljon människor uppger att de hör dåligt. Ett av vår tids största folkhälsoproblem fortsätter att växa. Ungefär en tredjedel av dessa använder hörapparat. Cirka 15 procent av befolkningen har tinnitus.
– Alla har någon gång eller vid flera tillfällen upplevt att det är svårt att delta i ett samtal. Även att det är svårt att höra i miljöer med mycket bakgrundsljud eller när flera samtalar samtidigt vid middagar, sammanträden och kaffepauser på jobbet.

Behövs hörselombud
I Jönköpings kommun har man börjat arbeta med speciella hörselombud på varje skola och förskola. Tanken är att de ska utbildas och föra kunskapen vidare till barn och vuxna.
– Budskapet till barnen är hur de kan förebygga hörselskador. Det är en mycket viktig fråga i dagens samhälle där vi har mer och mer trafikbuller omkring oss. Men även också så kallat infrabuller, det vill säga höga toner från elektriska apparater, datorer, lysrör och annat, och det påverkar fler saker för barnen än bara öronen, skriver Therese i sitt brev.